Den feministiske løgn ala 2012 – Det absurde i Norge

Da Lysbakken måtte gå pga sin korrupsjon, kom de radikale feministene på banen med sin kjente klagesang. Refom fikk mer penger «samlet enn feministiske organisasjoner tilsammen». Selvsagt er det ren løgn.

For det første har ikke Reform noe som helst med menn å gjøre. Men en radikal feministisk organisasjon som er til for å redusere menn til de radikale feministenes slave. Men la oss, for artighetens skyld anta at Reform er en organisasjon som kjemper for menn. Etter at Lysbakken selv gikk av styret i Reform fikk organisasjonen 4.0 mill pr år. Tilsammen 13.5 mill.

Påstanden er dermed;
Mannsorganisasjonen Reform fikk nesten dobbelt så mye i driftsstøtte som alle feministiske organisasjoner til sammen i 2010.

La oss enkelt teste denne påstanden, sett opp mot at Reform ikke jobber for Torild Skard, der de drar rundt å forherliger genuspedagogikken i norske kommuner. Ikke akkurat en mannesak, for å si det mildt. 4.0 mill er altså den magiske grensen. Alle tall som er funnet er tatt i «beste mening», dvs til Torild Skard sin påstand sin gunst. F.eks er ikke prosjektmidler tatt med til enhver søknad tatt med. Eller lønn til personene, f.eks Kalvig i Ottar som jobber heltid på Universitetet i Stavanger med sine hatkampanjer mot menn. Slike «unøyaktigheter» vil selvsagt være negativt for påstanden til Skard.

Mirasenteret; 1.291.000
JURK; 3.493.290
Ottar 227.000
Kvinnefronten 175.000
Norsk Kvinnesaksforening 65.000
Likestillingssenteret 2.652.000
Krisesenter rundt omkring i landet 14.980.978

Hvorfor ta med krisesenter mon tro? Enkelt greit fordi en tar hva det overordnede målet til krisesenterbevegelsen, som er; «Vi ønsker å angripe et hvert forhold i samfunnet som legitimerer, underbygger og opprettholder vold mot kvinner. I dette arbeidet er vi partipolitisk nøytrale.»

Så f.eks ved å bare å holde krisesenterene utenfor er man oppe i 6.5 mill i driftsstøtte til de få utvalgte organisasjonene. Så bare der beviser det at Torild Skard farer med løgn, og at hun med vitende og vilje faktisk må være klar over dette. Men for den radikalfeministiske bevegelse er det selvsagt ikke noe problem med løgn så lenge en selv kan få mer penger, som er hele bakgrunnen til bevegelsen.

Et annet artig eksempel er SMI Vs SMM, som er sentre for incestofre. SMI er kun for kvinner og barn, og SMM er for menn (selvsagt uten barn, siden fedre ikke kan ta hånd om barn);
Støttesenter mot incest, SMI, Oslo kommune 10 451 993
Incestsenteret for menn, SSMM, Oslo kommune 1 696 000

Tall er hentet fra årsrapportene til organisasjonene og/eller BLD oversikt over tilskudd.

Torild Skard,radikal feminist, beviser at kvinner faktisk ikke kan regne.

Ny kommende voldsmåling i 2012 – garantert høye tall

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012 (pdf) gir i oppdrag at man skal måle voldstilfeller slik man gjorde i 2003,2005 og 2008. Og tallene som ble målt over en uke de tre andre årene vil igjen bli blåst opp som den store sannhet.

5. Voldsmåling 2012 (side 8 i pdf)

Som et ledd i å synliggjøre vold i nære relasjoner og sette
fokus på problematikken skal det gjennomføres en ny
«voldsmåling» i 2012 etter mønster av målingene i 2003,
2005 og 2008.

Ansvarlig: JD,BLD,HOD, KD

Bilder av kvinner med blått øye vil selvsagt være medfølgende. Barn, som kvinner er den beskyttende ovenfor, vil bli skyvet frem for å hindre vold mot kvinner. Det er altså ikke vold i seg selv som er problemet. Det er menns vold.

Men, realiteten er som oftest jevnt fordelt;

I 1998 BLE DET UTVIKLET en egen sinnemestringsmodell for menn ved avdeling Brøset ved St. Olavs Hospital i Trondheim. Men da Grete Ystgård og Anne Meisingset begynte å jobbe med gruppeterapi for menn for tre år siden, la de snart merke til et påfallende mønster:

I mange av samtalene kom det fram at volden i parforholdene gikk begge veier. Flere av de voldelige mennene fortalte at de hadde kvinnelige partnere som også slo.

Dette er noe «krisesenterens mor» Erin Pizzey allerede på tidlig 70-tall oppdaget da hun startet opp det aller første krisesenteret i 1971 (Chiswick Women’s Aid). For dette måtte hun bøte med drapstrusler fra den radikale feminismen. Hennes navn er selvsagt utelatt av den engelske versjonen av krisesenter, og den norske. Det er høyst ironisk å tenke over, at den radikale kvinnebevegelsen som elsker å hause opp personer som er kvinner, ikke hauser opp grunnleggeren av krisesenter.

Og hvorfor kan man anta at 2012-tallene blir like som de foregående, og i tråd med korrekt radikalfeministisk forståelse av vold? Enkelt å greit når handlingsplanen selv påpeker at menn er de som er voldlige (side 7, pdf);

Selv om det i hovedsak er menn som utøver den alvorlige volden mot kvinner, er barn utsatt for vold og overgrep også fra sine mødre.

Og hva er vold i følge krisesenteret mon tro? Slenge med døren? Jupp. Kjefte? Jupp. Heve stemmen? Jupp. Tallene for 2012 kommer selvsagt til å være skyhøye. Og ja, krisesenterene er en av hovedleverandørene for tallene bak de foregående voldsmålingstall.

Kilder:
Vredens fruer
Erin Pizzey del 1, del 2
Erin Pizzey ~ Prone To Violence (pdf) (boken som fikk feministbevegelsen til å bruke drapstrusler)
3000 på en uke ~artikkel i aftenposten 2005

Lysbakken og humor

"ånei, kvinnene mine har rævkjørt meg"

Lysbakken graver altså hardere sin egen grav. Man nærmer seg det punkt der det altså vil være politisk umulig at han kun spaker Bergstø som offerlammet. Herlig å se politikere, maktivrige fantaster alle som en, steke i sitt eget fett.

Også artig å se opposisjonen som er så vage, at man kan kunne tro de er laget av papir. Og grunnen selvsagt er at de selv balanserer på en egg. Der de utmerket er klar over sine egne skjelletter i skapet.

En mulig strategisk bommert av Heikki Holmås?

Heikki Holmås trekker seg altså som lederkandidat i SV. Mulig det er ok etter gjennomgang av hvem som støtter hvem av kandidatene. Men for selve SV er det en merkelig avgjørelse å komme med avklaringen i dag.

Og grunnen er Bergstø, Steiro Tronsmoen og Lysbakkens korrupsjon (m.fl). Det er flere problemer med dette;

1. En kan vanskelig se for seg at de må gå, foruten at man kanskje må ofre Bergstø, grunnet korrupsjonen de har bedrevet. Men det kan bli stygge riper som potensielle velgere i fremtiden vil ha hardt for å svelge, siden det heftes med en merkelapp der det står «korrupt». Problemet Holmås kanskje står ovenfor er om dette blir en så stor byrde at det vil gå ut over SV om Lysbakken blir leder. Samtidig som han trekker seg. Ville det vært smartere av Holmås for SV sitt rennome at han ventet?

Slik at han og SV kunne fått «en spennende kamp der underdogen stormet frem mot landsmøtet og tok møtet med storm». Den muligheten er nå forspilt. Alt henger nå på Lysbakkens behandling av korrupsjonensaken. Dagbladet.no har iallefall luktet ministerblod. Og selv db.no har et rennome å ta vare på. Nemlig ønske om å felle toppfolk i politikken.

2. Hvis Holmås har tatt momentet opp med Lysbakken og korrupsjonen, men allikevel sett seg nødt til å trekke seg i kampen om ledervervet kan det ha med å gjøre å beskytte sine «egne» i SV systemet. Nemlig, det er en mulighet at det er internt i SV-Holmås som har lekket informasjonen angående korrupsjon i Lysbakkens gjeng. Isåfall spiller altså Holmås et høyt spill der partiet må komme til å ta en støyt, men Lysbakken vil altså være dødsdømt. Et dødskyss utført av Holmås.

Hvis det ikke er Holmåsgjengen som har lekket til dagbladet er altså lekkasjen i byråkratiet i departamentet.

3. Eller det kan være slik Holmås selv sier da. Men det er ikke så spennende.

(glasskulen er brukt)

Edit 23.02.12;
Avisene plukker dette opp. Men hvor er kommentatorene i avisene?

Korrupsjonens ansikt

Slik er korrupsjonens ansikt

De medkorrupte;
Liv-Tone Ruud (Leder Jenteforsvaret, sentralstyremedlem SU)
Idun Aune
Andrea Gustavsson
Ebba Boye (Nestleder SU)
Anna Lund Bjørnsen (2 vara AU/SU)
Chanelle Olsen
Hedda Grosvold Solløs
Lene Lie (Nestleder Oslo SU)

Edit 23.02.2012;
Bergstø lengre ned i sølen. Vil sannsynligvis bli ofret av sin sjef.

Om selvforsvar, SV og Lysbakken utdeling av penger til egne formål

For å bli instruktør må du først ha vært med på to kurs i feministisk selvforsvar, før du kan være med på instruktørkurs. Alle må være med på minimum to instruktørkurs, som går over en helg per kurs. Instruktørene må være med som hjelpeinstruktør og holde kurs sammen med en annen instruktør, for så å bli godkjent som instruktør av instruktørlærerne.

Det er spesielt å se at en person med makt, ringe til sine egne, og be de ta kontakt for å få penger. Og målet er altså kvinner (av alle politiske valører skulle jeg tro) å føle seg tryggere. Artig. Ville du følt deg tryggere å bli opplært av en person i et fag som har hele to kurs som personen har brukt to helger på. Man skal altså potensielt stole på en person, legge livet i hendene på en person som er «ekspert» på å forsvare seg selv, og bakgrunnen for at denne er ekspert? To helgekurs.

Jommen sier jeg smør.

Hvis en ville få opp selvtillitten til jenter ved hjelp av selvforsvar hvorfor heller ikke ansette Cecilia Brækhus? Da ville man iallefall fått en person som faktisk vet hva hun prater om, og som også vet om begrensningene hva selvforsvar kan gjøre. Eventuelt ta en telefon til kampsportforbundet som garantert vil ha en oversikt som overgår tidligere SU-medlemmer, og som ville ha dekket hele landet på 1-2-3.

Kilder:
Dagbladet; 1,2,3
FVN; 1

Lysebakkens store dilemma i kveld

Plumbo plumpet ut i det. Med en kommentar som hårsåre oslofolkd tar seg nær av. Mens Tshawe kaller Plumbo «fittehøl».

«Var bra sending fra Spellemannprisen i kveld. Angrer på at jeg ikke slo av før siste takketale. Møkkaspøk.» skriver barne-, familie- og likestillingsminister Audun Lysbakken.

Nå er Lysbakken i det artige dilemmaet om hvem han skal fordømme. 🙂 Og vi alle vet hvem.

Mokka? Eller Fittehøl? Det er spørsmålet herr Lysbakken

Strippere – Lysebakken skal løfte deres tissemann og titte inn i deres vagina

Audun Lysebakken har igjen lagt seg i knestilling for å bli tatt av Ottargjengen. Eller som tidligere leder av SU sier i klassekampen;

– Mange mener at strippeklubbene fungerer som formidlere av prostitusjon, og det har også kommet påstander om at det foregår vold eller tvang på disse stedene, sier statssekretær Kirsti Bergstø i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet til Klassekampen.

Noen sier. Men hvem sier? Det vet selvsagt Kirsti Bergstø veldig godt. Skal man være like lite vage som kvinnenettverket i AP, som mener at prostituerte blir «etter bruk blir hivi på et operasjonsbord og tatt fra organer»?

Men, som alltid vet Bergstø, og hennes arbeidsgiver (Kalvig f.eks som er statsansatt aktivist, som bruker penger på sitt eget liv og virke)

– Det er verdt å se nærmere på arbeidsmiljøet på strippeklubbene. Kvinner som objekt er strippeklubbenes fremst salgsvare, Det kan gi grunn til å tro at graden av seksuell trakassering forekommer oftere der enn ellers. Det er også mange utenlandske kvinner som hentes inn for å jobbe der, og vi stiller spørsmål ved hva slags kontrakter de har, og i hvilken grad de er der frivillig, sier Bergstø.

Ottar er faktisk ikke en organisasjon som ledende politikere bør rådføre seg med. For å gi det med teskje;

– Hva er egentlig forskjellen på å betale for en stripper som danser på fanget ditt til det går for deg og å kjøpe en prostituert? spør hun.

Prøv å spør en stripper om forskjellen hvis det faktisk er vanskelig å forstå. Men slikt har Ottar god tradisjon med å ikke gjøre. Samt den ryggmargsløse spytteslikkeren Lysebakken (se link for hva slags drit mannen går god for).

For han bør sporentreks lese følgende fra Klassekampen, og høre mindre på sine «eiere».

Men så vidt Klassekampen kjenner til har ingen så langt påvist noen nærmere sammenheng mellom strippevirksomhet og hallikvirksomhet eller menneskehandel. Bransjen har selv avvist en slik sammenheng flere ganger. Heller ikke Koordineringsenheten for menneskehandel som følger opp regjeringens handlingsplan mot menneskehandel vet noe om dette.

– Vi vet veldig lite om det. Ingen av aktørene i vårt nettverk har rapportert om at det skal forekomme menneskehandel i tilknytning til strippeklubbene, men det betyr ikke at det ikke skjer. Her kan det være mørketall, sier Tove Eriksen seniorrådgiver i Koordineringsenheten for menneskehandel til Klassekampen.

Men Bergstø er nå god venn med Mariann Fossum, som er en kjent Ottarkader. Og Kirkens Bymisjon, avd Nadheim, skriver nå godt om de begge. Bergstø sitt siste stunt har ingenting med kunnskap å gjøre. Det er ingenting å gjøre med et ønske om å hjelpe (hjelpeindustrien har sine mørke sider den og), og det har iallefall ingen ting med et ønske fra Bergstø sin side å vite hvem strippere er, hva de tenker, hva de vil og hva de ønsker for rammer for sine liv fra samfunnets side. Det er kun en ideologisk handling som Bergstø utfører på ordre av Ottar. Da hjelper det å ha en ryggmargsløs sjef både i ministerstolen, og statsministerstolen.

Eller for å si det med den staute, dyktige og prinsippfaste Janni Wintherbauer;

– SU er så naive at det går ikke an. Trodde de virkelig det bare var å skru av en bryter, så ville sexhanselsmarkedet bli borte? Slik er det bare små jentunger som tenker. Markedet vil aldri forsvinne. Se bare på Sverige. Der har de hatt forbud mot sexkjøp i ti år, men likevel er det full trafikk, sier Wintherbauer.

De naive er i ledersete, og har naive lømler som sjefer. Perfekt oppskrift for «bedre lovgivning». Ironisk herlig sarkastisk situasjon. Synd for de kvinner og menn som det går utover. Og det er ikke Ottarkvinnene det går ut over. Vær nå sikker på iallefall det punktet.