Den grønne revolusjon – 2 år

grønne dager

Det er nå to år siden den grønne revolusjon prøvde å få frihet til det iranske folk og samfunn. To år siden at Neda Agha-Soltan døde.

For de som fremdeles tror at valget var «demokratisk» og «rettferdig» så er det bare å gå igjennom denne posten, og se underlaget der.

Hana Makhmalbaf, datter av den kjente filmskaper Mohsen Makhmalbaf, har laget «grønne dager/green days» som i helhet kan sees på youtube. Dog på persisk, men mange bilder og filmsekvenser er kanskje ukjente.

Assad sin siste tale

For sangen i bakgrunnen. Kast også en sko, eller flere på Assad her.

Nå finnes ingen narkomane i Oslo – SENSASJON

Oslo politi har nå ryddet plata. Og dermed kan de stolt, sammen med kommunen, konkludere at de sensasjonelt har klart det ingen andre har klart. Å få alle narkomane til å bli nyktre, og utrydde all bruk av narkotika i hovedstaden til Norge.

Les og le i sorg.

Nok engang beviser hva høyrepolitikere, hva de egentlig er; renovasjonslovgivere.

– Grensen er nådd. Dette er så ille at vi kan ikke ha det slik i byen lenger, fastslår byråd for sosiale tjenester i Oslo, Anniken Hauglie (H).

Det Stykke Natt

Et hvert teaterstykke som tar opp sosiale temaer og der venstresidens (i dette tilfelle er det venstre men høyresiden ved andre anledninger) kritikere føler seg uffen eller føler at det «mangler noe» er av verdi å ta en titt på. Iallefall er traileren teatergruppen og Det Norske Teater har laget et funn.

KompaniCamping
Klassekampen anmeldelse/kritikk (Rosálie Dentata)
Idalou
Østlandssendingen (NRK)

Visualisering – HiV

Litt på etterskudd dog, men visualiseringen er mesterlig utført.

Visualisering av hiv-viruset

Visualization goes viral

The winners of the 2010 International Science and Engineering Visualization Challenge, sponsored jointly by the journal Science and the National Science Foundation, share spectacular photographs, graphics, illustrations and videos that engage viewers by conveying the complex substance of science through different art forms. This detailed 3-D model of the human immunodeficiency virus won first place in the illustration category. It was produced by Ivan Konstantinov, Yury Stefanov, Aleksander Kovalevsky and Yegor Voronin of the Visual Science Co.

For de som er mer interessert enn normalt i virus så er en liten bakgrunn her, med flere visualiseringsbilder;

This Human Immunodeficiency Virus model summarizes the results from more then 100 latest scientific publications in the fields of virology, X-ray analysis and NMR spectroscopy. The depicted spatial configurations of 17 different viral and cellular proteins found in HIV particle are in strict accordance with known 3D-structures.

Viral membrane in the model includes 160 thousand lipid molecules of 8 different types in the proportion found in the HIV particle.

This model of HIV virion is put on the cover of the special issue of Nature Medicine (September 8, 2010) prepared by the Global HIV Vaccine Enterprise. In this release, the Enterprise publishes the strategic research plan to accelerate the development of vaccines against HIV (the «2010 Plan»).The 2010 Plan is developed by the Council of the Global HIV Vaccine Enterprise with the participation of hundreds of scientists, policy-makers, funders and advocates worldwide.

Human immunodeficiency virus (HIV) is a retrovirus, member of the lentivirus genus. HIV infects and destroys cells of the human immune system (CD4+ T-lymphocytes, macrophages and dendritic cells). The decrease of CD4+ T-lymphocytes level causes the development of acquired immunodeficiency syndrome (AIDS). There are two major species of HIV: HIV-1 and HIV-2, which is less common.

HIV virion is a roughly spherical particle with a diameter between 100 and 180 nm. Virion is surrounded by cell-derived lipid membrane containing surface proteins. Some of these proteins are products of viral genome (surface glycoprotein gp120/gp41) and others are captured from the host cell during viral budding (e.g. ICAM-1, HLA-DR1, CD55 and some others). The gp120/gp41 glycoprotein interacts with receptors on cell surface promoting fusion of virus and cell membranes. Other surface proteins found in HIV perform supporting functions.

Trimers of MA (p17) protein form a layer directly under the lipid membrane. Inside the HIV particle there is a cone-shaped capsid, composed of CA (p24) proteins. Capsid contains two copies of positive single-stranded viral RNA bound by NC (p7) protein and enzymes necessary for virus replication (reverse transcriptase and integrase).

The HIV genome is approximately 10000 nucleotides long and contains 9 genes, which encode 15 different proteins. The most important viral genes (open reading frames) are Gag, Pol and Env. Gag encodes the p55 protein, which is subsequently cut into structural proteins: MA, CA, NC and p6. Pol reading frame encodes integrase, protease, and reverse transcriptase. Env encodes the two subunits of the surface glycoprotein complex. Other genes (Tat, Rev, Vif, Vpr, Vpu and Nef) produce accessory proteins, which modulate host cell metabolism and facilitate different stages of HIV life cycle.

Tidligere skrevet om slike saker; 1

Stavanger kommune sponser husspekulantene i kommunale prosjekter

Stavanger kommune har husbyggerordning for unge personer der kommunen sponser store summer i tomt og byggekostnader. En må også selv arbeide på prosjektet (egeninnsats).

Søra Bråde del 2 ble utlyst for noe over ett år siden. Det første feltet ble ikke for mange måneder ferdigstilt. De boligene kostet 2.243.299 kr (Hustype IV). Nå selges den første der taksten er 4.090.000 kr.

Oppdatering;
Rogalands avis skriver om saken. Det bevitner hvor snøblinde Stavanger kommune er.

Hey! Se på meg. Jeg tjener 2 mill ved å utnytte ordninger for ungdom.

Søra Bråde 2, Stavanger Kommune.

Hvorfor Lofoten vil åpnes – Uansett

TU.no kommer med en artikkel som bør få miljøbevegelsen til å riste litt i buksene. Europas økende bekymring for forsyningssikkerheten. SV vil f.eks få store problemer når Tyskland og UK (som er de største forbrukerne) kommer til Oslo for å lure på; «hvorfor bygger dere ikke ut?» Men Gassco er på saken allerede ved å nærme seg Lofoten. Som om man trodde noe annet egentlig.

Vi bygger ikke ut, fordi vi vil ha turister fra dere i stedet!

For mer energi i Europa; 1,2,3,Energy infrastructure priorities for 2020 and beyond (pdf)

A Gay Girl In Damascus

Amina Arraf ble etter all sannsynlighet tatt av syriske sikkerhetsstyrker mandag 6 juni.

Facebook,På Twitter

En av de mest brutale videoene fra Syria, med soldater som planter våpen på døde sivile.

Vaginasang

Ironiens mester – Hanne Nabintu Herland

Hanne Nabintu Herland har på vl.no sin blogg kommet med nok en spenstig artikkel/meningsytring. Hopper forsåvidt over forgudelsen av Dershowitz.

For vi har et langt mer kulturelt og sivilisasjonsmessig fellesskap med det jødiske folk enn man skulle tro i disse antisemittiske tider. Vestlige verdier har sin vugge i greske og romerske bidrag, men også, og spesielt verdimessig i det hebraisk-kristne bidraget som kom med det humane menneskesynet som anerkjente verdien av ethvert menneske uansett rang og klasse eller etnisk tilhørighet. Jødedommens verdigrunnlag har hatt en betydelig påvirkning på den vestlige sivilisasjon.

Nå blir det spesielt, i historisk kontekst, å sette humanismeverdier og samtidig si at dette er en jødisk-kristen verdi. Med tanke på historien så er det vel en liten brøler å si at den kristne delen av verden har vært veldig opptatt av dette. Spesielt ovenfor jøder. Det er vel derfor også en del jøder, i Israel, flirer godt over kristnes forsøk å hevde at de alltid vil stå lask og bram ovenfor jøder. Men det er jo også en liten omskrivelse av jødedommen. Det legges til grunn at jødedommen alltid har vært den samme, noe den absolutt ikke har. Den hellenistiske, den babylonske (ikke minst den), zoroastrisme, Kanaan og Egypt sitt samfunnsliv har hatt sterke føringer på hvordan jødedommen er i dag. Er vel heller ingen, eller få, som ikke påpeker at verdier og tanker også har sine røtter i jødedommen, blant mange. Blir litt som å si at alfabetet har sin opprinnelse i det hebraiske AlephBet (אלפבית).

Men ja, kanskje Europas utryddelse av jøder har sin basis i hebreernes massakrering av folk i Kanaan.

Men videre skal en være veldig forsiktig med å ikke se dagens jøder som et produkt av Europa. Og da spesielt opplysningstiden, som for jøder medførte en periode på 17- og 1800-tallet som ble kalt Haskala. Den fikk iallefall det samme utkomme som resten av Europa, et oppsving av nasjonalisme. Som i den jødiske versjonen ble sionismen. Som igjen har sine røtter i fascismen, det er ikke uten grunn at Jabotinsky fikk fritt leide i Italia under Mussolini, før pragmatismen vant slik at Mussolini heiv de ut.

Dermed kommer man til neste bolk av Herland;

Men i dag har norske historieforvrengere nådd langt forbi Palestina-spørsmålet og istedenfor å støtte det eneste reelle demokratiet i Midtøsten, nemlig Israel, så hakker vi på israelere som om vi fortsatt befant oss i 1939 den gangen den sosialistiske Hitlers “sieg heil” lød over landet. For nazismen var venstreekstrem og kom ut av Tysklands Sosialistiske Arbeiderparti, den var ikke høyreekstrem. De individer i norske maktposisjoner som har presset frem disse ensidig negative holdningene, er ansvarlige for å ha skapt et politisk-korrekt hat mot Israel som har gjort Norge til Vestens mest antisemittiske land.

Så siden Libya ikke er noe demokrati så skal en ikke støtte folk i å styrte Ghadaffi? Logikken om å støtte demokrati, fordi det er demokrati er spenstig. Det man defacto gir med en slik logikk er blankofullmakt til å gjøre alt en måtte ønske seg. Og det skulle da vært artig å tenkt et tankeeksperiment der landene rundt Israel var demokratier, hva ville da synspunkt til Herland vært?

Rødt flagg, det må bety onde sosialister og kommunister!!!!

At Herland har lestom DAP (Deutsche Arbeiterpartei) er bra, men det blir mer artig når en tror at dette partiet noen gang hadde noe til felles med daværende partier og grupperinger som var på venstresiden. Og for de som er litt bevandret i tysk historie vil da tenke på KDP og SPD. DAP, som snart ble omdøpt til NSDAP hadde følgende «venstresaker»;
Pan-germansk
Anti-slavisk
Anti-Preussen (Junker)
Anti-katolsk
Anti-kapitalistisk
Anti-marxistisk
Anti-liberal

Det var opprinnelsen til DAP og dets inspirasjonskilder i daværende Østerrike-Ungarn som nå hadde blitt løst opp, men NSDAP la Anti-junker/katoslk/kapitalistisk på hyllen, fordi, Hitler trengte å samarbeide med andre deler av Tyskland. Som var i store trekk den protestantiske middelklassen, jordbruksbefolkningen og de konservative. Ikke akkurat de områder av befolkningen venstrepartier historisk har hatt sterkt grep om. En skal også huske på at NSDAP måtte inngå avtaler med andre partier for å få makten. DNVP var behjelpelig med denne f.eks. Liberalerne valgte også Hitler. Og de områder i Tyskland som stemte i sterkest grad på Hitler var Schleswig-Holstein, Pommeren og Prøyssen. Ikke akkurat nedslagsfeltet til der venstrepartiene stod sterkt. Som var industrisenterene rundt Hamburg, Schlesien og Westfallenbyene, samt Berlin by.

Nå er vel strengt tatt de fleste historikere enig med at nazismen var en pragmatisk versjon av diktaturet, men en ekstrem rasistisk basis og nasjonalisme. Noe som strider mot marxismen som var, iallefall i teorien, overnasjonal og klassebevisst, noe som strider rimelig hardt mot nazismens idealer.

Men Herland er iallefall ærlig. Demokrati skal kun skje hvis det støtter opp om de «kristne-jødiske» verdier som har stått sammen i over 2000 år (ironivarsel).

Herland: De kristne hjalp jødene under nazitiden, det var de onde venstrefolkene som drepte dem for fote!

For andre historieleksjoner;
Ustaše
António Salazar
Engelbert Dollfuss
Jozef Tiso
Jerngarden
Corneliu Zelea Codreanu
Rexisme
Nasjonalkatolisme
Falangen, den libanesiske versjonen.
Artikkel: hvem stemte på nazistene

den onde sosialistiske jøden Felix Jacoby