Responstider og slikt – tilbakeblikk

Det første en skal huske på; Under hendelsene vet hverken du, jeg eller politi eksakt hva som skjer. Et enormt apparat settes i gang, selv om informasjon som flyter rundt er fragmentert, utydelig og en del er faktisk feilaktige. Dette skal siles, vurderes riktig og riktige instanser skal alarmeres. Dette tar tid.

Privatpersoner vil alltid være de første til stede. Uansett. Fordi redningsetater må være sentralisert til et punkt for å kunne klare å rekke ut til de meldinger som måtte komme i sitt område. Det være seg øst eller vest. F.eks vil privatpersoner være de som redder liv i starten i større ulykker før redningsetatene kommer til, og slik har det alltid vært. Og fremdeles vil være uansett størrelse og effektivitet på redningsetatene. Så den største invisteringen samfunnet kunne gitt, er f.eks ikke å ha en ambulanse bak hver busk, men førstehjelpskurs engang i året for samtlige borgere av samfunnet. Statistisk vil det redde mange liv.

Det er også et moment som heter økonomi. Sikkerhet koster. Det er selvsagt mulig å ha helikopter standby overalt, med mannskap, til enhver tid. Det koster. Og samfunnet, intet samfunn, er villig til å påta seg slike kostnader.

Mannskap
Mannskap må kalles inn. Den normale bemanning er bemannet til å påta seg det man tror vil være det som kommer av oppgaver. I det en katastrofe skjer vil en bestemt organisasjon gå i gang, med gitte prosedyrer, som oppbemanner slik at de kan handle slik den er tenkt og planlagt. Men dette tar igjen tid. Mannskap må rekke å komme frem, bli briefet av oppgaver av en organisasjon som jobber under meget stort stress, og så skal dette mannskapet settes inn der en har behov for det, som ikke er like opplagt alltid hvor dette behovet er. Noen påpeker at skarpskyttere kunne ha skyti ABB fra land. Ja, det er mulig, men skarpskyttere er ikke akkurat noe som vokser på trær. De skal også tilkalles, settes på plass. Men hva da? Om ABB er da på andre siden av øya eller i skogen er man like langt. Om det var flere, hva da? Politi var usikre som alle andre, selv om de visste ting som ikke publikum visste på den tiden var selvagt også politi usikre på all den informasjon som fløt rundt. Det må veies og vektes, og spesielt er det når regjeringskvartalet er bombet. Da har man tunge avgjørelser å ta.

En overordnet del av mannskap er organisasjonen. En organisasjon i redningsetatene må bygge seg opp for å håndtere det en kan anse som realistisk kan skje. Og så bygge ut sine ressurser ut i fra dette. Hva da om neste hendelse skulle skjedd mot et svært kjemikalieindustrisenter? Ville da xx antall skarpskyttere ha noen verdi? Sannsynlighvis ikke. Enhver organisasjon må ha en balanse mellom hvor den vil invistere sine mannskaper og andre ressurser.

Helikopter
Det er mulig helikopter kunne vært brukt slik at noen færre hadde omkommet på Utøya. Men, hvis en tenker forbi hendelsene i Oslo og Utøya den 22 juli, må en altså ha minst 2 helikoptere for at man skal ha en standbykapasitet. Intet mekanisk duppeditt fungerer uten jevnlig vedlikehold. Ergo så vil det være direkte tåpelig å si at ett helikopter i arsenalet hadde vært nok. Det hadde jo tatt seg ut om det stod på tungt vedlikehold. Allikevel er dette bare helikopteret, man må også klare å fylle de riktige mannskapskapasiteter til enhver hendelse. Ikke lett å vurdere i nuet om man ikke har et oversiktelig bilde over situasjonen. Da er en tilbake til en risikovurdering, og en slik vil aldri bli perfekt da den baserer seg på en tenkt situasjon, og historien. Den vil aldri kunne fange opp alt og alle.

Igjen. Dette vil koste penger. Og man kan gjerne si at penger er ikke alt, siden vi har oljeformuen. Og det er rett. Men en kan ikke opparbeide seg kapasiteter til å takle enhver hypotetiske eller/og reelle situasjoner som kan dukke opp. Utgiftene til å holde et slik apparat oppegående (trening, standby, vedlikehold etc) vil bli enorme.

Avslutning
Avslutter med et sitat som vel egentlig kommer fra det militære liv;
«å planlegge neste krig ut i fra forrige er å tape krigen som kommer»

Og med det mener jeg, at om man planlegger sine redningsetater for neste Utøya er man garantert til å ikke klare neste store oppgave. Derfor er det viktig at redningsetater er dimensjonert og bygget opp slik at den kan handle og improvisere når det trengs. Dessuten. Slid men vid, ting tager tid.

Og for de som har lyst til å lese en NOU, som har vært avgjørende for samfunnssikkerheten så er Willoch sitt utvalg i 1999 å finne her; sårbarhetsutvalget-willoch

Ut i fra slik jeg ser det nå, har redningsetater jobbet og virket slik de skal. Det vil alltid være momenter som kan endres, men en må huske på at redningsetatene har ekstremt mange scenarior de skal kunne håndtere.

Tar med, som en kuriositet kapittelet om høyreekstrem terror i sårbarhetsutvalget;

4.4.6 Høyreekstreme grupper
Norge og de nordiske landene har opplevd en del politisk vold fra høyreekstreme
og rasistiske grupper. Volden har i første rekke rettet seg mot asylsøkere
og flyktninger, norske antirasister og enkelte representanter for norske
myndigheter. Det høyreekstreme miljøet i Norge kan utgjøre en trussel mot
myndighetspersoner, mennesker av utenlandsk opprinnelse, antirasister og
personer som offentlig tar avstand fra miljøet. 39

Snittalder på de omkomne 22 år

Total antall år:1694
Antall døde: 77 (redigert feil antall, opprinnelig 78)
Antall 14-åringer: 2
Antall 15-åringer: 7
Antall 16-åringer: 9
Antall 17-åringer: 15
Antall 18-åringer: 18
Antall 19-åringer: 5
Antall 20-åringer: 1
Antall 21-åringer: 3
Antall 23-åringer: 2
Antall 25-åringer: 1
Antall 26-åringer: 1
Antall 27-åringer: 1
Antall 28-åringer: 1
Antall 30-åringer: 2
Antall 32-åringer: 2
Antall 34-åringer: 1
Antall 43-åringer: 2
Antall 45-åringer: 1
Antall 56-åringer: 1
Antall 62-åringer: 1

Kvinner: 41
Menn: 36

Måtte de leve i fred, og de overlevende finne trøst hos hverandre imorgen, og i fremtiden.

Kan alt og alle begå massemord?

There must be a middle place between abstraction and childishness where one can talk seriously about serious things.
Czesław Miłosz

Gjengen som ABB ble født i, drevet frem av og var en del av går som alle andre i forskjellige retninger etter udåden for en uke siden. Noen har kastet håndkle og innsett galskapen i det som sies, andre bortforklarer på det høyeste giret som finnes, mens atter andre mener det er på høy tid å ta knekken på 95% av befolkningen pga deres forræderi.

Intet nytt under solen altså. Og fremtiden vil være noe følgende; de som har sett «lyset» vil bli tatt inn i varmen, de som bortforklarer vil bli enda mer ekstreme og de som mener det var på høy tid vil forbli like kokolokko som de alltid har vært.

Men, spørsmålet i overskrift bør være til ettertanke. Kan det tenkes at den ideologi/filosofi/politisk tanke kan medføre enten gærninger som dreper eller system som dreper?

F.eks libralismen? Den kan vel ikke i en tenkt tid i fremtiden medføre massedrap? Egentlig er det ikke så vanskelig å se det. For å ta et eksempel på hvor veien kan gå om man er villig til å gå den. Å betale skatt er en viktig bærebjelke i ethvert samfunn. Enten om det er lite som betales eller mye. Viktige fellesfunksjoner som politi,forsvar,samferdsel, helse osv i varierende grad bli betalt av samfunnet. Men tenk nå tanken at det er kun de som betaler skatt som skal kunne stemme. Ikke en uvanlig tanke blant liberalere. Hva er det da som hindrer i x tid fremover å anse de som ikke kan stemme som en byrde? En byrde som kanskje kan settes i «arbeid»?
Liberalerne vil selvsagt protestere heftig mot dette og hevde at liberalerne setter individet i sentrum. Ja, kan godt hende, iallefall om man kan betale for det.

Sosialister, i alle sine variasjoner, der er det ikke så meget å prate om, om man ser tilbake til historien. Nok av skampletter der, som de fleste bør vite. Særlig sosialister. Nasjonalister ligeså. Og religiøse, ikke start.

Konservatismen, ikke så vanskelig den heller. I sin grunnide vil konservatismen prøve å bevare. ABB fant deler av sin inspirasjon her. Å bevare kan trekkes til det absurde. Ingen forandring lovlig eller ønskelig. Uansett. Ikke lang vei å gå, om man er villig, til et samfunn der alt som ikke defineres etter gitte kriterier kan gjøres til fiender.

Så, hvilke ideologier (for å bruke en sekkebetegnelse på rubbel og bit) er det som ikke kan trekkes til det absurde?

The Taqwacore – kulturell påvirkning full duplex

Filmen Taqwacore omhandler punkere som har et spesielt syn på sin religion. Bygget på en roman av Michael Muhammad Knight.

En dokumentar er også med.

Hjemmeside. Imdb.com.

Er ytre høyre en gjeng sutrekopper?

Hvem kjenner ikke til klagingen over;
– skolen er for slapp
– ungdommen gir opp for lett
– folk må tåle mer

Nå er Thomas Hylland Eriksen som en rød klut for enhver Hans Rustad-prospect, men denne tar forsåvidt den berømte kaken i et tilsvar til Eriksen forsøk på å beskrive en persons evne til å selvradikalisere seg.

Vi som bor i ghettoen.

Av Otto Johannessen Publisert I går kl. 14:41

Det måtte jo komme. Vi har sett det lenge. Irritasjonen fra den selvoppnevnte intellektuelle og kulturelle eliten lar seg ikke lenger skjule. Vi – den ghettofiserte allmuen – har endelig fått vårt pass påskrevet av en som både kan og vil uttale det som eliten lenge har visst: vi henger fast i en ghetto. En ghetto hvor de mørke tanker ikke lenger bare rører seg i våre hoder, nei nå er det også fullt mulig å distribuere dem både til meningsfeller og de som ikke deler vårt perverterte syn på hovedvirkeligheten som forfatteren så vakkert uttrykker det. Allerede i ingressen makter nemlig forfatteren å trekke en slags indirekte parallell til massemorderen ved å påpeke at hvis man i sin ghettofiserte tilværelse dropper ut av hovedvirkeligheten for å dyrke sin sekteriske identitet som næres av paranoide fantasier, da stiller man omtrent på linje med massemorderen. Intet mindre.

Dette er altså et tilsvar til en innledning der Eriksen påpeker, det åpenbare forsåvidt, at ved internett er det fullt mulig, med 100% garantert suksess å selvradikalisere seg selv. Hvis det er målet. Går en inn på debattforum for Karl Marx, lærer man svært lite om Ayn Rand hvis det kun skrives om Marx. Og vica versa. OJ evner altså den gode evnen til enhver høyrevelger å klage på at alle er slemme mot slemme meg. Skulle en virkelig toppet kaken ville selvsagt noe om ytringsfrihet og sensur kommet inn….eller vent….

Siden jeg er gammel nok til å ha ubehagelige minner fra den annen verdenskrig så er både ghetto og untermensch begreper som henger fast i en ellers redusert hukommelse.

Som mange andre…altså. Ghetto og untermensch er dog ikke noe første sammengheng. For, om OJ hadde vært litt eldre hadde han selvsagt opplevd Ghetto i forbindelse med f.eks paven. Men forfølgelsen, eller forsåvidt følelsen av forførgelse er det kun OJ som har lov til. Som forsåvidt er vel en bekreftelse på ghettofiseringen som Eriksen påpeker er mulig.

Intellektuelt sett er jeg redd for at eliten vil henvise meg til begge grupper.

ååååhåååå…og med hvilken begrunnelse? At man ikke kommer på førstesiden på VG og DB hver dag? Lurer på om det hjelper å nevne at det gjør heller ikke undertegnende.

Riktignok har jeg stemmerett og at dette også innebærer ytringsfrihet i demokratiets navn, men det var neppe meningen at jeg skulle tråkke på elitens sirkler ved å ytre meg på internett med oppfatninger som ikke bare – i noen grad – vil være politisk ukorrekte (også det bør man overlate til eliten) nei det som befordrer den åpenbare irritasjonen er nok at jeg bidrar til å skygge for elitens tanker og meninger som bør ha forrang, men som ikke lenger tillegges den vekt de ellers ville hatt hvis ikke vi ghetto-skribenter både her på Dagsavisens debattsider og internett generelt hadde blandet oss inn i elitens høyst intellektuelle og høykulturelle verden.

Og som om ikke OJ er politisk korrekt i sitt miljø? Hvis han har problemer med å få ytret seg i andre uspesifiserte medier. Men akk nei, det er onde Eriksen som er OJ sin KAPO, der han pisker (politisk korrekt venstresving med pisken) OJ til underdanighet for den politisk korrekte elite. Dvs meg.

Men hvis en skal gå litt videre fra OJ, og se det absurde i hvordan Hans Rustad-prospectene og dere sutring så gå til en annen absurd gruppe. Tjen Folket. En gruppe som ofte er i mediene forsåvidt. Dog fordi de må svare på hvorfor de har svindlet store beløp. Men det er sjeldent å se de klage fordi de ikke får ytret seg. Hvor ofte er det egentlig man ser Tjen Folket i kommentarene til avisene? I forhold til OJ og hans like altså.

Så, man kan altså si, der OJ er kun et eksempel;
Høyresiden, eller mer korrekt den rabiate «jeg ser muslimer overalt», er at de er en gjeng sutrekopper. Hyklerske sådanne.

Hans Rustad er ren – Dagsnytt18 27.07.2011

Hans Rustad er uten skyld, babyhud og pudret slik at bakenden er så glatt så glatt at intet møkk skal kunne feste seg, iallefall om man skal følge dagsnytt18. Rundt etter 30 minutter dukker han opp, før den tid kommer selvsagt sjefskvinnen i systemet, Hege Storhaug (fra ca 18:20, på timeklokken). Følgende gullkorn sies fra Hans Rustad sin munn;

…eeee, nei. Jeg gjør egentlig ikke det, fordi at det er ikke ekstreme ytringer på våres nettside. Det var PST-sjef Janne Kristiansen som for to dager siden sa at ABB sine meninger ikke var ekstreme men moderate….

Fantastisk.
Så, siden ABB sine meninger var moderate, og det finnes ikke ekstreme ytringer på Document.no så må det jo sies at alle andre, inkludert HR selv, er puslete i sine meninger. Litt som små søte kattepuser som bare lepjer uskydlig i melken. Samtidig fortsetter HR sin føljetong om at alle er ute med forfølgelse av han. Noe ala det Lundager gjør i neste innlegg på dagsnytt18.

Det kan lønne seg å starte tidligere selvsagt, for å få med innledning. Men det artige, og som altså Hans Rustad ikke forstår eller mer sannsynlig overser/ikke vil ta inn over seg når han raljerer over Lars Gule. Lars Gule har strengt tatt sett seg tilbake, spydd av handlingene, og sagt at det var galt. Men for Hans Rustad går det ikke, fordi han vet, at han vil spy av utseendet sitt og ikke det han gjør og sier. Her skal det i hard strekkmarsj på samme linje som man har bedrevet siden de startet.

Argumentet om at Lars Gule og Magnus Marsdal sin ideologi etter HR sitt hode tatt liv, klart, og glemmer i samme øyeblikk å nevne at religiøsnasjonalisme er ren, uskyldighetsren…..eller nesten…hvis jeg skal være i det ironiske hjørnet «blendahvit». Dessuten er Marsdal født 1974, for evig skyldig i Stalins herjinger. Det er forsåvidt ikke noe nytt for en kristen å kunne den teknikken. Kristendommen har gjort det i 2000 år, og fremdeles bedriver den.

Ellers er debatten etter med Eivind Lundager like artig, som kommer rett etterpå.

– Det er helt klart. Det er ikke det at vi er islamofober, langt ifra. Dialog er viktig, men den trenger ikke skje på Stiklestad. Vi snakker om Olav den hellige. Hvorfor kan ikke Stiklestad være hellig for Norge? Man kan heller vurdere å bruke gestapoleiren Falstadskogen til dette formålet. Det er ingen tvil om at islam er en totalitær ideologi, uten at vi dermed setter likhetstegn mellom nazisme og islamisme.

Det er jo slik at man nesten håper sitatet ikke er riktig, men med tanke på hvilken gjeng man har med å gjøre…neppe.At man har glemt noen andre linker er kanksje tilfeldig, eller ei.

For flere artige Hans Rustad-momenter;
Høyresiden og dets vei videre
Rustad og Assange
ALARM – nazikommunistnorge vil utradere deg
Korrektistan
Sorle S Hovdenak sitt farvel til Hans Rustad
Høyresiden og dets vei videre

Forsyning av energi til Europa

Iran-Irak-Syria har blitt enige om å bygge en ny gassledning som skal gå igjennom de tre landene, og samtidig forsyne Libanon. Samtidig med at Syria sikkert skal forsynes så skal altså også Europa få en ny linje inn og dermed øke robustheten i forsyningssikkerheten ved at man gjør seg litt mindre avhengig av Russland. Muligheten for opplinking til NABUCCO skal også være der.

Oversikt over linjene fra øst til vest i de nordlige områder

Andre kilder:
Ahram,TradeArabia,AlBawaba,WSJ

Og for å dra en link inn til ABB, der han mener å arbeide for Armenias sak mot muslimene. Iran og Armenia er gode kompiser historisk. Og historie bryter man ikke lett opp. Dessuten er gasslinjene mellom Iran og Armenia allerede bygget og i drift, og man vil bygge mer.

Advokaten til ABB, Geir Lippestad

For de som så pressekonferansen med Geir Lippestad tidligere idag bør være obs på at sannsynlighvis har gått opp for ham hvor tullete ABB er, om enn så profesjonell han er så har altså ABB en plan for han. Og den viser vel egentlig rablende idiot ABB er. Følgende momenter mener ABB at en advokat må ha (side 1111->);

  • Må støtte ABB med logistikk (her kommer uniformer inn)
  • Må støtte ABB med ideologi (lese fra manifestet)
  • Må støtte ABB til å bygge en sak mot staten

Og da kan man vel si at ABB sannsynlig valgte feil advokat. Og jeg gleder meg til staten v/riksadvokat skal overgi seg til ABB etter at ABB har argumentert for sin sak.

Bruce Bawer sitt krumspring

Bruce Bawer, som ser muslimer skjule seg bak enhver stein, og ergo onde sataner som bare venter å sette sine tenner i små kristne barn har skrevet en forunderlig artikkel.

Det starter med en titt på sikkerhetstanken her i landet, om hvor flink Bawer er på sikkerhet osv. Videre om hvor hardt Støre tar det bakfra av onde muslimer, og hvordan Gaarder hater alle jøder under 2006 krigen i Libanon. Når Bawer først er ferdig med sin egen selvrettferdiggjørende masturbasjon så kommer det artige;

It is chilling to read my own name in postings by this mass murderer. And it is deeply depressing to see this evil, twisted creature become the face of Islam criticism in Norway. Norwegian television journalists who in the first hours of the crisis were palpably uncomfortable about the prospect of having to talk about Islamic terrorism are now eagerly discussing the dangers of “Islamophobia” and “conservative ideology” and are drawing connections between the madness and fanaticism of Breivik and the platform of the Progress Party. Yesterday’s events, then, represent a double tragedy for Norway. Not only has it lost almost one hundred people, including dozens of young people, in a senseless rampage of violence. But I fear that legitimate criticism of Islam, which remains a very real threat to freedom in Norway and the West, has been profoundly discredited, in the eyes of many Norwegians, by association with this murderous lunatic.

Ja, det er direkte ondskap av presse, og myndigheter å gå ut med informasjon før man vet. Det er alltid dumt å basere handling på bakgrunn av fakta, helst skal en autoskyte rett fra hofta. Det er så dumt, at Bawer burde egentlig bli statsminister så vi får satt skapet på plass.

At man selv ikke tenker på at det en selv også mener, og fremfører, kan i ytterste konsekvens medføre ABB er noe BB selvsagt ikke tar innover seg, samtidig som han bruker samme taktikken på de han kjemper i mot. Men da er det bare realisme må man vite. Og kanskje kommer det et nytt kapittel når et nytt opplag skal trykkes.

Annen kritikk av BB, av BB sine skriblerier her.

ABB sitt manifest, del 1

Dermed er min gjennomgang av manifestet, nå for denne gang kun innledningen (til side 10), igang og man kan starte med den grandiose egentanken ABB hadde om seg selv, og hans tanke om hvem han representerte og «tenkte» for (all utheving i sitater er min egen);

(Side 4)
Much of the information presented in this compendium (3 books) has been deliberately
kept away from the European peoples by our governments and the politically correct
mainstream media (MSM). More than 90% of the EU and national parliamentarians and
more than 95% of journalists are supporters of European multiculturalism
and therefore
supporters of the ongoing Islamic colonisation of Europe; yet, they DO NOT have the
permission of the European peoples to implement these doctrines.

En tro på at en selv representerer alle, er en tro som er besnærende å ta. Litt som «folk flest»-tankegang som ikke bare Frp tar, men også SV i sine perioder. Dog det er forskjell. For Frp og ideologier på den siden av politikken linkes «folk flest»-tankegang opp mot nasjon, historie og kultur for å gjøre den mer kraftfull. For nasjonen, historie og kultur skal være under angrep. En vil altså forhøye sin egen politiske overbevisning til noe som er høyere enn seg selv. Noe som ikke kan angripes uten at det vil få store konsekvenser for den som ytrer angrepet. For hvem vil gå i mot «folk flest» og ens nasjon, historie og kultur?

(Side 8 )
Sacrifices made when creating the compendium
I’ve spent a total of 9 years of my life working on this project. The first five years were
spent studying and creating a financial base, and the last three years was spent working
full time with research, compilation and writing. Creating this compendium has personally
cost me a total of 317 000 Euros (130 000 Euros spent from my own pocket and 187 500
Euros for loss of income during three years). All that, however, is barely noticeable
compared to the sacrifices
made in relation to the distribution of this book, the actual
marketing operation;)
The importance of spreading the truth and distribute sound strategies cannot be
underestimated as it is at the very core of our current resistance efforts. I do hope you
take the time to read it. Several aspects of the work is truly unique and no similar
compendium exists today. Don’t let the topics discussed in the books startle you too
much. Many of the topics may seem completely absurd or too radical today, but in a
couple of decades, you will start to understand its relevancy to our struggle.
Nevertheless, if the content freaks you out too much, to a degree where you want to
delete it, I would highly recommend you rather save it on a USB flash drive (small
memory chip) and place the chip in a safe location. Because it is likely that you will want
to read it at some point in time. After all, we can only ignore central aspects of reality for
so long.

Viser at spredningen av manifestet er viktig for ABB, dog spredningen er også ment for en liten kjerne. De likesinnede, de 95% som er «kulturmarxister» er ikke med. De kan like godt død. Derfor er jeg også i den formening at manifestet til ABB bør offentliggjøres. Slik at vi onde «kulturmarxister» kan se hvilken skrudd ideologiverden denne personen har vært en del av.

(Side 9)
Time is of the essence. We have only a few decades to consolidate a sufficient level of
resistance before our major cities are completely demographically overwhelmed by
Muslims. Ensuring the successful distribution of this compendium to as many Europeans
as humanly possible will significantly contribute to our success. It may be the only way to
avoid our present and future dhimmitude (enslavement) under Islamic majority rule in
our own countries.

5-på-tolv-ideologi. Hvis ikke, så går alt til hælvete. Men hælvete kan unngåes om vi bare følger x.

I essens er tanken lik enhver religion. Bare tro på «oss» så vil du få evig og godt liv i «paradis». Hvis ikke, da kan du råtne i hælvete. Og for å oppnå denne frelsen er alle midler lovlige.

Men videre viser det seg at uansett hva slags ideologi en måtte inneha er det alltid elementer som kan trekkes ut, forsterkes mens andre elementer lukes ut eller forsvakes. Et teoretisk eksempel er skatt og stemmegivning. Det finnes tanker om at stemmegivning må være basert på om en har betalt skatt. En tanke som i seg selv ikke er noe farlig, men den kan trekkes ut, forsterkes og vris på. For hvis de som ikke betaler skatt, og ikke kan stemme, hvorfor skal de ha rett til å bestemme over sine liv? De kan like godt inngå i arbeidsbataljoner, da de ikke har noen verdi for samfunnet. Viljen til å understreke at det er faktisk mulig, uansett hvor usannsynlig og utrolig det måtte høres ut som; alle retninger av filosofi, politikk, religioner har potensial under visse forutsetninger til bli uhyrlige.

Det er selvransakelsen, eller selvkritikken, som har reddet europa fra de enorme ødeleggelsen som preget kontinentet i historien. Nå må også høyresiden av det politiske liv, i hele Europa, også ta inn over seg at blant deres tilhengere er det mennesker som er villig til å bruke ekstreme metoder for å nå sine bisarre mål. Og ikke gå i fallgropen, som mang en venstrepolitiker har prøvd seg på, med følgende utsagn: «det var ikke vi, de har pervertert vårt syn, etc etc».

I forbindelse med islamistisk terror skorter det aldrig på opfordringer til selvransagelse fra højrefløjen.

Nu må stærkt indvandringskritiske debattører og politikere også se sig selv i spejlet og gøre deres for at stoppe de vrangforestillinger, der præger hadets nye ansigter.

Så det værste som kan nå skje, er om høyresiden skulle forkaste den tanke at det var her rugekassen var og ikke se seg selv i speilet. Om man er villig til å forkaste at en selv også kan være delaktig i den prosess en slik person reiser på, kan man spørre seg om man er villig til å lukke øyne for annet.

Men det finnes stemmer som står med klar røst i det norske politiske landskap, og med velskrevne og dyptfølende kommentarer (selv om man ikke er enige i hver eneste setning);
Per Aage Pleym Christensen @ Liberaleren
Nils August Andresen @ Minerva