Norges tvetydige forhold til menneskerettighetsbrudd

Marte Deborah Dalelv er altså ei fri kvinne, og kan forlate Dubai, etter at den norske stat gikk inn i hennes sak. Bakgrunnen, den filosofiske, er at å fengsle kvinnen var brudd på menneskerettighetene. Problemet oppstår i det MDD forlater Dubai er det en mann som sitter fengslet, i samme sak, for de samme forhold som MDD ble dømt for.

Siden menneskerettighetene ble brukt som argument av den norske stat (iallefall offentlig),
må den anse disse rettighetene som universelle. Det vil altså være et brudd på den plikt en har for å  opprettholde disse rettighetene for individene, hvis en også ikke prøvde å få mannen som sitter fengslet løslatt.

Dette er en elegant sak som viser hvordan statsfeminismen fungerer i dette land, og forsåvidt hvordan «menneskerettigheter» er noe som forvaltes slik at det gagner statsfeminismen best mulig. For, Eide har jo «utfordret» Dubai.