Troen på likestillingens gunst

Maddam.no skribent og SV politiker Ingvild Reymert, skriver en anklagende og tåredryppende forsvar for kvinner ved å angripe Frp og H fordi de ikke har nok kvinner i kommunestyrene i dette land. Hun påpeker at 27% av Frp sine valgte kandidater er kvinner, mens 35% av Høyre sine valgte representanter er kvinner.
Dette er altså galt. Ifølge Reymert.
At teksten skrives i denne stund er jo høyst ironisk, der Reymert harselerer med ledelesen i Høyre Oslo, der to menn er på topp. Mens lederstriden i SV glimrer med sitt fravær av kvinner. Bortsett fra det, la oss nå ta titt på tall.

Storting for perioden 2009-2013
Her er kvinneandelen i % følgende;

  • Arbeiderparti – 50%
  • Frp – 24,4%
  • H – 30,0%
  • SV – 27,3%
  • SP – 63,6%
  • KRF – 40,0%
  • V – 100%
  • Totalt – 39,6%
  • Av 439 vararepresentanter er 205 kvinner, 46,7 %

Statistikken er herlig sarkastisk med tanke på det Reymert skriver.

Christopher Hitchens 2011

Christopher Hitchens døde 15 desember 2011. Hans vittighet av britisk merke vil bli savnet.

SV og KRF kutter mest i sosialhjelp

Avstanden mellom liv og lære er ofte stor. For oss alle. Men stor blir den først når man virkelig går ut på barrikadene og bygger opp sin makt ved å ønske en forskjell til andre. Det er ens lovnader om fokus på spesielle områder som gjør at en selv får makt. En kan selvsagt tilgi, og godta at alt ikke går som det ble lovet. Men det er noen hellige kuer som en bør holde fingrene unna.

F.eks lovnaden om fattigdom, og det gjelder da spesielt (ikke bare de) SV og KRF.

I praksis viser det seg at SV gir blaffen, og KRF er som deres religion der belønningen kommer kun når man er seks fot under.

Tatt fra denne pdf (side 20);

SV kutter oftest i sosialhjelpen
hvis ungene dine tjener penger.
– Mangel på politisk innlevelse,
forklarer Georg Rønning i Fattignorge.
– Ingen av partiene er i stand til å lage et
system tilpasset brukerne, for politikerne
har ikke vært der selv. Når man er god
og mett og har hytte og bil, er man ikke i
stand til å forestille seg hvordan det er å
lure på om du har nok mat, sier styreleder
Georg Rønning i Foreningen Fattignorge.

Ikke innfridd
SV- og Krf-styrte kommuner overrasker
ved at de oftere enn andre kommuner
kutter sosialhjelpen til familier hvor
ungene tjener noen kroner ved siden av
skolen.

Seks kommuner fikk SV-ordfører ved
lokalvalgene i 2007. Har de seks innfridd
løftene om å dele godene og vise solidaritet
med de vanskeligstilte? Fontene
har gått gjennom statistikk fra SV-kommunene
Tynset, Vinje og Beiarn, Nesodden,
Osen og Namsskogan og sjekket
hvem som kutter i sosialhjelpen til barnefamiliene:

•50% (Namsskogan, Vinje og Tynset)
kutter sosialhjelpen til dem som mottar
barnetrygd.

•50% (Tynset, Vinje og Beiarn) kutter sosialhjelpen
hvis ungene har inntekt.

•66% (Tynset, Vinje, Beiarn og Namsskogan)
kutter sosialhjelpen til familier
som mottar kontantstøtte.

– Endringer i sosialhjelpen skjer ofte fra
rådmannskontoret, uten at verken ordføreren
eller de andre politikerne vet om det,
påpeker Georg Rønning.

– Hvordan skal velgerne ha noen innvirkning
da?
– Gjennom å påvirke. Møt opp i kommunestyret,
delta i debattene, gå og
fortell politikerne hvordan det er. Alene
kan du pirke svakt i en politiker, men
hvis tjue gjør det, merker hun det, sier
Rønning.

På Fontene.no finner du en utvidet versjon
av denne saken. Der kan du se hvordan
kommuner styrt av andre partier har
kuttet i sosialhjelpen de siste fire åra.

Da er det bare å vente på «julebudskapene» til nevnte partier. Kjøpepressprat og at man må tenke på andre er å forvente.

Norges absurde sider del II – Snus i Nordland

Snus er en lovlig omsatt vare i dette land. Bruken av snus er ikke helseskadelig ovenfor andre, ved at snuser bruker produktet. Man kan selvsagt synes det er ekkelt, men det er sjeldent det er noe grunn foruten hos moralistene som argumenterer mot noe, kun på basis av hva de synes om en sak. Det enda mer absurde er at det også er en lovlig vare. Så, det er lovlig, ingen andre personer skades, og arbeidsprestasjonen til brukeren forandres ikke nevneverdig. Så hva er da grunnen mon tro?

Så derfor. Saksøk jævlene som lager forskrifter herfra til månen. Dvs dette uhyggelige mennesket;

Marit Tennfjord (SV)

– Vi ønsker at Nordland fylkeskommune skal ha en tobakksfri arbeids- og skoletid, sier Marit Tennfjord, fylkesråd for kultur og miljø (SV).

Nei nei nei, du (dvs «jeg») heter det. Men ikke glemt er Gjert-Henrik Vedeler;

Gjert-Henrik Vedeler (venstre) Rådgiver i kreftforeningen

Vi må respektere islam

Siden bilder av langt mer brutale ting unnskyldes med; «det er ikke slik islam er», «de som gjør slikt er ikke skikkelige muslimer» og mer til. Så hvorfor ikke gi en annen litt mer, snill versjon, av hvorfor islam ikke bør respekteres, like lite som all annen religion.

De 65 punkerne skal ha blitt arrestert på en konsert og brakt til et interneringssenter der de ble barbert fordi hanekammer blir sett på som en krenkelse av islamske tradisjoner, ifølge politiet. Foto: AP / Scanpix

Norges absurde sider del I – skatt av sexarbeid

Noen ganger, eller ofte i dette land, kommer det opp momenter i samfunnet som er absurde og for enhver som liker sarkasme og ironi er en gavepakke. Skatt Øst står for denne bloggens første påminnelse for hvordan absurditeten i statlig byråkrati og politikere/moralister sitt hykleri får fritt utløp. Dog det er intet nytt i saken forsåvidt.

Staten krever merverdi- og tilleggsavgift av inntekten til en prostituert for årene 2006 t.o.m 2010.

For å understreke momentet hvor det absurde er å finne, finner en frem følgende lov, som kalles hallikparagrafen (§202 i straffeloven);

§ 202. Den som
a) fremmer andres prostitusjon eller
b) leier ut lokaler og forstår at lokalene skal brukes til prostitusjon eller utviser grov uaktsomhet i så måte,

straffes med bøter eller fengsel inntil 5 år.

Den som i offentlig kunngjøring utvetydig tilbyr, formidler eller etterspør prostitusjon, straffes med bøter eller med fengsel inntil 6 måneder.

Med prostitusjon menes i denne bestemmelsen at en person har seksuell omgang eller handling med en annen mot vederlag.

Så spørsmålet er hvem på Skatt Øst har vært hos en sexarbeider og blitt lurt. For opplagt er hevnmotivet tilstede. Ellers ville ikke dette absurde forslaget kommet for retten. Selv om dette er et vanlig problem siden juristene i Skatt Øst følger det vanlige mantraet fra skattefuten; det foreligger fordel vunnet ved arbeid. Men det spesielle er jo at transaksjonen av pengene er ulovlig. Siden renovasjonsloven (også kalt sexkjøpsloven) forbyr å kjøpe. Så når kommer anklagen om «hvitvasking» mon tro.

Arbeid i en del av staten, vold mot kvinner i en annen. Herlig.

Edit:
Kom over et sitat fra VG.no/spørsmål der det hevde følgende;

Paradoks

Innsendt av: Karl Johan
Er det ikke et paradoks at utlendinger må ha arbeidstilatelse for å jobbe i Norge mens negerhorene «bare er turister» og således slipper dette?
Det foreligger en høyesterettsavgjørelse på at prostitusjon ikke er definert som arbeid, ergo behøver du ingen arbeidstillatelse.

Ellers viser jeg til tidligere svar.

Hilsen Øyvind Nordgaren

Nå er dette en del år siden. Men, staten vet å trikse til seg når de skal bekjempe det den mener er umoral.

Dominerer menn virkelig idretten?

Feministene Jorid Hovden og Gerd von der Lippe er intervjuet i en artikkel i BT.no, som også er å finne i papirutgaven til Aftenposten 9 desember 2011.

Påstanden er at onde menn holder kvinner nede fordi medlemstallene ikke er 50/50.

Men det er mange måter å se en statistikk på. Aftenposten hadde en bolk som viste 54 forskjellige forbund, og antall kvinner og menn som er medlemmer av det respektive forbund. For tallene, se i bunn av denne posten.

For å ta hovedtallene så er 39,12% av medlemmene kvinner og 60,88% menn. Når det gjelder styremedlemmer i de forskjellige organisasjoner så er 36,84% kvinner mens 63,16% er menn. Andel menn og kvinner representerer altså nogenlunde godt andel medlemmer og deres kjønn når man ser antall medlemmer og antall styremedlemmer.

Men, om man ser andel overrepresentasjon pr kjønn opp mot andel kjønn på medlemmer i de enkelte særforbund oppstår det noe spesielt. En av organisasjonene fant jeg ingen informasjon om sammensetningen av styret, så totalt ble det 53 organisasjoner å titte på. 35 av disse organisasjonene hadde en overrepresentasjon av kvinner i styret i forhold til antall kvinner som er medlemmer i det respektive forbund. 18 forbund det motsatte.

Dvs i 66% av forbundene er det en overrepresentasjon av kvinner.

Last ned en excelfil med litt tall, antall medlemmer tatt fra Aftenposten papir

Forresten. Som en kuriositet, Jorid Hovden var leder for FOKK i sin tid. Forening for kjønnsforskning i Norge. I 2002-2003 da hun var leder var 10 personer i styret. 90% kvinner, og dermed 10% menn. I påfølgende år var Hovden nestleder. Da kunne FOKK skilte med den flotte kjønnsdeling 90/10 igjen, hvis ikke den ene person er en mann, da rykker man til det flotte delte prosentsatsen 80/20. Nå nesten 10 år etter har de jo virkelig stått på i FOKK for en jevnere fordeling av kjønnsrepresentasjon. Nå er nemlig kun 87,5% kvinner. Som er en forbedring fra 2006-08 og 2008-10 da det var 0% menn. Og siden transseksuelle ikke defineres som kjønn så er det ikke vanskelig å gjette hvem som var i overvekt.

Norskgoy applauderer ironien. Og ikke minst applauderes de kvinner og menn som står på i de forskjellige forbund. Spesielt de små, der idrettsånden er langt sterkere enn i de større.

Jul og den arabiske våren

Spådomspost;
Den første julen etter den arabiske våren er på trappene. Det vil bli «spennende» og så hvor mange kirker og andre kristne prosesjoner vil oppleve angrep. Egypt og Irak (mange katolikker her) vil være to områder en bør titte ekstre etter. Bare ha i mente at ortodokse feirer jul i januar. Samme med kopterene.

FHN og Odd Børretzen

Aisos School of Sex

Bare å melde seg på altså. Praksis skal være hovedmetoden for læring.