Legaliser! Skattlegg!

Foredrag;

Spørsmålsekvens;

FHN og Odd Børretzen

Bergen deler ut naloxon

Naloxon deles nå ut til narkomane i Bergen i et skaderreduserende tiltak. Som ofte før så er Norge langt bak mange andre land når det gjelder slike tiltak. Og det er forsåvidt ikke noe nytt.

En pdf-fil på hvordan andre HARM-organisasjoner gjør det.
SKOOPPOSTER

Edit: de vurderer ja. Men da skal man jo være sikker på at det kommer noen velmenede politikere som stopper slikt. En kan jo oppfordre til narkobruk.

Uheldig utspill fra Norsk Narkotikapolitiforening – Arild Knutsen

Arild Knutsen, fra Foreningen for human narkotikapolitikk, er igjen ute med en kronikk som oser av kunnskap, og praksis som gjør at man gjør handlinger som faktisk fungerer. Og ikke bedriver ønsketanker om hvordan en gjerne vil at andre skal ha det og gjøre. Legger ut kronikken her i sin helhet.

Interessant angrep på Politihøyskolens arbeid og på en professors åpenhet for evidens.

TV2 Nyhetene viste lørdag 22. oktober et innslag om en angivelig narkokrangel i politiet.

Professor Paul Larsson ved Politihøyskolen uttalte i forbindelse med narkorazziaene på sommerens musikkfestivaler, at politiet må slutte å bruke straff i narkotikasaker. Dette falt tungt for lederen av Norsk Narkotikapolitiforening.

I sommer var det flere oppslag i mediene om massearrestasjoner på musikkfestivaler. På Extrema-festivalen på Kalvøya i juni, ble over hundre ungdommer pågrepet med narkotika.

Den samme helgen deltok professor og forsker ved Norges Politihøyskole, Paul Larsson, på arrangementet World Drug Day (26. juni). I den forbindelse uttalte professoren at å satse på politi og bruk av strafferettslige tiltak for å forsøke å regulere det her, er et spor man må bort fra.

Larsson stiller seg altså kritisk til prioriteringen av politiressurser på dette feltet. Det skal sies at Paul Larsson også kunne fortelle på World Drug Day – arrangementet at han har gått gjennom det som finnes av forskning på konsekvensene av politikontroll på narkotikafeltet og at han ikke kan hevde, på den bakgrunn, at det gjør narkotikasituasjonen noe bedre.

Når det gjelder skadevirkningene derimot, fortsatte Larsson, er de veldokumenterte. Så om politikontrollen ikke gjør noe bra, så gjør den i hvert fall mye vondt. Sitat slutt. Video fra Norges og fire andre lands World Drug Day – arrangementer.

Lederen i Norsk Narkotikapolitiforening, Anette Gultvedt, sier til TV2 Nyhetene lørdag 22. oktober at Larssons uttalelser er svært uheldig.

Gultvedt går så langt at hun problematiserer at Paul Larsson representerer Politihøyskolen, fordi hun ønsker balanse og nyanse i denne debatten. Utspillet får meg til å undres over hvor skalaen for balanse og nyanse ligger når en meningsytring basert på fakta skal kvalifisere til å strykes som representant for Politihøyskolen.

Lederen i Norsk Narkotikapolitiforening Anette Gultvedt sier i samme forbindelse at Politihøyskolen må få fram en annen type forskning, men at de ikke klarer det i dag. Dette er et interessant utspill som illustrerer at hun ikke liker forskningsresultater som strider mot hennes ideologi.

Utspillet er særlig interessant som angrep på Politihøyskolens arbeid, men også ettersom Paul Larsson ikke bare hadde gått gjennom norsk forskning, men den nordiske.

Ingen av de nordiske land har evalueringer som viser at den enorme innsatsen med politikontroll og strafferettslige tiltak, som hvert år koster vanvittig mange millioner, fører til en positiv utvikling på området.

Norsk Narkotikapolitiforening har i et brev stilt to spørsmål til Politihøyskolen som illustrerer deres holdninger:

1. Er det Politihøyskolens oppfatning at norsk narkotikapolitikk er feilslått?

2: Er Politihøyskolen for legalisering av narkotika?

Spørsmålene illustrerer at NNPF mangler toleranse for meningsytringer som strider mot deres egne meninger. Selv er jeg er bomba sikker på at Politihøyskolen har folk som mener både det ene og det andre, og at de forholder seg til de evalueringer som finnes. Anette Gultvedt mener åpenbart at det er galt å mene det ene, uavhengig av evidens.

Kanskje er det ikke rart at de ønsker å nekte representanter for Politihøyskolen sin ytringsfrihet. Slike holdninger finner man ofte igjen blant de som kjemper mot evidensbasert kunnskap.

Edit; Anniken Hauglie kommenterer igjen med løgner hos ACTIS, som er en paraplyorganisasjon for de som motarbeider skadereduserende tiltak (Harm reduction).

Tramp, tramp, tramp på en narkis

Hei, alle skikkelige i Norge!
Her kommer de som dere er så glade i.

Hei på deg, nark i vei, her er vi igjen,
nark overalt, gyng i rusen, min narkevenn.
Hei på deg, nark i vei, her er vi igjen,
narkiser med nok et skudd.

Hei på deg, nark i vei, her er vi igjen,
nark overalt, gyng i rusen, min narkevenn.
Hei på deg, nark i vei, her er vi igjen,
narkiser med nok et skudd.

Så nå er det bare en ting å gjøre:

Tramp, tramp, tramp på en narkis,
Tramp, tramp, tramp på en narkis,
narkiser løper ikke fort, så tramp dem ned og tørk de bort
Tramp, tramp, tramp på en narkis.

Overalt hvor jeg går, så er det narkesvin
I hver krik og hver krok så tyter narkiser ut
Små avskyelige bleke med brune byller på
Overalt hvor jeg er, så hører jeg det her:

nark er bra!

Hei på deg, nark i vei, her er vi igjen,
nark overalt, gyng i rusen, min narkevenn.
Hei på deg, nark i vei, her er vi igjen,
narkiser med nok et skudd.

Kom igjen alle sammen nå!

Tramp, tramp, tramp på en narkis,
Tramp, tramp, tramp på en narkis,
narkiser løper ikke fort, så tramp dem ned og tørk de bort
Tramp, tramp, tramp på en narkis.

Når jeg går meg en tur, så ligger de på plata,
Jeg blir lei og sint, svetten siler og jeg forbanner!
Når de ynker og gråter, og blir fler og fler og fler!
Selv om jeg roper STOPP! så holder narkisene ikke opp!

Kom igjen alle sammen!

Hei på deg, nark i vei, her er vi igjen,
nark overalt, gyng i rusen, min narkevenn.
Hei på deg, nark i vei, her er vi igjen,
narkiser med nok et skudd.

Nå finnes ingen narkomane i Oslo – SENSASJON

Oslo politi har nå ryddet plata. Og dermed kan de stolt, sammen med kommunen, konkludere at de sensasjonelt har klart det ingen andre har klart. Å få alle narkomane til å bli nyktre, og utrydde all bruk av narkotika i hovedstaden til Norge.

Les og le i sorg.

Nok engang beviser hva høyrepolitikere, hva de egentlig er; renovasjonslovgivere.

– Grensen er nådd. Dette er så ille at vi kan ikke ha det slik i byen lenger, fastslår byråd for sosiale tjenester i Oslo, Anniken Hauglie (H).