Falske anklager ikke en realitet?

Standardsvar: enkelttilfelle. Liveleakkilde.

Radikalfeminismens direkte løgner

» – Men mange opplever nok at feminister kreverlikestilling når de er tjent med det, og søker en tradisjonell kvinnerolle når de tjener på det

– Thomas Hylland Eriksen

Etter at Eivind Berge fikk medhold av Høyesteretts ankeutvalg har radikalfeminstene stått i kø for å vise frem sitt sanne jeg; den ekstreme autoritære synet på samfunnet.

For, det anklages over «sinte unge menn», samtidig som radikalfeminsten Anniken Huitfeldt påpeker at nå har menn mistet sine gamle privilegier [1]. Hvilke privilegier har «sinte unge menn» hatt? Nei det sies selvsagt ikke. Samtidig som Karin Stoltenberg påpeker at mannen har sluppet forsørgeransvar, og at det er bra. Har Karin Stoltenberg noen gang snakket med kvinner? Hvem er det som velger å være forsørget? Kvinner eller menn? Kvinner velger å bli forsørget. De krever det, samtidig som radikalfeminstene krever mer makt for seg selv grunnet at andre kvinner velger annerledes enn dem selv[2]. Og så skal altså menn få høre at dette er noe de selv har skyld i, fordi de er menn som konspirerer i det såkalte «patriarkatet». At kvinner blir stoppet av «glasstaket» grunnet menn som Eivind Berge og hans aldersgruppe, og de under.

Menn født på 70-tallet, eller senere, har aldri hatt noen privilegier. De har vokst opp i et samfunn som gjennom lov har sagt at det er deres skyld at kvinner «lider». Og hvem er de lidende? De kvinnene som radikalfeministene skyver foran seg, som arbeidende kvinner? Selvsagt ikke. Menn som arbeider er skyld i at kvinner i topposisjoner i samfunnet ikke får det som de alltid vil. Fordi de er menn.

– Ensomt raseri [3]
– La meg først si at jeg tar avstand fra den ekstreme delen av budskapet til Eivind Berge. Jeg tror det begynner å bli mange norske sinte, unge menn. Dette store sosiologiske fenomenet er interessant. Jeg tror det er noe i det norske samfunnet som skaper rom for ensomt raseri, sier Langeland.
Han mener staten har overtatt forsørgerrollen mannen bare for to genrasjoner hadde eierskap til.
– Den norske kvinnen er nå gift med staten, som oppfyller rollen som trygg, stabil og økonomisk fornuftig. De fleste norske menn har ikke lenger noe å tilby disse kvinnene. Og mennene som ikke har noe å by på, må finne seg en annen rolle, som fortsatt er udefinert, sier Langeland.

Det er her Langeland tar så elegant feil, grunnet sin iver å virke mest mulig korrekt. Det er rett at kvinner ser på staten som økonomisk tilbyder. Men det er nå menn som skal betale for dette. Menn er lei av å betale dobbelt opp for handlinger kvinner må stå til rette for selv. Handlinger som de har gjort som individer som avgjør deres egne liv. Om det ikke går etter slik drømmene var kan ingen andre enn den enkelte selv holdes ansvarlig for. I dag, får menn skylden. Fordi vi visstnok lever i et «patriarkat» der menn utfører handlinger for å gjør menn som gruppe til å få mer makt. Sannheten er selvsagt langt derifra.

[1] Dagbladet (3 august 2012)

[2] NOU 2008:06

«Dette funnet bekreftes i Torp og Barths undersøkelse av faktisk og foretrukket arbeidstid i 15 europeiske land (2001). Her fremgår det at 76 prosent av alle mannlige ansatte i Europa ønsker å jobbe fulltid. Det tilsvarende tallet i Norge er lavere: Her ønsker bare 66 prosent av mennene å jobbe fulltid. Blant europeiske kvinner ønsker 45 prosent å jobbe fulltid, mens 40 prosent av norske kvinner ønsker det samme. Hva angår foretrukket arbeidstid, er altså forskjellene mellom kjønnene noe mindre i Norge enn i det øvrige Europa.»

[3] Dagbladet (2 august 2012)

Og du snakker ikke på vegne av meg

And where th’ offense is, let the great ax fall.
~ Hamlet

Og du snakker ikke på vegne av meg, Arild Stokkan-Grande, selv om du får betalt ut fra min, og andres lommer, for å kvekke ut dine konspirasjonsteorier.

Eivind Berge påstår at han driver mannskamp på sin blogg. Men jeg tror han er mest opptatt av oppmerksomhet. Det er nemlig svært få ting som tyder på at det eksisterer et «hat mot menn» drevet fram av en «feministstat». Norske menn er i dag friere, rikere og mer opplyste enn noensinne i vårt lands historie. Det er fortsatt flest menn i styrerommene og i politikken. Menn tjener mer enn kvinner. Likestilling har gitt mer frihet til norske menn, og fedre har i dag mer kontakt med sine barn. Så hvor kommer alt dette sinnet fra?

At vi lever i en feministstat er da selvsagt. Lovene er bygd opp slik at kvinner skal tilgodeses ved lov. For en lovgiver bør da kunne sitt lovverk, likestillingsloven §1;

Denne lov skal fremme likestilling mellom kjønnene og tar særlig sikte på å bedre kvinnens stilling. Kvinner og menn skal gis like muligheter til utdanning, arbeid og kulturell og faglig utvikling.

Men, det er også fortsatt flest menn blant murere. Jeg kan ikke huske å sett Grande prøve seg på likestilling av påføring av fugemasse. Forresten har jeg vel forsåvidt ikke noen tro på at Grande vet hva det er engang. Men at hatet mot menn, fra radikalfeministene, eksisterer er da ikke noe vanskelig å dokumentere. Det er bare å høre på Jan Bøhler sin argumentasjon, som er en tro kopi av Ottarrasistene. Så sinnet. Som Stokkan-Grande påpeker det, kommer fra han selv. Ikke det at jeg tror at det synker inn. Til det er det et altfor stort politisk tap og tap av makt å påpeke elefanten i rommet.

Jeg tror de aller fleste norske menn rister på hodet av påstanden om at samfunnet hater oss. Derfor er og blir Eivind Berge sørgelig alene i sin iver etter å spre raseriet sitt. Men vi vet samtidig at det er mange menn som strever med sine liv. De trenger noen som forstår dem og som kan bidra til at de kan få selvrespekt, ikke folk som hisser dem opp og kommer med vrengebilder. Menn som har mistet drømmene sine og som er hektet av i utviklingen av moderniteten kan nemlig fristes til å se rundt seg etter syndebukker. I Eivind Berges verden er syndebukken «feministstaten». I andres verden kan det være muslimene som har skylda. Dette er i all hovedsak et mannsproblem.

Korrekt er det å påpeke at Berge prater for seg selv. Hvorfor det er vanskelig å påpeke det ovenfor seg selv er med større undring. Menn strever med sine liv pga politikken Stokkan-Grande fører og forfekter. Så den hjelpen tviler jeg sterkt på de trenger. Man trenger ikke kvotering av kvinner i styrerom som alldeles ikke har hverken kvinner eller menn i arbeiderklassen som målgruppe når de kommer inn i styrerommene. Men, ei heller det forventer jeg Stokkan-Grande ser, siden han er i et parti som ikke har et snev av «arbeider» i seg lengre.

Hvis modernitet er å diskriminere menn ved lov, så vel. Da kan den «moderniteten» ta seg et stev.

Kvinner retter ofte frustrasjon innover og anklager seg selv. Menn retter oftere raseriet utover og anklager omgivelsene. Det er dette som gjør bloggen til Berge farlig. I Europa har millioner mistet jobben, og framtidshåpet. Historien har lært oss hvor galt det kan gå når massiv arbeidsledighet og fortvilelse omgjøres til hat mot bestemte grupper. Når det i tillegg skrives ting som ikke kan forstås som noe annet enn et ønske om at politifolk skal dø, viser det en forakt for de mange enestående menneskene i politiet som bidrar til vår trygghet, som er skremmende.

Menn retter også anklager mot seg selv. Det er intet nytt. Men mytespinner Stokkan-Grande ser selvsagt ikke at kvinner, dvs radikalfeminister, angriper først i all hovedsak kvinner som de mener er forrædere. Derfor er det godt å ha løpegutter som Stokkan-Grande til å gjøre skittenarbeidet. Som i sin feberfantasier selv tror han prater for et helt samfunn. Som hysterisk går i marsjtakt etter hans smak.

Jeg reagerer også på at Eivind Berge gjør oss menn så små. Vi er ikke dyr som utelukkende styres av lyster, og vi er ikke så svake at vi frykter bedre livskvalitet og mer trygghet blant norske kvinner. Vi behøver ikke leve i sølibat fordi vi ikke kan kjøpe sex. Vi har kommet lenger enn apestadiet.

Mennesker er dyr, kvinner som menn. Noen trenger faktisk å kjøpe sex. Grunnene er like mangfoldig som de er fargesprakende. Dessuten er ikke renovasjonsloven et angrep på menn, men et angrep på mennesker med lav moral. Det siste ifølge Jan Bøhler som sammen med Nybakk mente kakerlakkene fra Nigeria skittnet til gatene, og norske ariske kvinner.

En liberalisering av sexkjøp/salg har forsåvidt ingenting med kjønn å gjøre. Men det enkeltes individ rett til å forvente at samfunnet legger strukturene slik til at strukturene ikke gjør det værre for ens handlinger. Sexsalg skader ikke noen pr se, lovverket og Stokkan-Grande derimot (pdf, side 6).

Eller hva var det Marit Nybakk sa til «Gitte» i sin tid da sexkjøpsloven ble presset igjennom mot de involvertes høylytte protester? Ala «tar ikke mot dritt fra drittmennesker».

Jeg tror Berge må ha misforstått feministenes mål. Så vidt meg bekjent ønsker alle som er opptatt av likestilling at både menn og kvinner skal få det bedre. Da må nødvendigvis menn gi fra seg noe makt i næringsliv og i organisasjonsliv, og kvinnene gi fra seg makt i hjemmet. Dersom denne kampen føres av kvinner og menn sammen vil vi alle – og særlig barna våre, få det bedre.

Berge har nok forstått radikalfeminismens mål utmerket godt. Likestilling har intet med at menn skal få det bedre. Ei heller kvinner. Menn som gruppe eier ikke makt, det er ingen menn som sitter i et styre eller som eiere i selskap X som tenker at de skal overføre makt til en murer y, fordi han er mann.

Dette er konspirasjonsteorier i feminismens drakt. Og barna? Feministene har da ikke barn i tankene. Hvem kan ha det når man lager et samfunn som defacto tvinger foreldre til å levere barn inn i en barnehage fra 1 års alderen (eller tidligere). Lag en statistikk på det Stokkan-Grande og så kan du få påpeke at dette er det onde patriarkatet sin skyld. Da skal jeg gi deg rett. Ikke før.

Jeg er klar over at jeg med dette kanskje bidrar til å gi Berge mer oppmerksomhet enn han fortjener. Men det får ikke hjelpe. Tiden hvor vi tror vi kan ignorere og tie i hjel hatefulle ytringer er omme. Jeg tror dessuten vi trenger debatt om hvorvidt rettsvesenet gir god nok beskyttelse mot hatefulle ytringer framsatt på internett og i sosiale medier. Mye tyder på at så ikke er tilfelle.

Selvsagt. Du trenger enda flere lover som skal gi deg selv gunst. Og Stokkan-Grande er frekk nok til å påstå han prater for «menn»?

Ta en god titt. Du ser nå på en rasist!

Tillegg;
Artikkel der ASG får fremført sine konspirasjonsteorier
Feministene i Reform «advarer» ASG
Nok en artikkel om ASG, som svar fra Reform


Brian Banks Kickstarter

Norske menn er pr def sex- og voldsforbryter

Den nye barneministeren hopper i det. Og selvsagt tråkker over ved første anledning hun kan. Denne gangen at barnevernet skal få automatisk melding ved fødsel. Følgende uttalelse fra mannshateren Thorkildsen i Vg.no;

– Vi vil styrke samarbeidet mellom helsevesenet og barnevernet. Gravide fyller ut helsekort hvor de oppgir privat helseinformasjon, men her er ikke vold og overgrep et tema. Hvis kvinner lever i voldelige parforhold, går dette ofte utover barnet. Jeg er opptatt av at disse opplysningene må komme frem umiddelbart, og da skal det gå en automatisk varsling til barnevernet hvis det er grunn til bekymring, sier Thorkildsen, som vil ta saken opp med helseministeren.

Det er bare menns vold som går ut over barnet. Ikke kvinnenes. For de er ofre. Menn er overgriper.

Menn bør utryddes etter de har inseminert det uskyldige kjønn, mener Thorkildsen

Svensk teater – de onde menn

Manifesto SCUM, som er alle radikalfeministers våte drøm, er selvsagt et skribleri som overgår ønsket om antall drap som t.o.m ABB sitt manifest ikke klarer å oppnå. Dette hylles selvsagt av de radikale feministene og deres lakeier i Sverige. For om det skulle være mulig så er Sverige enda mer radikalfeministisk enn Norge. Og det skulle være en umulighet. Men altså et faktum. Det logiske å sky begge er selvsagt noe som ikke kan komme på tale.


Det er artig med radikalfeministenes logikk der de argumenterer; «hvem utfører mest vold»? Menn mot menn, er jo det korrekte svaret. Og så ler de. Ler fordi de er så mot vold. Såpass mot vold at de setter opp et hatende teaterstykke av en kvinne som altså prøvde å drepe 3 mennesker for å markedsføre seg selv, og en overlevde så vidt. Høres det forresten kjent ut, det å drepe for å markedsføre? La oss hylle alle som tar slike steg…..eller ikke. Det er jo så parodisk og ironisk vet dere.

Men akk så undertrykket kvinner er av patriarkatet.

Linker;
SCUM manifestet (engelsk)
Noen norske bibliotekarer sitt syn på manifestet
En norsk feminist sin forherligse av voldsmanifestet