Marte Michelet – rasisten

Selvsagt kommer radikalfeministene tytende frem, der de kan i sitt arbeid i staten (eller tungt subsidierte), forsvare kvinner (les andre radikalfeminister, andre er forrædere). Dog, de færreste har evnen til å være så ute av fokus som Marte Michelet. Som sikkert er en skade hun pådro seg grunnet sin patriarkalske «horekunde» av en far.

På nettet lever en sterk subkultur av menn som hater kvinner. De har funnet sammen i globale nettverk av blogger og debattforum, der de hamrer løs på sin felles fiende, feministene. De kaller seg Mens Rights Activists (MRA) og er en mildt sagt broket forsamling. Her finnes alt fra konebankere og voldtektsmenn (alle uskyldig dømt selvsagt), til bitre, skilte menn i vonde barnefordelingssaker. Men det finnes også mer intellektuelle utgaver, som bruker evolusjonsbiologiske argumenter for å kreve frigjøring av mannens sanne natur fra feminismens tvangstrøye.

Vel. Om man skulle lete etter forbilder for hat, så er det vel radikalfeministene en god kilde. Men, menn er langt unna det hatet som Marte Michelet vil ødsle av ovenfor f.eks kvinnen som opprettet det første krisesenter, Erin Pizzey. En kvinne som altså fikk dødstrusler av den «gode siden«. Som altså er den hjemmehørende klikken til Marte Michelet. For å si det åpenbare; vold i parforhold er forbausende ofte gjensidig. Aggresjonsmestring er nøkkelen.

Erin Pizzey fant også dette ut tidlig på 70-tallet ta Chiswick krisesenter åpnet. Kun for kvinner selvsagt. Når hun samtidig prøvde å åpne ett for menn var det selvsagt lite med støtte å hente. Selv om hun gjennom sin egen erfaring i sitt arbeid kom frem til to vitale momenter;

Ja huff. Bitre fedre som ikke får se sine barn, men må betale. Hvorfor skulle det skape bitterhet. På samme måte som en som har daglig omsorg mens partner ikke betaler. Hvorfor skulle det skape bitterhet. Merkelig det der. For en radikalfeministist er det selvsagt intet problem. Staten betaler til kvinnen, uansett. Som menn i størst grad altså betaler for. Ironien er selvsagt til å føle på.

På blogger og nettsteder med navn som «The False Rape Society», «Framed Fathers» og «Inquisition 21st Century» framstilles likestilling som en gigantisk konspirasjon mot menn. Feminister har tatt makten i hele den vestlige verden og snudd opp ned på maktforholdene – nå står menn igjen som undertrykte tapere totalt uten rettigheter. Lover mot seksuelle overgrep finnes utelukkende for å bondefange og hevne seg på menn. Barnevern og sosiale myndigheter er utspekulerte verktøy for å ødelegge familien som institusjon og sverte gode, «tradisjonelle» fedre. Forbud mot sexkjøp er innført for å knuse mannens sterkeste kilde til motstandskraft, seksualdriften. Og så videre.

The False Rape Society, tar opp momentet med falske anklagelser. Som radikalfeminister påstår ikke eksisterer. Ellers om Tove Smaadahl sa det engang i tiden: «kvinner lyver ikke».

Framed Fathers tar opp momentet på skjevdeling i lovverket. Ekstremt kvinnehatende det. Iallefall så lenge det går mot MM sin perverse fremstilling av samfunnet.

Inquisition 21st Century som tar opp av noe av de samme momentene som Framed fathers.

Og til slutt. Den kvinnehatende, Eivind Berge-beundreren Bob Geldof;

Resten, som starten, av MM sitt innlegg er søppel.

Radikalfeminismens direkte løgner

» – Men mange opplever nok at feminister kreverlikestilling når de er tjent med det, og søker en tradisjonell kvinnerolle når de tjener på det

– Thomas Hylland Eriksen

Etter at Eivind Berge fikk medhold av Høyesteretts ankeutvalg har radikalfeminstene stått i kø for å vise frem sitt sanne jeg; den ekstreme autoritære synet på samfunnet.

For, det anklages over «sinte unge menn», samtidig som radikalfeminsten Anniken Huitfeldt påpeker at nå har menn mistet sine gamle privilegier [1]. Hvilke privilegier har «sinte unge menn» hatt? Nei det sies selvsagt ikke. Samtidig som Karin Stoltenberg påpeker at mannen har sluppet forsørgeransvar, og at det er bra. Har Karin Stoltenberg noen gang snakket med kvinner? Hvem er det som velger å være forsørget? Kvinner eller menn? Kvinner velger å bli forsørget. De krever det, samtidig som radikalfeminstene krever mer makt for seg selv grunnet at andre kvinner velger annerledes enn dem selv[2]. Og så skal altså menn få høre at dette er noe de selv har skyld i, fordi de er menn som konspirerer i det såkalte «patriarkatet». At kvinner blir stoppet av «glasstaket» grunnet menn som Eivind Berge og hans aldersgruppe, og de under.

Menn født på 70-tallet, eller senere, har aldri hatt noen privilegier. De har vokst opp i et samfunn som gjennom lov har sagt at det er deres skyld at kvinner «lider». Og hvem er de lidende? De kvinnene som radikalfeministene skyver foran seg, som arbeidende kvinner? Selvsagt ikke. Menn som arbeider er skyld i at kvinner i topposisjoner i samfunnet ikke får det som de alltid vil. Fordi de er menn.

– Ensomt raseri [3]
– La meg først si at jeg tar avstand fra den ekstreme delen av budskapet til Eivind Berge. Jeg tror det begynner å bli mange norske sinte, unge menn. Dette store sosiologiske fenomenet er interessant. Jeg tror det er noe i det norske samfunnet som skaper rom for ensomt raseri, sier Langeland.
Han mener staten har overtatt forsørgerrollen mannen bare for to genrasjoner hadde eierskap til.
– Den norske kvinnen er nå gift med staten, som oppfyller rollen som trygg, stabil og økonomisk fornuftig. De fleste norske menn har ikke lenger noe å tilby disse kvinnene. Og mennene som ikke har noe å by på, må finne seg en annen rolle, som fortsatt er udefinert, sier Langeland.

Det er her Langeland tar så elegant feil, grunnet sin iver å virke mest mulig korrekt. Det er rett at kvinner ser på staten som økonomisk tilbyder. Men det er nå menn som skal betale for dette. Menn er lei av å betale dobbelt opp for handlinger kvinner må stå til rette for selv. Handlinger som de har gjort som individer som avgjør deres egne liv. Om det ikke går etter slik drømmene var kan ingen andre enn den enkelte selv holdes ansvarlig for. I dag, får menn skylden. Fordi vi visstnok lever i et «patriarkat» der menn utfører handlinger for å gjør menn som gruppe til å få mer makt. Sannheten er selvsagt langt derifra.

[1] Dagbladet (3 august 2012)

[2] NOU 2008:06

«Dette funnet bekreftes i Torp og Barths undersøkelse av faktisk og foretrukket arbeidstid i 15 europeiske land (2001). Her fremgår det at 76 prosent av alle mannlige ansatte i Europa ønsker å jobbe fulltid. Det tilsvarende tallet i Norge er lavere: Her ønsker bare 66 prosent av mennene å jobbe fulltid. Blant europeiske kvinner ønsker 45 prosent å jobbe fulltid, mens 40 prosent av norske kvinner ønsker det samme. Hva angår foretrukket arbeidstid, er altså forskjellene mellom kjønnene noe mindre i Norge enn i det øvrige Europa.»

[3] Dagbladet (2 august 2012)

Falsk anklage igjen fra psykotisk vrak

Igjen er altså en kvinne tatt for falsk anklage. 150,000kr får hun sikkert allikevel som «voldsoffererstatning».

Nå kommer sikkert Vampus til å påpeke at politiet er en gjeng med kvinnehatere. Intet nytt under solen altså fra radikalfeministene.

Ooops, jeg hadde visst sex med han først, og så senere ble jeg «voldtatt».

Fengsel i 10 år for denne kvinnen. Eneste korrekte dom.

UDI – en gjeng med rasister

Litt på den samme måten som Ottar/Kalvig reagerte etter taxivoldtektene i Stavanger, slik som svenske radikalfeminister, utlendinger som begår kriminalitet er det synd om. Og grunnen til at de begår kriminalitet er at onde hvite middelaldrende norske menn, som en del av patriarkatet, får dem til å begå slik handlinger fordi de ikke «integreres» nok.

Ironien er selvsagt at siden voldtekt utføres kun, med viten og vilje, av hvite. Hvorfor skal de da integreres i noe slik voldtektssamfunn? Men, logikk er ikke radikalfeminismens sterke side.

Men, det er ikke fordi innvandrere er overrepresentert deluxe på anmeldelsesstatistikken at UDI får fingeren ut av baken.

Dessuten, hvor mange falske anmeldelser, nei det finnes ikke statistikk på.

Utlendinger blir anmeldt oftere fordi norske kvinner er en gjeng med rasister, påpeker UDI.

Årets sitat?

Kandidat til årets mest humoristiske, uforskyldt selvsagt, utsagn har mulig kommet innen tema stripping og OL. Og det er selvsagt en radikalfeminist som kommer med utsagnet;

– Vi ser kvinner som vrir seg rundt i glinsande bikiniar, spreier beina og har skyhøge hælar på seg, det er klart dette er erotisk, sukkar Sveen når ho ser på bileta som kjem fram av å google-søke på «poledance».

Jette Christensen, ikke den skarpeste kniven i skuffen

Alt jeg trengte å gjøre for å kødde med henne i N&D-intervjuet var å kalle henne en “kommunist-rappedame med dreadlocks”. Dette synes FETT var ufint. Nåja, hun er en jo faktisk en rappende dame med dreadlocks og medlemskap i Rød Ungdom. Av og til er sannheten vond, litt morsom ogoverraskende klisjé.

Jette Christensen har mang engang frembrakt i full offentlighet sin egen dumskap. Hun er nå i ligaen der man vet hva slags ord som vil velte ut av henne. Litt sånn autohofteskyting. Denne gangen er det radikalfeministene i FETT som har følt seg forulempet av patriarkatet (her representert av rapperen Vågard), og dermed trukket sine konklusjoner som Jette Christensen selvsagt trompeterer videre.

Jeg var ikke på debatten i Oslo, og aner i utgangspunktet ikke hva det handler om, så det skal jeg ikke blande meg inn i. Men jeg blander meg inn i måten han ordlegger seg på. Det bemerket jeg. Han skrev at det handler om ære. Da skrev jeg at det er interessant at han av alle bruker ordet ære, som nettopp har spredd om seg med begreper som kommunistlesbe og fittekjerring, sier Christensen.

Vel, da burde man kanskje heller ikke kommentere saken? Siden man åpenbart ikke har all informasjon. Det er kanskje vanskelig, når en behørig må gripe enhver sak for å spille offer. Men slik er nå offerrollen som Jette har tatt på seg (sammen med FETT). En skal bli forulempet av enhver sak, hvis man ønsker å leve som et offer. Selv om man faktisk ikke har snøring på hva som har blitt sagt, eller i hvilken sammenheng.

– Summen av holdningene han forfekter er skadelig for samfunnet vårt. Ordene er med på å bryte ned det veldig mange andre prøve å bygge opp, nemlig respekt mellom kjønnene. Som forbilde må han skjønne at andre vil tro at det å snakke nedsettende om et annet er kult. Å være mot feminisme, som betyr å være for urettferdighet, er ikke bra. Hverken for ham selv, samfunnet vårt eller BT.

Humor har hun også ser vi. Der hun prøver å fortelle at hun er for rettferdighet. Vel og merke i praksis så er det kun myntet på litt over 50% av befolkningen. Dvs kvinner. Men det er kun i festtaler. Ellers er det vel heller 0.05% av kvinnene hun mener har rett til å velge slik de selv vil. Så hennes snakk om «forbilder» (forferdelig konsept forsåvidt) bør vel straks medføre at Jette Christensen går til innkjøp av det største speilet som er mulig å oppdrive.

Så nei, feminisme har ingenting med kampen mot urettferdighet.

Ghettobergenser med hettegenser Vs Åkkaby berte som har lært seg å ha hendene på hoftene fra de onde patriarkalske damebladene

Tøff skinnjakke forresten.

Kilder;
Hva det hele startet med (intervju i N&D)
Du var paneldeltaker da fett hadde foredragsseminar på litteraturhuset om feminisme og raptekster. Var det kleint?
– Ja. FETT-redaksjonen i Bergen er kjempebra folk, men FETT-folka i Oslo var noen fuckings høyt utdannede, øvre middelklasse-kulturimperialister som satt på Litteraturhuset og diskuterte disse “dumme negrene i USA”. Det er helt forferdelig hvor dårlig menneskesyn de folka har. De diskuterte en utgått problemstilling som var relevant for mainstream-hiphop for ti år siden. De hadde invitert en sånn kommunist-rappedame med dreadlocks som snakka om hvor drøye alle A-laget-videoene var. Vi har én musikkvideo. Der Girson er den mest lettkledde. Folk regelrett løy i debatten. Whimsical mente at kvinner som likte S/M hadde blitt lurt til det av samfunnet og sånne ting. Det er derfor jeg ikke vil kalle meg feminist, for det er så mange som hi-jacker det begrepet. Jeg er med på mange av grunntankene bak det du kan kalle for feminisme, og har stor respekt for de som har vært med på det opp gjennom tidene, men jeg er skeptisk på grunn av hele det spekteret fra sinte lesbefeminister som skal nekte menn å se på porno, til sånne femtenhundrekroners-vibrator-feminister, som er hundre ganger verre enn OTTAR, de har jo faktisk makt, som vi har i dag. Jeg er på lag med de ekte feministene.

Kommentaren taes opp i FETT.no her.
Usedvanlig bra svar fra Vågard her (N&D)
Jette Christensen kommer inn i saken, uten å vite hva som krangles om.
FETT.no gidder ikke å krangle mer og skriver nada, foruten en selektiv utvelgelse av sakens linker
Pluss masse artige snikksnakk på twitter. Eneste grunnen til å være på twitter selvsagt.

Edit;
FETT med tilsvar til tilsvaret, med påfølgende buuhuuu til slutt.

Forresten. Redaktør i Kingsize.no Mathias Rødahl kommenterte det på twitter slik;

Norske menn er pr def sex- og voldsforbryter

Den nye barneministeren hopper i det. Og selvsagt tråkker over ved første anledning hun kan. Denne gangen at barnevernet skal få automatisk melding ved fødsel. Følgende uttalelse fra mannshateren Thorkildsen i Vg.no;

– Vi vil styrke samarbeidet mellom helsevesenet og barnevernet. Gravide fyller ut helsekort hvor de oppgir privat helseinformasjon, men her er ikke vold og overgrep et tema. Hvis kvinner lever i voldelige parforhold, går dette ofte utover barnet. Jeg er opptatt av at disse opplysningene må komme frem umiddelbart, og da skal det gå en automatisk varsling til barnevernet hvis det er grunn til bekymring, sier Thorkildsen, som vil ta saken opp med helseministeren.

Det er bare menns vold som går ut over barnet. Ikke kvinnenes. For de er ofre. Menn er overgriper.

Menn bør utryddes etter de har inseminert det uskyldige kjønn, mener Thorkildsen

Ønsker du å være korrupt? Bli kvinne

Den korrupte Kirsti Bergstø tar jo selvsagt det eneste offerkortet hun kan i bruk. Hun som kvinne ble ofret fordi hun er kvinne. Det hun egentlig sier er at man ikke bør straffes for korrupsjon. Det bør selvsagt ikke radikalfeminister komme unna med. Men, det gjorde de forsåvidt, ved å velge en like korrupt radikalfeminist som partileder. Og samtidig hylle personen.

Men det er jo klart det onde patriarkatet sin skyld. Bare ikke i SV.

Så oppfordringen til Bergstø er altså at Støre skal gå. Dermed vil 2 menn mot 1 kvinne gå. Og det er jo selvsagt rettferdig. Eventuelt bør Bergstø stå på barrikadene for at Støre må gå….gjør hun det? Selvsagt ikke. Hun ønsker jo å komme tilbake til makten slik at hun igjen kan ta opp det eneste hun kan; å bedrive korrupsjon.

Siden jeg er kvinne så har jeg lov til å være korrupt, og komme unna med det i ettertid.

Kirsti Bergstø fremfører sin klagesang av en «forsvarstale»
Willoch svarer på «jeg er ikke korrupt»