Se, hvordan det patriarkalske samfunnet tvinger kvinner

Og fremdeles påstår altså radikalfeministene i dette landet at man lever i et samfunn der kvinner er undertrykket menn. For å si det med denne saken som bakgrunn; ingen mann hadde fått 6 års rabatt i forhold til påstand. Disse kvinnene kunne altså gått ut av huset. Isteden for ønsket de trening til å høgge ved til vinteren.

Vg.no sin dekning av dommen.
Aftenposten sin dekning av dommen

Han ligger å sover! Henter øks! Høgger alt man kan == Selvforsvar!

I et annet moment og dermed et nytt bevis på at menn er onde mot kvinner (og barn selvsagt), er denne saken som   radikalfeministen og barneminister Thorkildsen straks må få omgjort slik at barnehagen og barnevernet får enda mer makt. BT.no sin versjon.