Filosofisk undring – Øygard Vs Muhammed

Sett som premiss at Øygard har gjort alt det han er tiltalt for, hvorfor har man da moralsk «oppstandelse» over det han har gjort, mens man samtidig har et religiøst system der grunnleggeren gjorde eksakt det samme og ingen finner noe problem med det?

Masseringens fordel

Hvordan en religiøs trenger regler for å oppføre seg

Helge Simonnes, som er redaktør i VL.no, viser elegant hvordan tilsynelatende «normale» religiøse har en tendens til å bevise hvorfor religion er bortkastet tid. At Simonnes er en liten skap-frper er en annen sak som er en helt legal greie. Dog, hans leder skraper frem alvorlige riper i hans egen etikkforståelse;

Naive SV

Publisert 26 mars kl. 08:47

Skjer det et seksuelt overgrep på SVs landsmøte i helgen, så har ikke partiet noen skriftlige retningslinjer for hvordan saken skal håndteres.

Fremskrittspartiets politiske konkurrenter følger spent med i overgrepssaken fra Stavanger. Partiledelsens håndtering avdekker svakheter i det regelverket som partiet har.

Men Siv Jensen og Frp har tross alt et regelverk. Det har ikke Høyre og Venstre. Mest naive er likevel SV, som har landsmøte denne helgen. Hos SV får Vårt Land opplyst at det ikke eksisterer et regelverk, da man «ikke har hatt behov for det til nå».

SV er det partier som i alle sammenhenger holder fram «føre var»-prinsippet. At partiet på et så viktig område unnlater å ha et regelverk, grenser til det uansvarlige. Partiet setter i alle sammenhenger store ryddighetskrav til andre , men på dette området ikke til seg selv.

Debatten går nå høyt om hvor langt partiledelser skal gå i å tro på dem som fremstår som offer. Elisabeth Torp i Kirkens ressurssenter sier om Frp-saken at hun savner en tydelig stillingstagen for det mennesket som er rammet.

Det er grunn til å minne om at partileder Valgerd Svarstad i 2003 fikk store problemer i den såkalte Medhaug-saken, også den fra Rogaland. Før etterforskningen var ferdig uttrykte hun seg slik at det ble opplevd som at hun trodde på kvinnen som rettet voldtektsanklager mot Jan Birger Medhaug. Svarstad Haugland handlet i tråd med partiets regelverk, men dette skapte likevel bølger i partiet. I de påfølgende rettssaken ble ikke Medhaug dømt, og han meldte seg ut av partiet i protest mot behandlingen han fikk.

Siv Jensen og Frp har vært lite aktive i den konkrete saken fra Stavanger, men det er en grense for hvor langt en partiledelse kan gå før det blir forhåndsdømming.

Anklagelsen ovenfor Sv er at siden de ikke har regelverk, et internt regelverk sådann, så kan altså Sv ikke vite hvordan de skulle oppført seg. Indirekte mener også HS at Frp har håndtert saken dårlig fordi de har et dårlig regelverk.

Det bringer opp et spørsmål som religiøse alltid må spørres.
Er det slik at bortfall av reglene som er religiøse (eller som her, partiregler) så vet altså ikke Siv Jensen eller Helge Simonnes hva de burde ha gjort?

Det er opplagt at Siv Jensen har hatt andre prioriteringer. Siden vi idag vet resultatet så kan man si at Siv Jensen handlet feil, dog som en formildende omstendighet ovenfor Siv Jensen på basis av hva hun visste, når hun visste det. Men det bør ringe noen klokker for Siv Jensen når lederen for ungdomsorganisasjonen bruker den samme organisasjon som harem for sitt seksuelle liv. Det er faktisk allment aksept for her i landet at ungdomsledere holder fingrene unna de dem er ledere for. At en og annen leder og ung person kan finne hverandre er så, dog når lederen leter med lys og lykte etter brukbare kandidater, og dette er oppfattet av andre voksne i organisasjonen stiller det seg ganske så annerledes. Så om Frp har regler, så gjør det ingenting, for reglene har ikke noen funksjon for det avgjørende; nemlig beskytte ungdommen mot ledere som utnytter sin makt til egen vinning.

Man trenger ikke regler for å reagere mot slikt.

Så om Sv ikke har skrevne regler for seksuell trakassering og missbruk av sin stilling så er det et svakt forsvar av Frp fra Helge Simonnes sin side. Jeg er rimelig sikker på at Sv ikke har noen regler for drap utført av sine ledere heller. Ville man hatt problemer med å gjøre noe om man fant ut av det internt i Sv tror Helge Simonnes? Eller Frp for den saks skyld?

Frp har vist før at de er handlekraftige når det gjelder utkastelse av medlemmer, og det på ganske så tynt grunnlag. I denne saken har de altså visst siden 2009. Er det virkelig noen som tror at Frp ikke har latt tvilen komme tilgode fordi personen det gjelder satt i sentralstyret i Frp? Det hadde vært like ekkelt om Sv hadde gjort noe liknende, og fordømmelsen hadde ikke kommet fordi Sv ikke hadde hatt et regelverk, men fordi Sv hadde utvist dårlig etikk og moral.

VL: 1,2

Ingen moralsk plikt – Frp og Birkedal del III

Ifølge jusekspert Jo Stigen ved Universitetet i Oslo så hadde altså ikke Frp noen juridisk plikt til å anmelde.

– All den informasjon vi sit på, er formidla til politiet, sa Frp-leiar Siv Jensen på pressekonferanse om Birkedal-saka i går.

– Då meiner eg at dei også moralsk sett har gjort det dei bør vere forplikta til, seier Stigen.

Vel, man har iallefall et moralsk ansvar å verne sine ungdommer. Problemet til Stigen er selvsagt at Frp gikk til politiet først når Rogalands medier fikk kjennskap til saken. Kan hende det juridisk ikke er noe problem, men det reiser noen vitale spørsmål om etikk og moral.

Om en lærer filmer sine elever, så vil ikke rektor be sine elever i nevnte klasse å anmelde lærer. Det bør rektor gjøre selv på vegne av elevene. Man lar ikke en leder for ungdommer bruke de samme ungdommene som personlig haremrevir når man er en Oscarsøkende brunstig elg.

Men ingen fare. I dette eksemplet har rektor laget en støttegruppe for læreren. Noen som snakker om omtanke for offer i all fremtid?

Birkedal som en brunstig elg, midt i haremet (FPU)

Nrk; 1,2
Db;1,2,3,4
Aftenbladet:1,2,3,4,5
Rogavis;1,2,3,4,5,6,7
Vg:1,2,3,4

Det moralske valg – Feminisme

Den sterke kvinne får gjennomgå hele tiden fra det firkantete samfunnet. Og nei, det er hverken Bekkemellem eller Voldberg som i maktens korridorer opplever maktkamp. En maktkamp de har søkt og det er vel heller lite trolig at de ikke bruker eksakt det samme av teknikker som sine motparter i sin jakt på toppstilling og posisjoner. Nei, de sterke kvinner er f.eks en kvinne som Linni Meister.

For, tenk deg en kvinne. Som står til valg. Politikken hennes treffer deg midt i hjerteroten, hun har også en god plan på hvordan hun vil få gjennomført den politikken som du er hjertens enig.
Vil du kunne stemt på denne kvinnen?

De fleste sier da; selvsagt ville vi stemt på henne. Men det er et tillegg som kommer til spørsmålet;
Ville du stemt på henne om du dagen før valget fikk vite at hun hadde vært prostituert?

Skal man hedre soldater?

Mye tyder på at det å snakke negativt om soldater, spesielt sine egne, er starten på et sosialt selvmord.
Dog, det er viktig å ha en tanke i bakhodet. Historien viser meget vel hva som skjer når militærmakten får fritt spillerom.

Soldatliv har alltid vært macho. Det må den også være for å fylle den funksjon den er bygget for. Det har også alltid vært et problem å tøyle (evnt øke som er lettere) denne machoen slik at samfunnet oppnår det resultat en vil. Hvorfor er dette viktig kan en kanskje spørre seg, men det er rimelig lett når man tenker på at den ultimate makt over liv og død statens militærstyrker innehar. Militæret i alle land er en betydelig maktfaktor. Og selv om lille Norge har et nokså liberalt militæret vet man ikke hva som er resultatet om 20,30,40 år når dagens løytnanter er forsvarets generaler hvis slik tanke skulle sette seg.

Det å hedre er en personlig gave fra en eller mange til et menneske. Å hedre basert på gruppetilhørighet er og blir feil. Dette gjelder militæret som andre. Som alle andre organisasjoner finnes det råtasser og helgner. Man bør vokte seg vel å hedre råtassene.

Moralister: Hent vaselinen, homsene kommer!

Dette har aldri vært tenkt som en protestdemonstasjon, sier Stein Runar Østigaard, leder av Skeive Dager.

Kom igjen Stein Runar. Det forstår selvsagt alle, at ikke er sant. Det er selvsagt for å markere. Noe som er helt flott for min del. Religiøse moralister må tvinges til å få et litt mer normal syn på sex, i den forstand at det finnes mer enn misjonærstillingen som de kjemper så hardt for, skal lovpålegges alle og enhver.

Ellers kommer ikke reaksjonene under festivalen, foruten en mulig kar som klikker i nuet. Men vent nå, så kommer reaksjonene senere, med tiden, i debatter angående homofili eller lignende. Man har vel ikke glemt en kvinnelig filosof?

Men før den tid, tid for partei

Kilde1
Kilde2
Oppdatert kilde 26 juni 2010

Ja til konebank, dog ikke her i landet!

Igjen plumper de religiøse ute i det. De som påstår de innehar en allviten kunnskap som ikke noen andre kan ta del i. Dog, den religiøse kunnskapen stopper dog på riksgrensen. Der har ikke gud noe han skulle sagt.

Logikken i moraloppbyggingen slår dog nye høyder;
– For det første vil jeg påpeke at det ikke er min oppgave å tolke koranvers, vi har lærde til den jobben. Det jeg vet er at Profeten Muhammed, fred være med ham, aldri slo sin kone, og han bør være enhver muslims forbilde.

Så moralen er enn hva muhammed måtte ha funnet på er ok. Den er grei, hva da med de drap og tyverier han bedrev? Da må det jo være lov ifølge den moralske tanke hos Islam Net.
Nei, det er vanskelig det der med å tenke 1 museskritt forover mhp konsekvenser av det man hevder.

Et heller dårlig apologetforsvar av fundementalister er å finne her.

Kilde1
Kilde2

Hvem skal man hedre

Alltid søtt når mennesker skal «hedre» mordere som bruker bomber for å sprenge seg selv og andre i luften. Kom igjen, Marjam Salvesen Bhatti (mor er nok kjempestolt av deg), la oss høre deg hylle denne handlingen.

beslan

Eller som hun sier;
– Nå bruker jeg tiden på min familie og islam – og så fremt jeg har mulighet til kjempe mot urettferdighet, sier hun.
Les mer fra dette innlegget