In Flanders Fields

Asle Toje frisker til med hvor tåpelig det er at man mener at noen våpen, i det absurde, er mer grusomt enn andre. Og det er elitene som gir dette synet hevder Asle Toje. Kan hende, det er iallefall ikke elitene som betaler prisen generasjonene etter krigene har sluttet, så meget kan iallefall påståes.

Kjent dikt fra første verdenskrig.

In Flanders fields the poppies blow
Between the crosses, row on row,
That mark our place; and in the sky
The larks, still bravely singing, fly
Scarce heard amid the guns below.

We are the Dead. Short days ago
We lived, felt dawn, saw sunset glow,
Loved and were loved, and now we lie,
In Flanders fields.

Take up our quarrel with the foe:
To you from failing hands we throw
The torch; be yours to hold it high.
If ye break faith with us who die
We shall not sleep, though poppies grow
In Flanders fields.

Hvorfor ta med dette mon tro? Fordi, åkrene i Flandern fremdeles produserer sine døde av granater som falt i tiden for 90 år siden. Den dag i dag må altså bombeeksperter i det belgiske militære ut på oppdrag i sitt eget land pga to verdenskriger;

Today the Belgian bomb disposal battalion comprises 23 officers, 151 non-commissioned officers (NCOs), and 131 corporals and civilians, thus a total of 305 personnel of which 172 are bomb disposal experts (16 officers, 100 NCOs and 56 corporals). The battalion is composed of three companies decentralised to cover the all-national territory.

The first task of the unit is the clearance of UXO and AXO left in Belgium from the two world wars. Despite the proposal to dissolve the unit in 1971, the bomb disposal unit still reacts today to an average of 3,500 requests a year ranging from hand grenades to aircraft bombs up to 500 kg or more.

Consequently, the battalion handles an average of 250 tons of ammunition every year. Some 20 tons of «problem ammunition» (suspected chemical ammunition) are recovered each year, especially in the areas of fighting during WWI.

Til dette faktum sier så Toje;

Noe av problemet ligger de politiske eliters selvbilde. Antagelsen om at Norge representerer spydspissen i internasjonal politikk. At andre land ser til Norge.

Søtt ikke sant. Det er de ekle venstreradikalerne sin skyld at de ønsker å få slutt på et problem som den jevne borger i områdene der tullinger kriger mot hverandre i årtier etter avslutning av kamphandlingene. Og man kan banne på at det ikke er de som ønsket krigen som betaler for å rydde opp etter seg.

Videre skriver Toje;

Det misforståtte ”forbudet mot luft-missiler” nevnt innledningsvis er ikke enestående. Det finnes en stor storskraphaug av nedrustningstiltak som ikke klarte å nå take-off fart. I så måte er ikke utsiktene de beste. En av verdens fremste eksperter på nedrustning, Richard Dean Burns hevder i sin nye bok «The evolution of arms control» at nedrustningsavtaler som ikke omfatter de mektigste aktørene og som mangler verifikasjons og håndhevingsmekanismer, ikke er formålstjenlige. Nedrustning er, historisk sett, ofte mer effektivt enn avrustning. Tiltak som våpenreduksjon, regulering av bruk, lagring og regulering av produksjon. Faren ved den slags ensidig avrustning som Norge gjør seg til fanebærer for, er at forsvarsløshet kan oppmuntre aggresjon. Som George Orwell (1903 – 1950)sa det: Den raskeste måten å avslutte en krig er å tape den.

Ja, mange nedrustingstiltak har vært mislykket. Det er ingen nyhet. Det har også disse ekle elitene vært fullstendig klar over hele tiden, da de presser på for at også stormaktene skal bli med på avtalene.
Å tape er en ting, men til hvilken pris er Toje villig til å vinne? Det er tross alt ikke eliten, ei heller Toje som må betale prisen for seieren.

Argumentet om at hvis x ruster ned med klasevåpen så vil y angripe, fordi de innehar klasevåpen. Vel, y har også ABC-våpen. Om en skal følge Toje sin tanke fullt ut så må altså også x skaffe seg disse. Vi har altså det man kaller opprustning. Og om opprustning har en bedre sikkerhetssituasjonstatistikk har jeg mine tvil på.

Norges sikkerhet ovenfor Russland er ikke avhengig av klasevåpenstatusen i det norske forsvar. Som Toje selv skriver er klasevåpen effektive mot masseangrep fra tanks og infanteri. Som forsåvidt har vært den sovjetiske/russiske doktrinen. Momentet er dog, er troen på at Norges arsenal av klasevåpen dermed ville kunne stanse et eventuelt angrep fordi Norge ville påført russerne såpass store tap at de ville gitt opp. Man kan hevde dette med bakgrunn i Tojes favorittland Finland, siden de selv klarte å stagge Sovjet i sin tid. Vel klarte de det? Stalin brøy seg lite om tapene den gangen, og doktrinen med masseangrep har også innebygget seg store tapsanslag. Til syvende og sist fant Finland ut at de ikke kunne vinne, siden det ville koste for meget, dermed startet de med en balansekunst som de fremdeles bedriver mellom vest og øst. Med klasevåpen, og i sin tid, uten klasevåpen.

Nå skal det i rettferdighetens navn også sies at Toje har «fundementalisert» seg litt fra tidligere tider, dvs på en måned. Dog, han unngår å problematisere om Russland virkelig ville angripe Finland igjen, så vil det avgjørende på vektskålen i Kreml være klasevåpen eller ei i Finlands arsenal.

Så enkel nekter jeg selvsagt for å tro at Toje er.

Wikileaks – KSA Vs Iran

Wikileaks.org har nå gått bananas med diplomatposten til amerikanerne. Og det som nå har kommet fra mediene er igjen det overfladiske. Som f.eks at Saudi-Arabia ikke liker Iran. Vel, om man ikke visste dette og har en smule interesse for midtøsten så har man et problem, KSA vil gå på knærne til Jerusalem om Iran skulle få kapasiteten. De vil gråte, true og klappe for at IDF angriper. Selvsagt ikke åpenlyst.

Nå starter selvsagt bortforklaringene til de mer høyreorienterte, f.eks hos Document.no for at det ikke er så viktig osv, men et nytt ord er lært; diplomatporno.

Nord-Korea er i sannhet et paradis

Er ikke ofte de ekstreme på venstresiden dukker opp lengre. Storhetstiden som tok slutt på 70-tallet har effektivt tatt knekken på de aller mest ekstreme. Og de som var ekstreme på den tiden har tatt til vettet og blitt besteborgere. Til stor ergrelse for høyrefolk selvsagt, selv om sikkert en del av dem stemmer på høyrepartier for tiden.

Men så dukker jaggu Bjørnar Simonsen opp for å finne frem gamle stoltheter, og som skriver for KFA.

– Det er en rekke rapporter om grove menneskerettighetsbrudd i Nord-Korea med blant annet fangeleirer der dissidenter blir torturert. Tror du på disse rapportene?

– Slik jeg kjenner det nordkoreanske samfunnet, har jeg ikke sett noen eksempler på det. Jeg har hørt rapportene, mend et er folk som har hoppet av til Sør-Korea. Jeg tror de har blitt presset til å komme med falske vitnesbyrd.

Hrw1,Hrw2,Hrw3 eller en artig sak kanskje; Amnesty.

Hvordan måke veier i NK?

Skatt med glede – kritikken av Storbynatt

Storbynatt får hard kritikk, for dårlig og kjedelig humor.

Men, radarparet fikk frem et herlig latterbrøl fra min side her forleden. Skatt skal betales med glede, og dermed tok Bård en gjeng utlendinger med på en omvisning i hvordan skattepenger brukes.


ca 7 min ut i programmet.

Et fantastisk spark til de som mener at skattepenger er ens egne penger. Klassikerstatus på det innslaget, ala «norsk supperådet».

Anders Heger har i dagsavisen tatt opp saken der han mener Storbynatt bedriver mobbing av en direktør i NAV, som ble intervjuet i Brennpunkt (nett-tv, 39 min ute i programmet).

Dette er bra humorstoff. Men fordi programmer av Storbynatts type har som uttalt politikk å ikke nærme seg det vesentlige eller samfunnsendrende, det skal bare være gøyalt, så snakket man ikke om makt eller Navs absurde motvilje overfor åpenhet. Artighetene gikk i stedet rett på direktøren, på måten hun stotret på, hvordan hun flakket med blikket, det var reinspikka og uforfalsket mobbing. Men mobbeofferet var altså et menneske NRK allerede hadde utpekt som dramaets skurk, slik at angrepet var hundre prosent trygt og ufarlig. Storbynatt løftet altså ikke diskusjonen om overgrepene mot kvikksølvofrene opp til satire, de trakk den ned til lytehumor, og man fikk inntrykk av at om Nav-sjefen bare hadde hatt bedre TV-skolering, hvis hun behersket tidas magiske oppgave, å snakke på TV, ville det ikke vært grunn til å ta henne så hardt.

Det handler ikke om å klare seg på tv. Denne nav-direktøren hadde ikke noe som helst faglig å støtte seg på. Hun klarte ikke å argumentere faglig. Om hun hadde klart dette, men akk så stotrete på tv ville seerne sett dette. Det som er mobbing, er at en slik person faktisk får en så høy posisjon når en ikke kan svare på de mest banale faglige spørsmål. Mobbing er å diskvalifisere personer som har også en faglig ballast som de faktisk kan vise. Men for all del. Jan Lystad, som er nyansatt Arbeids- og velferdsdirektør i Nav var ikke et spor bedre da journalisten spurte hva som ville skjedd om han i sitt tidligere arbeid i tidligere SFT fant kvikksølv over en viss grense og som da ville skjedd med arbeidsplassen. Forsvaret til Lystad var at dette var lenge siden og han husket ikke.

Han har tidligere vært SFTs beredskaps- og kontrollavdeling og underdirektør i Miljøverndepartementets industriseksjon. Selvsagt husker han dette, og hvis ikke, hva vil det så si om det faglige tyngde Lystad måtte inneha?

Det har ofte en verdi å vite hva organisasjonen/bedriften faktisk produserer. Enten det er i form av produkter eller papirer.

Kilder:
Dagsavisen (Heger)
Vg1
Vg2
Vg3

Gud har talt til Kvarme

Kvarme håper at gud vil gi noe godt ut av Kvarme Vs Gelius.

Matt 21:21 Jesus svarte dem: «Sannelig, jeg sier dere: Dersom dere har tro og ikke tviler, skal dere ikke bare kunne gjøre det som jeg gjorde med fikentreet. Også om dere sier til dette fjellet: ‘Løft deg og kast deg i havet!’ så skal det skje. 22 Og alt dere ber om i bønnene deres, skal dere få, når dere ber med tro.»

Kan man anta at Kvarme har foldet sine hender hardt de siste ukene? Isåfall et mirakel! Det har skjedd det man ønsket seg.

Ukens ros til Akhtar Chaudhry

Akhtar Chaudhry har gjort en prisverdig handling. Som fortjener all honnør.

All makt i denne sal

Angående pensjonssaken for stortingsrepresentanter og den påfølgende rettssak så er det underlig å se kommentarene til politikere som har vært innkalt som vitner. Carl I Hagen har i aftenposten.no noen underfundige poenger;

Jeg hadde ingenting med den å gjøre, og jeg hadde ikke med enkeltsaker å gjøre, før denne saken dukket opp.

Nå satt han dog i presidentskapet. Som var ansvarlig for driften av ordningen. Skulle likt å se NAV-direktør prøve seg på en liknende manøver, noe han/hun sikkert prøver seg på titt og ofte, men det hjelper svært lite av den grunn. Øverste ansvarlig, er ansvarlig for det som skjer under en.

– Dette var av de tingene som jeg forutsatte at var i orden, sa Hagen, som før rettsmøtet også understreket at han hadde vært på Stortingen for å drive politikk, og ikke pensjonslovgiving for seg og sine.

Politikk, stortingets rolle innen politikk og lover er hva?

Den norske grunnlov er som regel et godt sted å begynne;

§ 75.

Det tilkommer Storthinget:
a. at give og ophæve Love; at paalægge Skatter, Afgifter, Told og andre offentlige Byrder, som dog ikke gjælde udover 31te December i det næst paafølgende Aar, medmindre de af et nyt Storthing udtrykkelig fornyes;
b. at aabne Laan paa Rigets Kredit;
c. at føre Opsyn over Rigets Pengevæsen;
d. at bevilge de til Statsudgifterne fornødne Pengesummer;
e. at bestemme, hvor meget aarlig skal udbetales Kongen til hans Hofstat, og at fastsætte den kongelige Families Apanage, som dog ikke maa bestaa i faste Eiendomme;
f. at lade sig forelægge Statsraadets Protokoller og alle offentlige Indberetninger og Papirer;
g. at lade sig meddele de Forbund og Traktater, som Kongen paa Statens Vegne har indgaaet med fremmede Magter;
h. at kunne fordre Enhver til at møde for sig i Statssager, Kongen og den kongelige Familie undtagen; dog gjælder denne Undtagelse ikke for de kongelige Prinser, forsaavidt de maatte beklæde Embeder;
i. at revidere midlertidige Gage- og Pensionslister og deri gjøre de Forandringer, det finder fornødne;
k. at udnævne fem Revisorer, der aarligen skulle gjennemse Statens Regnskaber og bekjendtgjøre Extrakter af samme ved Trykken, hvilke Regnskaber derfor skulle tilstilles disse Revisorer inden sex Maaneder efter Udgangen af det Aar, for hvilket Storthingets Bevilgninger ere givne, samt at træffe Bestemmelser angaaende Ordningen af Decisionsmyndigheden overfor Statens Regnskabsbetjente;
l. at udnævne en Person, der ikke er Medlem af Storthinget, til, paa en Maade som er nærmere bestemt i Lov, at have Indseende med den offentlige Forvaltning og alle som virke i dens Tjeneste, for at søge at sikre at der ikke øves Uret mod den enkelte Borger;
m. at naturalisere Fremmede.

Som Sverdrup sa det en gang i tiden; All makt i denne sal

I vg.no er Hagen en angrende synder selvsagt;

– Vi burde sikkert gjort mer for å finne ut for å avdekke uklarheter rundt praktiseringen av pensjonsordningen, men vi forutsatte at dette var på plass. Jeg angrer i dag bittert på at jeg ikke gjorde mer for å sette meg inn i ordningen, sa Hagen.

Men det er ikke bare Hagen som ønsker å skyve vekk saken. Jagland skal selvsagt ikke være noe dårligere;

– Jeg fikk et helt klart bilde av kriteriene i ordningen, men skjønte etter hvert at det ikke var så enkelt, sa Jagland.

Jagland forklarte at han som stortingsrepresentant ikke hadde stor kjennskap til ordningen, eller «interesse for den». Han fikk imidlertid større interesse for den på grunn av den tilbakevendende debatten om ordningen.

Fantastisk!

Asbjørn Kjønstad sier det elegant og enkelt:

– Det ville jo vært svært spesielt om det skulle være uavklarte spørsmål knyttet til dette. Når vi kommer til grenselandet mellom kapitalinntekt og lønnsinntekt, kan man begynne å lure litt. Men hovedprinsippene var det liten tvil om. Vi mener i det store og det hele at all inntekt som knytter seg til arbeidsinnsats, enten den kommer fra det offentlige, private, inn- eller utland, er inntekt.

Halvøy med potens

Korea er igjen i mediene, nå med salutter i tillegg. Dommedagsprofetene er på stien igjen, og de har klart rett hvis det skulle brake til krig mellom broderfolkene.

Men, i dette øyeblikk bør iallefall UD være i høyberedskap. Mange nordmenn er i området. Spesielt rundt Busan/Geoje, der Samsung Heavy Industries (SHI) holder til. F.eks ligger BP-Skarv på vent til å bli tauet opp til Norge.

Skarv1
Skarv2

Edit: ifølge vg.no og ambassadør for Norge i S-Korea så er det ingen tiltak som settes i gang. Men skulle anta, eller iallefall håper at det er noe mer skjult som ligger klart. Ellers kan man kritisere Mr Støre knallhardt.

Fungerer lave skatter for bedrifter?

Høyresidens tanke er at lave skatter på kapital som de anser som sannsynlig blir reinvistert har alltid hatt gjenklang. Det var også baktanken f.eks bak G.W.Bush sine store skattekutt, der de med mest fikk også de største kuttene. Irland får nå smake medisinen ved å «subsidiere» bedrifter med lav beskatning.

Tanken med slik skattenedsenking er at disse personene er mer villig til å invistere. Slik at det skapes nye arbeidsplasser. Høyresiden vet selvsagt at det ikke er den hele sannhet. Viljen til å invistere baserer seg på mange momenter.

Placebo har en fin angående Marx og kapitalismen.

Tenke nytt angående skole?

En video fra rsa er alltid like herlig å se på.