Pornoindustriens grep

Tittel kan man tolke slik man måtte ønske.

Igjen har mannehaterene i Ottar fått frikort til å forklare de dumme, dvs menn, hva slags onde de påfører de kloke, kvinner, når de ser på porno. Kvinner som ser på porno eksisterer selvsagt ikke i denne verden. Så vi holder oss selvsagt til de onde menn.

Teksten til mannehateren Ane Stø kan leses i bunn av denne posten.

Første punkt man bør legge merke til er at kvinner i pornobransjen er til for å bli reddet av kvinner som er «sterke, selvbeviste og ikke forrædere». Dvs feminister ala Ane Stø og Kari Jaquesson. Litt som rasister altså. De klarer ikke å se for seg, eller tenke tanken at mennesker som de mener skal væres deres bjellesauer kan velge annerledes. Og som selvsagt gir dem fingeren tilbake. Bokstavelig talt.


Ane Stø,
Leder i kvinnegruppa Ottar

En studie av de hyppigste handlingene i de femti mest kjøpte pornofilmene i 2010, viser at 88 prosent av scenene inneholder fysisk aggresjon og 48 prosent av scenene verbal aggresjon. I gjennomsnitt var det 12 ulike aggressive handlinger per scene. Fysisk aggresjon inkluderer både slag, kvelertak og penis så langt ned i halsen at kvinnen kaster opp. Verbal aggresjon inkluderer alle typer nedsettende skjellsord mot kvinner, som «stupid bitch» og «slut». De aller fleste handlingene ble utført av menn mot kvinner, som responderte på krenkelsene med å vise nytelse eller likegyldighet. Mainstream-porno i dag er det som tidligere ble kalt for grov voldsporno, og hvem som helst finner fram til det etter to klikk på internett.

Tannlege
og sexolog Bente Træen har i Dagbladet 11. desember en lang redegjørelse for sin kunnskap om porno, etter at Kari Jaquesson i samme avis hevdet at Træen ikke var oppdatert på innholdet i «mainstream-pornoen». Træen skriver blant annet om en undersøkelse av MMI fra 2002 der 90 prosent av de spurte oppga at de hadde vært eksponert for pornografi, 76 prosent hadde lest et pornoblad og 24 prosent hadde sett porno på internett. For 12-13 år siden var altså pornomarkedet et ganske annet enn i dag, hvor det meste av pornobruken foregår på internett  

Træen viser også til sin egen studie fra 2013, der 82 prosent av mennene mellom 18 og 29 år rapporterte at de brukte nettporno ukentlig eller oftere, mot 18 prosent av kvinnene. Studien hadde som mål å finne sammenhenger mellom hyppig pornobruk og hvor realistisk en anså pornosexen for å være, seksuell selvtillit osv. De fant at mange ikke mente at pornosexen var særlig realistisk, men at porno hadde en liten, men positiv innvirkning på de mannlige pornobrukernes seksuelle selvtillit. Dette er ganske forsiktige funn, i en studie med et relativt snevert perspektiv.

«Jeg er ingen pro-pornoaktivist. Jeg er forsker», skriver Træen. Og en må nesten stusse litt over om hun mener materiellet hun presenterer gir noen forskningsmessig støtte til den krasse kritikken hun har kommet med mot Jaquessons pornokritikk nylig, og mot andre pornokritikere tidligere. Træen må klargjøre om uttalelser som «Hvis det var slik at menn blir overgripere av porno, ville Norge være full av voldtektsmenn. Og slik er det bare ikke» og «Porno kan […]bidra til berikelse og fornyelse i sexlivet» (Dagbladet 21.november), er gitt som forsker eller som samfunnsdebattant med en porno-positiv agenda.

Kronikken til Træen er full av tall om økende pornobruk og økende aksept for porno, men gir liten innsikt i hva det innebærer å vokse opp i en pornokultur. Træen har ikke studert porno som kulturelt fenomen, men legger uten å blunke sine egne preferanser (porno er berikende) til som analyse av hva økt pornobruk innebærer.

At verken jeg eller Træen kan vise til longitudinelle kohortstudier av typen «Er jenter som har vokst opp i en kultur med lett tilgjengelig nettporno utsatt for flere uønskede seksuelle handlinger enn andre?», betyr ikke at det ikke finnes kunnskap som kan antyde noe om pornoens innvirkning på samfunnet. Både norske og utenlandske helsearbeidere forteller om en økende trend der unge jenter føler seg presset til å gjennomføre seksuelle handlinger selv om de er smertefulle. En av disse er analt samleie. Det er lite som tyder på at de rosa drømmene til 14- 15 år gamle jenter handler om analsex. Men dette er noe både de og unge voksne kvinner møter krav om hos sine mannlige partnere. En britisk undersøkelse fra 2014 viser at selv om guttene tror at det er smertefullt for jentene og regner med å måtte presse dem, ønsker de likevel å gjennomføre analsex fordi det «hører med», likesom det å ejakulere i ansiktet til partneren.

Det vi har undersøkt er mainstream-pornoen, skriver Træen, som om den pornoen som er mest brukt umulig kan være så ille. Og det er her det er betimelig å spørre om pornoforskeren er oppdatert på hva mainstream-porno inneholder i dag? Hvis vi klikker oss inn på de første treffene som kommer opp ved et pornosøk på Google, som altså er de mest besøkte sidene med gratisporno, vil vi måtte ta innover oss mengden med fysiske og verbale seksuelle krenkelser som rettes mot kvinner. Og vi må ta inn over oss at den gjennomsnittlige debutalderen for når norske ungdommer ser på nettporno er 11 år. For de fleste barn og unge er disse voldelige og sjokkerende filmene deres første møte med sex, de har ingen grense å flytte, ingenting å sammenligne med: «this is it!»

Det vil være merkelig å påstå at alle menn som ser mainstream-porno straks får lyst til å slå og plage seksualpartneren sin, men det er det heldigvis ingen som gjør. Det er like merkelig å påstå at ingen av de 82 prosent unge menn som ser nettporno en gang i uka eller oftere, kan bli påvirket til en mer aggressiv seksualitet og et dårligere kvinnesyn, eller at ingen jenter som har sett porno tror at sex skal gjøre litt vondt og være litt ydmykende, som er sånn jeg leser Bente Træen.

Det har, som Træen også er inne på, skjedd en liberalisering av folks holdninger til og bruk av porno etter internett. Men ulikt Bente Træen, tror jeg ikke dette er et uttrykk for at folk nå endelig kan kose seg med den pornoen de alltid har ønsket. Pornoeksplosjonen er et resultat av en offensiv markedsstrategi fra pornoindustrien, der varene ikke er sigaretter eller minkpelser, men levende mennesker som er betalt for å ha voldelig, helseskadelig sex foran kamera. Vi har beskyttet oss mot andre skadelige industrier ved å innføre begrensninger og strenge regler som gjør bransjen mindre lønnsom og produktene mindre attraktive. Pornoindustrien lever på en etterspørsel som er skapt av dem selv og profiterer på at internett fortsatt er en lovløs del av offentligheten.

Et nettpornofilter, der voksne mennesker som absolutt vil ha porno er de som må gjøre det aktive valget om å kontakte nettleverandøren sin og be om å få tilgang til slike sider, bør være et felles krav fra foreldregrupper, barnerettsorganisasjoner, feminister, humanister og andre som ikke vil overlate ungdommen til å utvikle sin seksualitet og kjønnsidentitet i klørne på en multinasjonal industri.

Rasismedagen – for rasistfeministene

Dagen idag er altså visstnok den «internasjonale dag mot vold mot kvinner». Og som hør og bør er rasistene ute med konspirasjonsteoriene sine igjen.

Når jeg ikke spyr mitt hat ut, drar jeg hjem til mine herlige unger og forteller at de kan bli voldtektsmenn.

Anne Kalvig (Ottar) i Rogalands Avismed følgende klassiker;

Det dreier seg altså om en omfattende vold mot kvinner, som er del av en struktur der kvinner og deres kropper er gjort til objekt, fratatt sin rett til vern og verdighet.

Ja, en liten innrømmelse her. Jeg konspirerer med Jens Stoltenberg ene og alene for å holde kvinner unna.

Åse Karen Westad Fjeld (Kvinnefronten) i Dagsavisen med følgende klassiker;

I Norge oppgir mer enn hver fjerde kvinne (27,1%) som har levd i parforhold at de har blitt utsatt for vold i nåværende eller tidligere forhold.

Som altså er fra en rapport fra NIBR 2005. Samme rapport sier også noe annet, som rasisten ikke tar med, at volden den andre veien eksisterer i like stor grad. Wola. Som forsåvidt ikke er noe nytt og «ground breaking» innen voldsforskning. Bare at rasistene kan jo ikke ta dette med, siden «kvinner lyver ikke» og «kvinner beskytter alltid barna«. Det skal også sies at tallet (1 av 4 er en tradisjonell feministpåstand) er et tall som tar vold som et samlebegrep, om det er en kvinne som slenger med døra regnes som eksakt det samme som om en kvinne går løs på en mann med kniv for 20 gang. Selvsagt håpløst, og har kun en funksjon; å blåse opp tallene og sikre sine egne inntekter.

Men følgende påstand er også ganske så humorøst;
Den kjønnsbaserte volden rammer kvinner og jenter på tvers av kultur, samfunn, yrkesgruppe og sosial klasse. Vold mot kvinner tar mange ulike former: voldtekter, privat vold, strukturell vold i krig, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, og ved tradisjoner og riter som er skadelige og dødelige for kvinner.

Nuvel. Fra samme NIBR-rapport sier den på side 54;
De yngste er mest utsatt, samt de som ikke er gift, og de med dårlig økonomi.

Og de yngste kvinne (og menn) er de som er mest voldlige pr se. Fra linken;
Resultater. Av 1 250 kvinner som hadde vært i et parforhold siste halvår, hadde 114 (9 %) fiket til partneren i samme periode, mens 70 (6 %) hadde slått, sparket eller bitt. 77 (6 %) oppga at de selv, men ikke partneren, hadde utøvd slik vold, mens 68 (5 %) svarte at angrepene var gjensidige. Volden korrelerte med annen destruktiv samhandling med partneren. Majoriteten av kvinnene som hadde brukt vold, var likevel fornøyd med parforholdet. Både aggresjonsrelaterte personlighetstrekk og utagerende atferd i tenårene var relatert til vold mot partner.

Ergo blir påstanden 27% av alle kvinner opplevd vold en eller flere ganger i løpet av sin levetid ett bevis på at det er de samme som opplever vold gang på gang. Som Erin Pizzey sa det på 70-tallet; «prone to violence (pdf i bunn av post)».

Ergo. Det er altså ingen strukturer som rasistkonspirasjonsteoretikerne drømmer om.

Mannspatriarkatets eksistens

Strippere – Lysebakken skal løfte deres tissemann og titte inn i deres vagina

Audun Lysebakken har igjen lagt seg i knestilling for å bli tatt av Ottargjengen. Eller som tidligere leder av SU sier i klassekampen;

– Mange mener at strippeklubbene fungerer som formidlere av prostitusjon, og det har også kommet påstander om at det foregår vold eller tvang på disse stedene, sier statssekretær Kirsti Bergstø i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet til Klassekampen.

Noen sier. Men hvem sier? Det vet selvsagt Kirsti Bergstø veldig godt. Skal man være like lite vage som kvinnenettverket i AP, som mener at prostituerte blir «etter bruk blir hivi på et operasjonsbord og tatt fra organer»?

Men, som alltid vet Bergstø, og hennes arbeidsgiver (Kalvig f.eks som er statsansatt aktivist, som bruker penger på sitt eget liv og virke)

– Det er verdt å se nærmere på arbeidsmiljøet på strippeklubbene. Kvinner som objekt er strippeklubbenes fremst salgsvare, Det kan gi grunn til å tro at graden av seksuell trakassering forekommer oftere der enn ellers. Det er også mange utenlandske kvinner som hentes inn for å jobbe der, og vi stiller spørsmål ved hva slags kontrakter de har, og i hvilken grad de er der frivillig, sier Bergstø.

Ottar er faktisk ikke en organisasjon som ledende politikere bør rådføre seg med. For å gi det med teskje;

– Hva er egentlig forskjellen på å betale for en stripper som danser på fanget ditt til det går for deg og å kjøpe en prostituert? spør hun.

Prøv å spør en stripper om forskjellen hvis det faktisk er vanskelig å forstå. Men slikt har Ottar god tradisjon med å ikke gjøre. Samt den ryggmargsløse spytteslikkeren Lysebakken (se link for hva slags drit mannen går god for).

For han bør sporentreks lese følgende fra Klassekampen, og høre mindre på sine «eiere».

Men så vidt Klassekampen kjenner til har ingen så langt påvist noen nærmere sammenheng mellom strippevirksomhet og hallikvirksomhet eller menneskehandel. Bransjen har selv avvist en slik sammenheng flere ganger. Heller ikke Koordineringsenheten for menneskehandel som følger opp regjeringens handlingsplan mot menneskehandel vet noe om dette.

– Vi vet veldig lite om det. Ingen av aktørene i vårt nettverk har rapportert om at det skal forekomme menneskehandel i tilknytning til strippeklubbene, men det betyr ikke at det ikke skjer. Her kan det være mørketall, sier Tove Eriksen seniorrådgiver i Koordineringsenheten for menneskehandel til Klassekampen.

Men Bergstø er nå god venn med Mariann Fossum, som er en kjent Ottarkader. Og Kirkens Bymisjon, avd Nadheim, skriver nå godt om de begge. Bergstø sitt siste stunt har ingenting med kunnskap å gjøre. Det er ingenting å gjøre med et ønske om å hjelpe (hjelpeindustrien har sine mørke sider den og), og det har iallefall ingen ting med et ønske fra Bergstø sin side å vite hvem strippere er, hva de tenker, hva de vil og hva de ønsker for rammer for sine liv fra samfunnets side. Det er kun en ideologisk handling som Bergstø utfører på ordre av Ottar. Da hjelper det å ha en ryggmargsløs sjef både i ministerstolen, og statsministerstolen.

Eller for å si det med den staute, dyktige og prinsippfaste Janni Wintherbauer;

– SU er så naive at det går ikke an. Trodde de virkelig det bare var å skru av en bryter, så ville sexhanselsmarkedet bli borte? Slik er det bare små jentunger som tenker. Markedet vil aldri forsvinne. Se bare på Sverige. Der har de hatt forbud mot sexkjøp i ti år, men likevel er det full trafikk, sier Wintherbauer.

De naive er i ledersete, og har naive lømler som sjefer. Perfekt oppskrift for «bedre lovgivning». Ironisk herlig sarkastisk situasjon. Synd for de kvinner og menn som det går utover. Og det er ikke Ottarkvinnene det går ut over. Vær nå sikker på iallefall det punktet.

Strippebule i Sandnes – Arrester dem straks

Sandnes kan nå smykke seg med en strippebule. Promotert som luksussted. Ottar er selvsagt med sin sedvanlige «slavehandelprat», men at innehaver av «Money Talks» burde blitt buret inne er dog en selvfølge.

Og grunnen er som følger;

WTF, hva slags innredning er dette? Luksus? Luksusveikro i såfall

Nei, kvalitet er det som er ønskelig;

Helle Vaagland har vært hos Ottar

Helle Vaagland mener det er sexy med hår under armene på kvinnene. Noe som sjefsideolog og statsbetalte Anne Kalvig/Ottar også mener. Det er jo de onde menn som er skyld i dette meldes det fra den kanten. Vi, de patrikalske menn, undertrykker kvinner med hår.

– Det må du spørre Gud om, han som har skapt meg sånn, sier hun til VG Nett, før hun fortsetter

Men som man ser, så har Vaagland missa litt direktetale fra Anne Kalvig under den ideologiske klassetimen, ved å refere gud som et hannkjønn. En kardinalsynd. Så her blir det nok pisk fra Ottar.

Ottarslagord; Mere hår! Mere hår! Vi elitistiske kvinner vil ha hår! Dette er viktig for å hjelpe for kvinnekampen i verden!

Ottar jubler, selvsagt!

Med de fire ap-kvinnene som beviste sin avsky ovenfor sexarbeidere så kan man iallefall se hvor de fores med «argumenter» hen.

Pressemelding: Legg ned Pro Senteret!
06. mai 2011

Kvinnegruppa Ottar registrerer med glede utspillet fra en rekke kvinnelige Ap-politikere i Dagbladet 5.mai om å kutte støtten til Pro Senteret. Vi har lenge vært skeptiske til at Pro Senteret får lov til å kalle seg et nasjonalt kompetansesenter og bruker statlige midler til å drive kampanje for å legitimere prostitusjon.

Norsk prostitusjonslovgivning er arbeidet fram av kvinnebevegelsen og politikere som ønsker å bekjempe prostitusjon. Forbud mot kjøp av seksuelle tjenester, holdningskampanjer rettet mott menn og et velfungerende hjelpeapparat er viktige elemeter i å bekjempe handelen med kvinner. Fordi store deler av de offentlige midlene til hjelpetiltak for prostituerte er bundet opp i Pro Senteret mangler Norge i dag gode hjelpetiltak som har som målsetting å få kvinner (og menn) ut av prostitusjonen. Pro Senterets holdning er at prostitusjon kan være et fint yrke, og at te, kondomer og glidemiddel er alt som skal til for å hjelpe folk på veien.

Pro Senteret har en lang historie med å være imot alle tiltak som kan bekjempe prostitusjon, og har markert seg som tydelige motstandere av sex-kjøpsloven. Kvinnegruppa Ottar mener det er viktig med forskning og kompetanse på prostitusjon og hjelpetiltak, men dette må utføres av kompetente forskningsinstitusjoner og ikke et suspekt miljø som er interessert i å opprettholde prostitusjonstrafikken.

Kvinnegruppa Ottar gratulerer Marit Nybakk og Ap-kvinnene med godt politisk arbeid, og håper flere politikere vil støtte forslaget om en kritisk gjennomgang av Pro Senterets virke. Legg ned Pro Senteret og opprett nye, gode hjelpetiltak!

Var forsåvidt ingen overraskelse dette. Prosenteret skriver;
Pro Sentret er et hjelpetiltak for kvinner og menn med prostitusjonserfaring. Vi henvender oss både til dere som jobber på innemarkedet og i gateprostitusjonen. Pro Sentret ligger i Oslo, men vi tar i mot forespørsler fra hele landet. Vi gir råd og tilbyr hjelp i forhold til helse, sosiale, økonomiske og juridiske problemer. Du kan være anonym ved henvendelse til oss og tjenestene er gratis. Alle som jobber på Pro Sentret har taushetsplikt.

Det er en del mer enn Ottar og Ap-kvinnenettverket noen gang har gjort. Men det er ofte slikt med sosiale spørsmål. Å være på bunn av det sosiale samfunn blir man predikert moral, og atter moral. Det er vel kanskje derfor prostituerte synes Prosenteret gjør en god jobb for dem, og ikke Ottar eller kvinnenettverket i Ap. Det burde selvsagt vært reflektert over men det gjøres ei. Ser det for meg den dagen Ap-kvinnenettverket og Ottar utfører språkkurs for sexarbeidere.

Bakgrunninfo; 1

Den moderne kvinne – Sıla Şahin

Dagbladet drar opp saken om Sıla Şahin som har blitt avfotografert i det tyske playboy. Det vil medføre en sammenkomst av patrikalske religiøse deler og de ekstreme feministiske delene av samfunnet.

Slik kan vi ikke ha det vettu, vil de si. Mens vi andre, kan beundre og bli litt misunnelige på en flott menneskekropp.

Sila med klær denne gangen, eller som de mer ekstreme feministene i Ottar vil si; HOREKLESTIL.

Noen er det lov å mobbe!

Vg.no kjører saker angående mobbing, til det hysteriske slik at med tider og stunder vil alle si at man er mobbet når noe stygt en gang kommer frem. Men, noen mennesker er man pliktig å mobbe egentlig;

Rekkefølgen er tilfeldig, foruten førsteplassen, den vil alltid være forbeholdt fortausadmiralene.

1. Parkeringsvakter
2. Bødler
3. Prester/imamer/rabbier/etc
4. Ottar
5. Svensker
6. ? (forslag mottas med takk)

Dessuten, tre tips for å hindre mobbing;
1. Mobbet på sms? Trykk «slett».
2. Mobbet på bloggen? Ikke utlever hvor du har kvisene hen.
3. Alle kan ikke like alle.

En kløpper for hersketeknikk

Ottar har igjen vært på ferde i Stavanger, denne gangen ble det nogenlunde «høflig» avvist. Med mange godord fra politikere som ikke har et fnugg av prinsipper i ryggraden der de skjulte seg bak lovverket, men syntes det var bra at Ottar tok det opp. Stavanger, pietismens hovedstad i vest. Fremdeles.

En av de yngre representantene fra Høyre, Tina Bru, siden hun angivelig har blitt en ny «Voe» ifølge noen, tok dette på en humoristisk måte der hun var kledd som normalen for kvinner på hennes alder.

Dette er altså svaret fra Anne Kalvig, UiS-lektor innen «Feministisk teori og metode» (tatt fra aftenbladet);

Eit innbyggarinitiativ må ha minst 300 underskrivarar, derfor er det dette talet me forholder oss til. For at ei sak skal handsamast som innbyggarinitiativ, må det vera mogleg for politikarane å ta grep i saka, noko me meiner der er, t.d. gjennom kommunehelsetenestelova. Me meiner også at bystyrepolitikarane, som byens øvste organ, bør reagera når norsk lov ikkje blir følgt i Stavanger. Porno er ulovleg (dersom han er menneskeleg nedverdigande og forråande – alle som ikkje vil at døtrene eller systrene eller konene deira skal seljast over disk i pornofilm, kan dermed vera einige i dette – men dette er altså den realiteten Melkevik sel).

Når Tina Bru (H) på bloggen sin friskt framheld at porno er lovleg, avslører ho altså at ho ikkje er orientert om lovverket som gjeld saka ho promoterer seg på. Gjennom å forsøka selja seg inn med «dette er porno-outfiten jeg skal ha på meg i bystyret i kveld» viser ho på bloggen kva politiske ambisjonar ho (ikkje) har. Eg er veldig glad for at Høgre også består av kompetente og intelligente kvinner i denne byen, for dette var overraskande patetisk frå den unge jenta.