Top Gear og muslimske tullinger

Igjen har TopGear klart å hisse seg på religiøse idioter.

– Burka er et symbol i vår religion som ingen skal lage vitser om på noen som helst måte. Det hjelper ikke at dette var i et land hovedsaklig med muslimsk befolkning. Det hadde vært like ille uansett hvor de var, sier han.

Vel, så ille at man i muslimske land der man kan få tatt et turistfoto med burqa eller hva slags navn man måtte ha på telttypene?

Selvsagt ikke. Det man dog må snart begynne med er å ikke intervjue klart fundementalistiske gærninger.

Nei!

68-erne. Både en hedersbetegnelse og ukvemsord. Selv anser jeg 68-erne i sin samtid som en av de mektigste revolusjonære i sin samtid. I tiden etter andre verdenskrig var vesten samlet i et patrikalsk og uliberalt samfunn. Du skulle vite din plass, du skulle te deg sømmelig. Individuell frihet skulle ikke forekomme. Begge deler, på det patrikalske og seksuelle planet skjedde det massive omveltninger etter perioden som går som 68-opprøret. Denne posten tar for seg det seksuelle. Og ikke minst forræderiet som dagens «feminister» utøver (ekstreme venstreradikale såkalte feminister).

Les mer fra dette innlegget

Ja til konebank, dog ikke her i landet!

Igjen plumper de religiøse ute i det. De som påstår de innehar en allviten kunnskap som ikke noen andre kan ta del i. Dog, den religiøse kunnskapen stopper dog på riksgrensen. Der har ikke gud noe han skulle sagt.

Logikken i moraloppbyggingen slår dog nye høyder;
– For det første vil jeg påpeke at det ikke er min oppgave å tolke koranvers, vi har lærde til den jobben. Det jeg vet er at Profeten Muhammed, fred være med ham, aldri slo sin kone, og han bør være enhver muslims forbilde.

Så moralen er enn hva muhammed måtte ha funnet på er ok. Den er grei, hva da med de drap og tyverier han bedrev? Da må det jo være lov ifølge den moralske tanke hos Islam Net.
Nei, det er vanskelig det der med å tenke 1 museskritt forover mhp konsekvenser av det man hevder.

Et heller dårlig apologetforsvar av fundementalister er å finne her.

Kilde1
Kilde2

Hvem skal man hedre

Alltid søtt når mennesker skal «hedre» mordere som bruker bomber for å sprenge seg selv og andre i luften. Kom igjen, Marjam Salvesen Bhatti (mor er nok kjempestolt av deg), la oss høre deg hylle denne handlingen.

beslan

Eller som hun sier;
– Nå bruker jeg tiden på min familie og islam – og så fremt jeg har mulighet til kjempe mot urettferdighet, sier hun.
Les mer fra dette innlegget

Hans navn er Najmuddin Faraj Ahmad

Det er på tide å slutte å kalle mannen mullah Krekar. Hans navn er Najmuddin Faraj Ahmad.
Mannen er en kriminell psykopat. Forræder. Morder. Smart. Språkmektig.

Og om man ikke er villige til å sende han til Hewler, så bør de norske myndighetene få fingeren ut og faktisk putte han foran en domstol. Les mer fra dette innlegget

Laïcité – hvorfor?

Vg.no har stukket mikrofonen i ansiktet på HiO sin rektor og spurt hva om hun synes om en fundementalistisk gruppe bruker skolen som base. Selvsagt svarer hun i svadavendinger en politiker verdig. Sånn sett ingen nyhet, eventuelt bombe for å bruke et mer kjent begrep angående saken. Les mer fra dette innlegget