Og du snakker ikke på vegne av meg

And where th’ offense is, let the great ax fall.
~ Hamlet

Og du snakker ikke på vegne av meg, Arild Stokkan-Grande, selv om du får betalt ut fra min, og andres lommer, for å kvekke ut dine konspirasjonsteorier.

Eivind Berge påstår at han driver mannskamp på sin blogg. Men jeg tror han er mest opptatt av oppmerksomhet. Det er nemlig svært få ting som tyder på at det eksisterer et «hat mot menn» drevet fram av en «feministstat». Norske menn er i dag friere, rikere og mer opplyste enn noensinne i vårt lands historie. Det er fortsatt flest menn i styrerommene og i politikken. Menn tjener mer enn kvinner. Likestilling har gitt mer frihet til norske menn, og fedre har i dag mer kontakt med sine barn. Så hvor kommer alt dette sinnet fra?

At vi lever i en feministstat er da selvsagt. Lovene er bygd opp slik at kvinner skal tilgodeses ved lov. For en lovgiver bør da kunne sitt lovverk, likestillingsloven §1;

Denne lov skal fremme likestilling mellom kjønnene og tar særlig sikte på å bedre kvinnens stilling. Kvinner og menn skal gis like muligheter til utdanning, arbeid og kulturell og faglig utvikling.

Men, det er også fortsatt flest menn blant murere. Jeg kan ikke huske å sett Grande prøve seg på likestilling av påføring av fugemasse. Forresten har jeg vel forsåvidt ikke noen tro på at Grande vet hva det er engang. Men at hatet mot menn, fra radikalfeministene, eksisterer er da ikke noe vanskelig å dokumentere. Det er bare å høre på Jan Bøhler sin argumentasjon, som er en tro kopi av Ottarrasistene. Så sinnet. Som Stokkan-Grande påpeker det, kommer fra han selv. Ikke det at jeg tror at det synker inn. Til det er det et altfor stort politisk tap og tap av makt å påpeke elefanten i rommet.

Jeg tror de aller fleste norske menn rister på hodet av påstanden om at samfunnet hater oss. Derfor er og blir Eivind Berge sørgelig alene i sin iver etter å spre raseriet sitt. Men vi vet samtidig at det er mange menn som strever med sine liv. De trenger noen som forstår dem og som kan bidra til at de kan få selvrespekt, ikke folk som hisser dem opp og kommer med vrengebilder. Menn som har mistet drømmene sine og som er hektet av i utviklingen av moderniteten kan nemlig fristes til å se rundt seg etter syndebukker. I Eivind Berges verden er syndebukken «feministstaten». I andres verden kan det være muslimene som har skylda. Dette er i all hovedsak et mannsproblem.

Korrekt er det å påpeke at Berge prater for seg selv. Hvorfor det er vanskelig å påpeke det ovenfor seg selv er med større undring. Menn strever med sine liv pga politikken Stokkan-Grande fører og forfekter. Så den hjelpen tviler jeg sterkt på de trenger. Man trenger ikke kvotering av kvinner i styrerom som alldeles ikke har hverken kvinner eller menn i arbeiderklassen som målgruppe når de kommer inn i styrerommene. Men, ei heller det forventer jeg Stokkan-Grande ser, siden han er i et parti som ikke har et snev av «arbeider» i seg lengre.

Hvis modernitet er å diskriminere menn ved lov, så vel. Da kan den «moderniteten» ta seg et stev.

Kvinner retter ofte frustrasjon innover og anklager seg selv. Menn retter oftere raseriet utover og anklager omgivelsene. Det er dette som gjør bloggen til Berge farlig. I Europa har millioner mistet jobben, og framtidshåpet. Historien har lært oss hvor galt det kan gå når massiv arbeidsledighet og fortvilelse omgjøres til hat mot bestemte grupper. Når det i tillegg skrives ting som ikke kan forstås som noe annet enn et ønske om at politifolk skal dø, viser det en forakt for de mange enestående menneskene i politiet som bidrar til vår trygghet, som er skremmende.

Menn retter også anklager mot seg selv. Det er intet nytt. Men mytespinner Stokkan-Grande ser selvsagt ikke at kvinner, dvs radikalfeminister, angriper først i all hovedsak kvinner som de mener er forrædere. Derfor er det godt å ha løpegutter som Stokkan-Grande til å gjøre skittenarbeidet. Som i sin feberfantasier selv tror han prater for et helt samfunn. Som hysterisk går i marsjtakt etter hans smak.

Jeg reagerer også på at Eivind Berge gjør oss menn så små. Vi er ikke dyr som utelukkende styres av lyster, og vi er ikke så svake at vi frykter bedre livskvalitet og mer trygghet blant norske kvinner. Vi behøver ikke leve i sølibat fordi vi ikke kan kjøpe sex. Vi har kommet lenger enn apestadiet.

Mennesker er dyr, kvinner som menn. Noen trenger faktisk å kjøpe sex. Grunnene er like mangfoldig som de er fargesprakende. Dessuten er ikke renovasjonsloven et angrep på menn, men et angrep på mennesker med lav moral. Det siste ifølge Jan Bøhler som sammen med Nybakk mente kakerlakkene fra Nigeria skittnet til gatene, og norske ariske kvinner.

En liberalisering av sexkjøp/salg har forsåvidt ingenting med kjønn å gjøre. Men det enkeltes individ rett til å forvente at samfunnet legger strukturene slik til at strukturene ikke gjør det værre for ens handlinger. Sexsalg skader ikke noen pr se, lovverket og Stokkan-Grande derimot (pdf, side 6).

Eller hva var det Marit Nybakk sa til «Gitte» i sin tid da sexkjøpsloven ble presset igjennom mot de involvertes høylytte protester? Ala «tar ikke mot dritt fra drittmennesker».

Jeg tror Berge må ha misforstått feministenes mål. Så vidt meg bekjent ønsker alle som er opptatt av likestilling at både menn og kvinner skal få det bedre. Da må nødvendigvis menn gi fra seg noe makt i næringsliv og i organisasjonsliv, og kvinnene gi fra seg makt i hjemmet. Dersom denne kampen føres av kvinner og menn sammen vil vi alle – og særlig barna våre, få det bedre.

Berge har nok forstått radikalfeminismens mål utmerket godt. Likestilling har intet med at menn skal få det bedre. Ei heller kvinner. Menn som gruppe eier ikke makt, det er ingen menn som sitter i et styre eller som eiere i selskap X som tenker at de skal overføre makt til en murer y, fordi han er mann.

Dette er konspirasjonsteorier i feminismens drakt. Og barna? Feministene har da ikke barn i tankene. Hvem kan ha det når man lager et samfunn som defacto tvinger foreldre til å levere barn inn i en barnehage fra 1 års alderen (eller tidligere). Lag en statistikk på det Stokkan-Grande og så kan du få påpeke at dette er det onde patriarkatet sin skyld. Da skal jeg gi deg rett. Ikke før.

Jeg er klar over at jeg med dette kanskje bidrar til å gi Berge mer oppmerksomhet enn han fortjener. Men det får ikke hjelpe. Tiden hvor vi tror vi kan ignorere og tie i hjel hatefulle ytringer er omme. Jeg tror dessuten vi trenger debatt om hvorvidt rettsvesenet gir god nok beskyttelse mot hatefulle ytringer framsatt på internett og i sosiale medier. Mye tyder på at så ikke er tilfelle.

Selvsagt. Du trenger enda flere lover som skal gi deg selv gunst. Og Stokkan-Grande er frekk nok til å påstå han prater for «menn»?

Ta en god titt. Du ser nå på en rasist!

Tillegg;
Artikkel der ASG får fremført sine konspirasjonsteorier
Feministene i Reform «advarer» ASG
Nok en artikkel om ASG, som svar fra Reform


Brian Banks Kickstarter

UDI – en gjeng med rasister

Litt på den samme måten som Ottar/Kalvig reagerte etter taxivoldtektene i Stavanger, slik som svenske radikalfeminister, utlendinger som begår kriminalitet er det synd om. Og grunnen til at de begår kriminalitet er at onde hvite middelaldrende norske menn, som en del av patriarkatet, får dem til å begå slik handlinger fordi de ikke «integreres» nok.

Ironien er selvsagt at siden voldtekt utføres kun, med viten og vilje, av hvite. Hvorfor skal de da integreres i noe slik voldtektssamfunn? Men, logikk er ikke radikalfeminismens sterke side.

Men, det er ikke fordi innvandrere er overrepresentert deluxe på anmeldelsesstatistikken at UDI får fingeren ut av baken.

Dessuten, hvor mange falske anmeldelser, nei det finnes ikke statistikk på.

Utlendinger blir anmeldt oftere fordi norske kvinner er en gjeng med rasister, påpeker UDI.

Kvinner banker sine menn, stakkars kvinner!

Innvandrermenn får bank av kona


Menn som kommer til Norge gjennom henteekteskap havner ofte på bunnen av rangstigen i familien. En konsekvens av det, er at kona banker dem opp.

AV:
NTB
Publisert: 27 juli 2012 19:58 Oppdatert: 27 juli 2012 19:58

Lina Jakobsen ved Betzy Krisesenter i Drammen sier til NRK at hun er overrasket over hvor mange menn med innvandrerbakgrunn som blir banket opp av kona. Siden 2010 har det bodd mange menn på senteret, og volden de er utsatt for er langt alvorligere enn man trodde. Noe av årsaken til det er at konas mannlige slektninger deltar aktivt i rundjulingen.

Jakobsen sier en del av de tvangsgiftede kvinnene som utsetter ektemannen for vold, selv har store psykiske problemer. I noen tilfeller går det også ut over barna.

Samfunnsforsker Anja Bredal sier til NRK at hun tror volden fra kvinnenes side kan være uttrykk for frustrasjon. Det å giftes bort mot sin vilje er et dårlig utgangspunkt for et parforhold. Hun tror også volden kan skyldes at kvinnene vil ut av ekteskapet.

– Det kan være en måte å provosere fram et brudd, sier Bredal. Hennes erfaring er at de som rammes er menn som selv ikke slår. Det er menn som vil forsvare sine barn, men som er oppvokst med patriarkalske verdier og derfor har vanskelig for å fremstå som offer for kvinnevold. (©NTB)

Godt å se Anja Bredal sin forklaring. Lurer på også om den kan gå motsatt vei. Tvilsomt, for å si det med ett ord. Men igjen viser det hvordan «voldsforskning» i dette land foregår. Det skal alltid forstås ut ifra et radikalfeministisk synspunkt. Slår kvinner, så er det mennene sin feil fordi de er menn.

«Årets idiot»-medalje går til Anja Bredal!

Jeg, Anja Bredal, er ei radikalfeminist som nyter vold.

Media beskytter oss fra det onde…..

Humoristisk.

Aftenposten gir altså de hint en måtte trenge. Istedenfor 300 som har sett ABB sin tale, kommer de selvsagt til å mangedobles. De som ikke ser hintet bes se litt nøyere til venstre.

Typisk norsk mediefokus

En kan smile godt av mindre.

Årets sitat?

Kandidat til årets mest humoristiske, uforskyldt selvsagt, utsagn har mulig kommet innen tema stripping og OL. Og det er selvsagt en radikalfeminist som kommer med utsagnet;

– Vi ser kvinner som vrir seg rundt i glinsande bikiniar, spreier beina og har skyhøge hælar på seg, det er klart dette er erotisk, sukkar Sveen når ho ser på bileta som kjem fram av å google-søke på «poledance».

En wahhabist sin oppvåkning

Ikke sin religiøse oppvåkning selvsagt. Den måtte avgå til heden fortere enn pronto. Tullingen Sjeik Ahmad al- Assir står opp.

IAC 2012

Noe har livestreaming også. Se kalender. Samkjøring med Kolkata og Washington. En del av AIDS2012 konferansen.

Hvordan en feminist bruker vold

En feminist, ofte voldlige, har en egen evne til å påpeke at volden en selv bruker selvsagt kun er et forsvar og intet annet. Og alt annet som tilsier noe annet, er grunnet onde menn.

F.eks forskjellen mellom Adrian Pracon og Louiza Louhibi.

Pracon, som i mediene gir en unnskyldning og påpeker sin egen dumhet. Om den er oppriktig er vanskelig å vite. Men den kommer nå iallefall. Og gjør man noe dumt, så tar man smellen i etterkant. Louhibi derimot påpeker at hun er utsatt for rasisme og dermed er volden rettferdiggjort. En kvinne som forsvarer sin vold, uten at det kommer en korreks fra rikssynsere og «antivold»-fraksjonene i politikken. Virkelig merkelig…eller forsåvidt ikke. For Louiza Louhibi har fått blåmerke på halsen. Etter å ha skreket som ei galning i 20 minutter. Men hun er selvsagt et offer.

– Jeg spyttet på bakken for å vise hvor lite respekt jeg hadde til dørvaktene, ikke ryggen. Igjen blir det nevnt at jeg har slått, men det stemmer ikke. Jeg har kun prøvde å dytte meg unna. Dørvaktene er høyere enn meg, så det er litt spesielt at jeg både skulle ha tatt strupetak og slått dem i ansiktet, sier hun.

Kropssdelene som først fåes når man runder 25 år.

NB! Hematom/blåmerke oppstår veldig mye lettere hos kvinner enn menn, grunnet biologiske faktorer.