Vanviddstur i Hardanger

«Miljøhysteriet» når nye høyder angående bygging av ny 420kV-linje i Hardanger, den nå berømte Sima-Samnangerlinjen. Monstermaster sies det, samtidig som man glemmer at det allerede er luftspenn over hardangerfjorden allerede. Nemlig Mauranger-Samnanger lengre ut i fjorden.

Navrud er en av de sist ute med kritikk, dog dette er ikke en kar som har en uhildet inngang til temaet. Han messet eksakt det samme i 2007.

Samtidig melder Kråkevik seg til lenketjeneste, da antar jeg henne og resten av lenkegjengen også drar hit for å kreve at denne linjen demonteres;

Hvor er dette fjordspennet mon tro?
Merkverdig at man ikke har opplevd turismesvikt allerede.

For gamle snutter om vår stolte krafttradisjon i dette landet.

Reklamer