Kvinne – drep ditt barn og få ingen straff

Igjen ser man altså den totale skjevdelingen til fordel kvinner i rettsvesenet, der aktor mener betinget dom er nok for Christoffers mor. En gutt som altså hadde 17 cm brudd i skallen, papir dyttet ned i luftveiene den dagen han døde.

– Det skjedde en forandring i Christoffers væremåte høsten 2004. Han sluttet å fortelle andre hvordan han hadde fått alle skadene sine. Stefar og mor sa han hadde falt ned fra skapet, men det er begrenset hvor store skader en gutt på 130 cm og 27 kilo selv kan påføre seg selv, Baustad Egelie.

Dette er i samme bane der kvinner som anmelder falskt (voldtekt,vold og incest) selvsagt ikke skal få noe straff, eller straffen er minimal. Kvinner som taes for barneporno må selvsagt gå fri fordi de er mødre. På samme måte der kvinner dreper sine partnere så kommer man unna fordi man antar en kvinne gjør da ikke slikt om det ikke er vold tilstede. Merkverdig er det dog at kvinnene gjør dette når mennene sover. Kvinner som forlater sitt barn på en trapp etter fødselen anses som «syke», og som man desperat leter etter for at hun kan få sitt barn tilbake. Gjett om en mann hadde gjort det samme, hva slags reaksjoner det da hadde vært…

Men. Kvinner er alltid snille. Husk det.

Egypt, halvjøde og homo

Trykk bilde for artikkel.

Og svaret til Omar Sharif Jr er selvsagt et rungende nei. Om han har livet kjært vel å merke. Halvt jødisk hadde nok islamistene klart å svelge, men homser klarer de ikke. Hvis de ikke er under 10.

Fredagen starter med humor


Den feministiske løgn ala 2012 – Det absurde i Norge

Da Lysbakken måtte gå pga sin korrupsjon, kom de radikale feministene på banen med sin kjente klagesang. Refom fikk mer penger «samlet enn feministiske organisasjoner tilsammen». Selvsagt er det ren løgn.

For det første har ikke Reform noe som helst med menn å gjøre. Men en radikal feministisk organisasjon som er til for å redusere menn til de radikale feministenes slave. Men la oss, for artighetens skyld anta at Reform er en organisasjon som kjemper for menn. Etter at Lysbakken selv gikk av styret i Reform fikk organisasjonen 4.0 mill pr år. Tilsammen 13.5 mill.

Påstanden er dermed;
Mannsorganisasjonen Reform fikk nesten dobbelt så mye i driftsstøtte som alle feministiske organisasjoner til sammen i 2010.

La oss enkelt teste denne påstanden, sett opp mot at Reform ikke jobber for Torild Skard, der de drar rundt å forherliger genuspedagogikken i norske kommuner. Ikke akkurat en mannesak, for å si det mildt. 4.0 mill er altså den magiske grensen. Alle tall som er funnet er tatt i «beste mening», dvs til Torild Skard sin påstand sin gunst. F.eks er ikke prosjektmidler tatt med til enhver søknad tatt med. Eller lønn til personene, f.eks Kalvig i Ottar som jobber heltid på Universitetet i Stavanger med sine hatkampanjer mot menn. Slike «unøyaktigheter» vil selvsagt være negativt for påstanden til Skard.

Mirasenteret; 1.291.000
JURK; 3.493.290
Ottar 227.000
Kvinnefronten 175.000
Norsk Kvinnesaksforening 65.000
Likestillingssenteret 2.652.000
Krisesenter rundt omkring i landet 14.980.978

Hvorfor ta med krisesenter mon tro? Enkelt greit fordi en tar hva det overordnede målet til krisesenterbevegelsen, som er; «Vi ønsker å angripe et hvert forhold i samfunnet som legitimerer, underbygger og opprettholder vold mot kvinner. I dette arbeidet er vi partipolitisk nøytrale.»

Så f.eks ved å bare å holde krisesenterene utenfor er man oppe i 6.5 mill i driftsstøtte til de få utvalgte organisasjonene. Så bare der beviser det at Torild Skard farer med løgn, og at hun med vitende og vilje faktisk må være klar over dette. Men for den radikalfeministiske bevegelse er det selvsagt ikke noe problem med løgn så lenge en selv kan få mer penger, som er hele bakgrunnen til bevegelsen.

Et annet artig eksempel er SMI Vs SMM, som er sentre for incestofre. SMI er kun for kvinner og barn, og SMM er for menn (selvsagt uten barn, siden fedre ikke kan ta hånd om barn);
Støttesenter mot incest, SMI, Oslo kommune 10 451 993
Incestsenteret for menn, SSMM, Oslo kommune 1 696 000

Tall er hentet fra årsrapportene til organisasjonene og/eller BLD oversikt over tilskudd.

Torild Skard,radikal feminist, beviser at kvinner faktisk ikke kan regne.

Anita Horn må være stolt

Anita Horn: Jeg, rasshøl, bør straks utføre selvhalsogging.

Det er ganske så ironisk å lese om Anita Horn, kvinne, og selvsagt derfor unnskyldt sin egen oppførsel. Der hun krever en manns avgang som ansatt på St.Olav hospital fordi han etter hennes tanke er dømt for å være hallik. Problemet er at det selvsagt var feil person. Dessuten er det jo en rimelig drømmende påstand å si at hvis man dømmes som hallik (dvs noe så enkelt å bli dømt for å ha leid ut leilighet til sexarbeidere), så er man automatisk en barnemishandler. Med oppførselen til Anita Horn bør hun strengt tatt gå stille i dørene med å påstå at andre er barnemishandlere.

Eksempel fra VGD-bloggen og «vanlige» bloggen hennes;

Jeg blir svært provosert av at Ballo først skryter(smisker) av Statsministeren – altså vår partileders lederstil som begrunnelse for å konvertere fra SV til Arbeiderpartiet(http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/troms_og_finnmark/1.7844192), for deretter å eksponere seg svært kynisk-ustabil. Jeg mener på alvor at også Helseministeren og eller andre tilsynsmyndigheter burde av eget initiativ sende en bekymringsmelding til Helsetilsynet for å avklare om ”Doktor” Ballo – som snakker slik han gjør offentlig om sine medmennesker – faktisk er skikket til å være fastlege(??).

Om man vil ha et annet bevis på hvor rablende gal dama er, så er det bare å lese «forsvarsskriftet» hennes.

La oss gjette hvem samboeren til Anita Horn er?.
Mitt forslag: Jan Bøhler.

Ny kommende voldsmåling i 2012 – garantert høye tall

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012 (pdf) gir i oppdrag at man skal måle voldstilfeller slik man gjorde i 2003,2005 og 2008. Og tallene som ble målt over en uke de tre andre årene vil igjen bli blåst opp som den store sannhet.

5. Voldsmåling 2012 (side 8 i pdf)

Som et ledd i å synliggjøre vold i nære relasjoner og sette
fokus på problematikken skal det gjennomføres en ny
«voldsmåling» i 2012 etter mønster av målingene i 2003,
2005 og 2008.

Ansvarlig: JD,BLD,HOD, KD

Bilder av kvinner med blått øye vil selvsagt være medfølgende. Barn, som kvinner er den beskyttende ovenfor, vil bli skyvet frem for å hindre vold mot kvinner. Det er altså ikke vold i seg selv som er problemet. Det er menns vold.

Men, realiteten er som oftest jevnt fordelt;

I 1998 BLE DET UTVIKLET en egen sinnemestringsmodell for menn ved avdeling Brøset ved St. Olavs Hospital i Trondheim. Men da Grete Ystgård og Anne Meisingset begynte å jobbe med gruppeterapi for menn for tre år siden, la de snart merke til et påfallende mønster:

I mange av samtalene kom det fram at volden i parforholdene gikk begge veier. Flere av de voldelige mennene fortalte at de hadde kvinnelige partnere som også slo.

Dette er noe «krisesenterens mor» Erin Pizzey allerede på tidlig 70-tall oppdaget da hun startet opp det aller første krisesenteret i 1971 (Chiswick Women’s Aid). For dette måtte hun bøte med drapstrusler fra den radikale feminismen. Hennes navn er selvsagt utelatt av den engelske versjonen av krisesenter, og den norske. Det er høyst ironisk å tenke over, at den radikale kvinnebevegelsen som elsker å hause opp personer som er kvinner, ikke hauser opp grunnleggeren av krisesenter.

Og hvorfor kan man anta at 2012-tallene blir like som de foregående, og i tråd med korrekt radikalfeministisk forståelse av vold? Enkelt å greit når handlingsplanen selv påpeker at menn er de som er voldlige (side 7, pdf);

Selv om det i hovedsak er menn som utøver den alvorlige volden mot kvinner, er barn utsatt for vold og overgrep også fra sine mødre.

Og hva er vold i følge krisesenteret mon tro? Slenge med døren? Jupp. Kjefte? Jupp. Heve stemmen? Jupp. Tallene for 2012 kommer selvsagt til å være skyhøye. Og ja, krisesenterene er en av hovedleverandørene for tallene bak de foregående voldsmålingstall.

Kilder:
Vredens fruer
Erin Pizzey del 1, del 2
Erin Pizzey ~ Prone To Violence (pdf) (boken som fikk feministbevegelsen til å bruke drapstrusler)
3000 på en uke ~artikkel i aftenposten 2005

Legaliser! Skattlegg!

Foredrag;

Spørsmålsekvens;

Mulig serievoldtektsmann snart tatt – Snåsamannen på saken

Rohde er nå i telefonisk kontakt slik at saken løses kjapt og enkelt.

Det sies at Snåsamannen har pekt på kartet hvor personen oppholder seg. Pekefingeren trafff Norge. Rohde er fra seg av begeistring for det beviser at mannen har rett i sine påstander.

– Joralf tok nøyaktig på det området hvor smerten satt, sier hun.

Det skal sies at det utarbeides strenge prosedyrer slik at Snåsamannens evner kan brukes som bevis i en rettssak.

Han har evner, og ingen skal få overbevise meg om noe annet, sier hun.

8 mars – hva dagen handler om

Kun Norge tenker på familie – Absurd del IV

Det er typis norsk å være god, ble det hevdet av en statsminister i sin tid. Et lite problem er at det manglet en del av et ord i den setningen. Det veldig typiske norske er å ikke bare være god, men være ekstremt selvgod. Det er ikke måte på hvordan norsk tankemåte og væremåte slår rubbel og bit av hva som måtte ellers finne ute i den store verden. En utenforverden som er farlige og vil ødelegge det selvgode Norge, om man ikke med hard fordømmelse av andre ikke kan fremheve seg selv som noe edelt. Som noe bedre enn andre.

Nå sett av kommunikasjonsdirektøren i McDonalds Norge, der man i stor angst mener at vin på McDonalds i Argentina ikke er noe annet middel for å ødelegge familier.

– Dette er veldig lokalt. Vi har flere steder rundt i verden hvor de serverer vin og øl, men vi går ikke i den retningen i Norge, sier kommunikasjonsdirektør i McDonald’s Norge, Margaret Brusletto.

– Vi er en familierestaurant og vil beholde den form for image. Vi vil ikke ha alkohol i restaurantene våre, sier Brusletto.

Som om ikke familie er noe som også opptar mennesker i Argentina, Spania eller Tyskland? Det kan jo hende, ikke etter norsk tanke selvsagt, at familier i nevnte land klarer å holde familien i hevd selv om man tar seg en pils, eller et glass vin. Og at det glasset på McDonalds ikke er det første steget til de umoralske dyp som man i Norge vil måtte oppleve om man tok det glasset med pils/vin her i Norge.

Absurdprisen går altså uavkortet til McDonalds Norge, og den norske tankemåte på feltet.

"I Norge ønsker ikke McDonalds å splitte familier" ifølge kommunikasjonsdirektør i McDonalds Norge