Europas energiproblem

EU har før jul kommet med en energiplan som ser frem til 2020 og fremover. Og det er ikke lystig lesning om en også har i bakhodet at oljeproduksjon faller, og dermed må mer av våres energi over på elektrisitet.

Elektrisk produksjon i Europa basert på total produksjon og produksjon fra fornybare ressurser

Laget raskt fra tallene herfra (excel).

Man har altså ca 3.000.000 GWh som produseres av atomkraft,gasskraft,kull og andre ikkefornybare energiformer idag. Dermed må en være rimelig klar over at dette er ikke noe en kan spare seg ut av. Det er ikke mulig med dagens samfunn å effektivisere så mye, samtidig som man presses fra et annet hold. Miljø. Uansett om man mener CO2 er noe tull så medfører forbrenning av hydrokarboner et vidt forskjellige utfordringer miljømessig. Det er mange gifter som frigjøres. Utvinning er ikke bare bare uten komplikasjoner. Effektiviteten til gassturbiner ligger på selve turbinen på 40%. Med utnyttelse av spillvarme så øker man den % mye.

Samtidig så vet en at oljeproduksjonen vil falle, og om produksjon ikke faller fordi en finner og utvinner de enorme mengdene av oljesand så er det noe som er fallende uansett; antall fat olje utvinnet pr enhet energi brukt. Det vil altså koste oss energimessig mer å hente ut den oljen som skal drive samfunnet. De lette oljefeltene er funnet og satt i drift for lenge siden.

Dermed må altså man om 50-100 år, også tidligere enn som så, mer av energien vi bruker over på elektrisitet. Det er ingen vei utenom. Dette medfører at man altså må bygge ut produksjonkapasitet for elektrisitetsproduksjon, og transport av denne energien.

Fremtiden ser lys ut for kraftbransjen. Som den har gjort i over 150 år allerede.

For gud er intet offer stort nok

Endelig har regjeringen fått fingeren ut av rompa og bestemt seg. For eksakt det samme som de bestemte seg sommeren 2010. Med eksakt den samme viten som man hadde den gangen. Det eneste som er forskjellen er selvsagt bruken av penger på tullete rapporter som ikke kom noen andre konklusjoner enn Statnett.

Motstanden er igjen i gang med patosargumentasjonen;

Krever mer penger

– Dette er ein trist dag for Hardanger og hele Norge, sier fylkesordfører i Hordaland, Torill Selsvold Nyborg (Krf), i en pressemelding.

Hun sier hun hadde ventet at Regjeringen lyttet mer til innspillene fra ekspertutvalgene som sa at kraftsituasjonen i Bergen ikke er så kritisk som først antatt.

Hun mener næringsfondet på 100 millioner som Hardanger-kommunene får som plaster på såret, ikke er tilstrekkelig for ødeleggelsene mastene vil gjøre med det «turistikonet» som Hardanger-landskapet er. Hun mener kompensasjonen må mangedobles.

– Enhver kompensasjon for dette inngrepet vil knapt være stor nok, sier hun.

For gud er intet offer stort nok, så la svaret til dette avlatforsøket være to bilder;
Et flott luftstrekk over Hardanger. Imponerende ingeniør- og fagarbeid. Samtidig har vi et flott bilde av et annet ingeniør- og fagarbeid; hardangerbru

La oljeindustrien betale

Er et argument som fremføres hele tiden, problemet er at de selvsagt betaler allerede. De betaler for det politiske vedtaket som ble fattet av miljøhensyn. Ombygginger i mangemillionerklassen. Dessuten er det et lite farbart argument over en lengre tidshorisont. Med all sannsynlighet vil behovet for elektrisk kraft øke. Oljeproduksjon vil falle, og den produksjonen som eksisterer og blir ny vil kreve mer energi pr enhet å hente ut enn den vi har. Samtidig vil mer bruk av elektrisitet finne sted fordi der vi i dag bruker olje som hovedkilde vil måtte erstattes. Denne erstattningen vil delvis komme ved utbygginger av småkraftverk og det man kan kalle som en sekkebetegnelse fornybar energi (vind,hav og sol).

Dermed er man opp i følgende faktum. Produksjon av elektrisitet vil foregå langt unna der elektrisiteten forbrukes. For å minske elektriske tap og i det hele tatt få frem denne energien må en altså ha kabler i mellom. Luftstrekk vil være det alternativet som er absolutt billigst og enklest å ha med å gjøre. For hvert punkt som tilkobles har man en relativ stor kostnad for å få energien på sentralnettet. Med kabel i jord blir denne kostnaden ikke bare relativ stor.

Kilder;
NRK; 1,2,3
VG; 1,2,3
DB; 1,2
AFTENPOSTEN; 1,2,3,4,5
TU; 1,2

Monstermaster og turismerekord

De talentløse «miljøforkjemperne» i Hardanger har et lite forklaringsproblem for tiden. Vg.no melder at Hardanger er årets cruisevinner. Det var jo ikke måte på hvordan dette vil gå ned om den nye kraftlinjen blir bygget. Dessuten tror jeg alle cruisepassasjerene fikk blind for øynene når de seilte innover.

Opposisjon: gled dere til om et halvt år!

Men neste år blir et enda bedre klimaks. For hvem innehar den absolutt toppkunnskapen om sjøkabler i verden?
nexans

Eller tidligere Alcatel om du vil. Men siden kabeldivisjonen til Nexans har noen av sine senter her i landet så må de kanskje ut av morsomhetene, og det åpner opp for andre selskaper. Dog,de vil selvsagt si det eksakt samme som har blitt sagt til nå;

  • Mulig teknisk å legge sjøkabel : Ja
  • Vil kabel bli dyrere: Ja
  • Vil man få samme sikkerhet i forsyning: Nei
  • Vil vedlikehold bli vanskligere: Ja

Det artige er at statnett har sagt eksakt det samme. Og nå vil Ap få skambank siden rapporten om et halvt+ år vil si eksakt det samme som har blitt sagt allerede. Høyre og Frp gleder seg så vilt at de skvetter litt i buksene av hva som kommer, for den dagen vil bli ekstatisk for opposisjonen. Dette er saken de har ventet på, at Ap ble så redde for sitt omdømme (les: makt) at de glemte hva partiet er tuftet på. Industri, kraft og arbeid. Selv ville jeg ikke stemt Ap før den nakkeløse og ryggløse Stoltenberg er ute av politikken sammen med den nyreligiøse Støre, dog denne sakens hendelse og Ap slappe forsvar av kraft-Norge er enda en slagbolt til kisten med min eventuelle Ap-stemme.

Av ren ondhet håper jeg på knallhard vinter i år, og en påfølgende feil. Det håper nok Ap på og, men for min del handler det om ren ondskap, selvsagt, ovenfor dansende hardinger i bunad. Før du gråter, se denne videoen. Så sjekker du denne pdf fila.

For alle politiske kommentatorer tar feil når de hevder at dette er det største nederlaget, for det er det ikke. Det største vet man vil komme den dagen rapporten kommer.

Og en annen som beviser ha inneha null kunnskap om saken er Høyres leder som sier i vg.no;
– Norge har en enorm kompetanse på undervannsteknologi, og det vil være rart hvis vi ikke skal ha nok kunnskap til å legge disse sjøkablene, sier hun til VG Nett.

Selvsagt, Statnett sier at det er fult mulig å legge sjøkabel rent teknisk. Men at andre viktige punkter vil svekkes for linjenettetfilosofien. Statnett har ansvar for hovedveiene i strømforsyningen, deres hovedoppgave er å trygge forsyningen så langt det kan gjøres, også ved utallige uønskede hendelser. Dermed vitner uttalelsen til Solberg på at hun enten ikke forstår Statnetts rolle, eller at hun spiller ut et politisk kort der hun hverken sier ja eller nei for å tekkes velgere på vestlandet. Vag, og like ryggløs som Stoltenberg. Solberg har nok alternativ 2 i tankene med det hun sier, men svakt allikevel å ikke gå inn på det argumentet Statnett bruker for å ikke bruke sjøkabel;
nemlig at en sjøkabel, ved feil, vil ha en vesentlig lengre reperasjonstid slik at nettet dermed gårtilbake til den situasjonen vi har i dag, med to linjer som kan knekke ved høye forbruksdager.

Ps! om du ønsker latter, så tar demokratene latterkaken med sitt forslag, at kabelen skal gå under hardangerbroen som bygges nå. En liten titt på kartet gjør det til et smule morsomt forslag.

Dumhetens teater – Venstre inntar manesjen

Trine Skei Grande er på sitt hyklerske ritt mot regjeringen i saken om ny 420kV-linje i Hardanger. Denne gangen mener hun at en tredje part må inn for å vurdere saken, selvsagt vitende om at en tredjepart allerede har vært inne i saken. Multiconsult har på bakgrunn av NVE, kommuner og andre utarbeidet tredjepartsutredninger (pdf,9.8MB). Eller som de selv sier det;

I brev av 17. november 2006 ber Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Statnett
om tilleggsutredninger/-opplysninger før de kan avslutte konsesjonsbehandlingen av
omsøkt ny 420 kV-ledning fra Sima til Samnanger. Kravene direktoratet stiller er basert
på innspill fra kommunene, organisasjoner og grunneiere samt andre myndigheter.

Videre, skriver Multiconsult om landskapspåvirkninger;

Landskap
Kraftledningen vil påvirke landskapsrommet omkring Longvotni. Sett fra vannet vil
den bli eksponert over en lang strekning og få stor fjernvirkning i fjellterrenget.
Traséen vil ikke bli særlig eksponert fra hyttebebyggelsen i nordre dalside ettersom
terrenget er slakt og små terrengformer og vegetasjon vil skjerme.
Ved Furedalen vil den nye ledningen parallellføres med 132 kV ledningen og bli synlig
over en lang strekning. Alternativ 1.0 må krysse 300 kV-ledningen som krysser dalen.
Ved Eikedalsvatnet vil ny kraftledning fremdeles parallellføres. De to ledningene vil
bli svært eksponert både mot hyttebebyggelsen ved vannet, mot riksveien og mot
området med alpinanlegg nord for vannet. Ledningen vil trolig få en annen rytme enn
eksisterende og ledningene vil samlet sett framtre som et uryddig linjeformet inngrep.
Konsekvensene av ledningen for landskapet på Kvamskogen vurderes som moderate.

En tredjepart kan kun altså forandre om konsekvensene er moderate, sterke eller små. Og det er nettopp det som diskuteres nå i offentlighet. Eneste grunnen til at Skei Grande vil ha en ny utredning er fordi hun vet like godt som mange andre i offentlig forvaltning og politikken/næringslivet at det ikke er noe mer nyttig enn 400-siders rapport som konkluderer at konsekvensene er store. Fordi ingen gidder å lese resten.

I tillegg uttaler Grande seg hårreisende med denne uttalelsen;
– Spørsmålet om pris handler ikke bare om kroner og øre. I tillegg til sjøkabel har man flere alternative traseer hvor en kraftlinje kan gå i luftspenn. Den er ikke nødt til å gå over Hardangerfjorden, i et landskap som er unikt i verdenssammenheng, sier Skei Grande.

For en effektiv forståelse av hvor tullete dette utsagnet er, ta en tur hit og test dine geografikunnskaper.

Vanviddstur i Hardanger

«Miljøhysteriet» når nye høyder angående bygging av ny 420kV-linje i Hardanger, den nå berømte Sima-Samnangerlinjen. Monstermaster sies det, samtidig som man glemmer at det allerede er luftspenn over hardangerfjorden allerede. Nemlig Mauranger-Samnanger lengre ut i fjorden.

Navrud er en av de sist ute med kritikk, dog dette er ikke en kar som har en uhildet inngang til temaet. Han messet eksakt det samme i 2007.

Samtidig melder Kråkevik seg til lenketjeneste, da antar jeg henne og resten av lenkegjengen også drar hit for å kreve at denne linjen demonteres;

Hvor er dette fjordspennet mon tro?
Merkverdig at man ikke har opplevd turismesvikt allerede.

For gamle snutter om vår stolte krafttradisjon i dette landet.

Ny kraft til BKK-området

Endelig fikk regjeringen fingeren ut og kom til en beslutning angående ny kraftlinje til Bergensområde. Et godt valg etter min mening.

Les mer fra dette innlegget