Er det forskjell på tårer? Krokodilletårer og ekte tårer

Er noen tårer mer oppriktig enn andre? Ja vil mange kanskje si, og Grande i Venstre har grått sine tårer i det siste. Og de fleste har falt for dem. Men, glem fasaden. Det er en politiker vi har med å gjøre.

Begge har altså visst at det har vært tafsing før. Begge visste at noen har klaget på oppførsel. Og begge gråter i ettertid. Grande tar altså en Jensen, mens Larsen tok en Søviknes. Men mediene hyller Grande for stort lederskap. Ironien sluttet ikke på 90-tallet altså.

La oss gjette; resultatet blir det samme. Uavhengig om det faktisk var en voldtekt eller ei. Men Grande vinner iallefall medietekkekonkurransen. Undertegnende gratulerer.

Reklamer

Hvorfor Venstre vil forbli små

Rebekka Borsch har i aftenposten.no kommet med en artikkel der LO får gjennomgå, RB er også på Dagsnytt18. Men det er ikke nytt fra partiet Venstre som har bare blitt mer og mer arbeiderfiendtlig med årene. Det er forsåvidt ikke noe rart at det sosialliberale partiet Venstre stadig kommer med sine hatske utfall mot arbeidstakere, og grunnen er enkel. De unge i Venstre er liberale, men ikke sosiale. De «gamle» sosialliberale er de eldste i partiet, og i fornyelsen er det få som har ordet «sosial» med i stolthet. Her er det «hardcore» liberal som skal frontes.

Og det må de for all del gjøre. Men det betyr forsåvidt at min stemme får de aldri.

Hva er nå en arbeidstaker? Den absolutt enkleste definisjonen er en som er ansatt. Dvs de aller fleste av oss. Egentlig alle, selv om man definerer seg som selvstendig næringsdrivende så er man på en eller annen måte stå i et avhengighetsforhold til ytre omstendigheter som man selv ikke kan ha kontroll på. Men, i denne forstand er altså en arbeider en som yter et stykke arbeid for en annen, og mottar lønn for dette arbeidet.

Men så over til RB sin kronikk;

For å si det med én gang: Jeg er tilhenger av fagbevegelsen og dens idealer om frihet, fellesskap og solidaritet. Før jeg kom til Norge, var jeg tillitsvalgt i fagforeningsklubben til den tyske avisen jeg var ansatt i. Har vært med på lønnsforhandlinger, streik og alt det der. Men jeg grøsser ved tanken av å skulle melde meg inn i Norges største arbeidstagerorganisasjon. Der i gården er man mer opptatt av å bevare status quo enn å forsvare enkeltmenneskets rettigheter i det moderne arbeidslivet. Frihet, fellesskap og solidaritet? Bare for utvalgte, ser det ut som.

Vel. Nå vet jeg ikke hvor lenge siden RB var i Tyskland, men fagforeningsarbeid går over til den moderne tid den og. Dvs en internasjonalisering av fagforeninger. Det som et svar der selskaper er multinasjonale, og hvordan disse selskaper spiller de enkelte land opp mot hverandre for å fremme sine interesser (merk, ikke selskapets). Det bør iallefall en tysk eks-fagforeningsleder vite, da bilfabrikker i Tyskland har opplevd problemstillingen, førstehånds.
Venstre sitt stortingsprogram for inneværende år (2009-2013,pdf) så ser man konturene allerede, og som garantert vil manifistere seg i fremtidige program (som er like vage som resten av partiene sine forsåvidt).

Mangfoldet av organisasjoner i Norge bidrar til samfunnsutvikling
og samfunnsdebatt. Men fagorganisasjonene må aldri få makt
over de politiske beslutningene gjennom å knytte seg økonomisk
opp til bestemte partier. Venstre ønsker ikke et samfunn der de
som har råd til å betale for seg, gis makt på bekostning av dem
som har færre ressurser.

Spør det samme spørsmålet til Venstre om f.eks Rimi-Hagen skulle gi en slant til Venstre, eller andre partier. Da er det selvsagt enkeltindividet som gir, og det vil for den jevne venstrepolitiker være greit siden det er individet som bestemmer. Men makten som Rimi-Hagen har i forhold til den jevne LO-medlem snakkes det selvsagt ikke noe om. Liberal er et flott ord å smekke seg med bør en vite.

La meg begynne med LOs innvandrerproblem. Som en av «våre nye landsmenn» ser jeg ikke hensikten med å bli del av en organisasjon som betrakter innvandrere mest som en potensiell trussel mot velferden fremfor en ressurs. Immigranter er lik lønnsdumping og svart arbeid, får man inntrykk av. I årenes løp har LO gjentatte ganger uttalt seg kritisk til, og jobbet mot, arbeidsinnvandring – selv om bedrifter og offentlig sektor har et skrikende behov for flere arbeidstagere. Integrering er heller ikke noe stort tema i fagbevegelsen.

Ikke rart at LO er nesten klinisk fritt for tillitsvalgte med innvandrerbakgrunn. Fremtidsrettet? Niks.

Og Venstre flommer over av innvandrere? Eller var stortingsgruppen under forrige stortingsgruppe behørig representert av innvandrere for Venstre sin del? Glasshuset er som kjent et fint feriested.

Ankerpunktet til LO, og forsåvidt andre arbeidstakerorganisasjoner er at utenlandske skal ha norske vilkår. Og det er forsåvidt et enkelt rasjonale for den tanken; nemlig sosial dumping. Om det skulle komme 10.000 arbeidere til yrke x, som tar betalt 50% av den norske lønn for det samme arbeid så skal det ikke så veldig mye forståelse til før en ser hvor dette går. Ingen nordmenn kan faktisk jobbe i yrke x, og de utenlandske arbeidere kan faktisk ikke leve av den lønn de mottar her i landet. Man raserer altså livet til norske statsborgere som jobber i yrke x, og de som innvandrer for å jobbe blir brukt med prinsippet «kast&bruk». Så RB sin omtanke ovenfor innvandrende arbeidstakere er kort, veldig kort.

Om en frykter ghettodannelser så er iallefall å ønske noe slikt angående arbeidsinnvandring en perfekt oppskrift for sosial uro noen år fremover i tid. Dessuten, om Venstre og RB ser på hvordan det blir stadig vanskligere å få lærlingplass så bør man neste gang en prøver seg med angrep på arbeidstakere ta en titt på realitetene.

Dessuten er det få i landet som ønsker åpne grenser. Inkludert LO. Men Olaf Thommesen ville iallefall ha billig arbeidskraft slik at han ikke trengte å betale så mye når han skulle få stumpen sin tørket.

Apropos fremtid: Hvordan skal jeg kunne bli medlem i en organisasjon som sier rett ut at hensynet til norske industriarbeidsplasser er viktigere enn Norges bidrag i kampen mot klimaendringer – den største trusselen verden står overfor? Global oppvarming vil forringe kommende generasjoners livskvalitet betraktelig. Å redusere dette til et kostnadsspørsmål, slik LO-leder Roar Flåthen har gjort, er kortsynt, tarvelig og skremmende.

Selvsagt må det en kostnadsvurdering til. Om et tiltakt koster 1000 milliarder når en kan få samme nytte å bruke 1 et annet sted, så sier det seg selv. Elektrifisering av norsk sokkel f.eks er jo basert på et artig prinsipp. Nemlig at man bruker norsk fossekraft for å pumpe opp, og pumpe videre gass som brennes i Europa som da produserer elektrisitet som igjen forsyner Norge i den tid magasinene er tappet ned for å pumpe gass til Europa.

Hvor miljøgevinsten som helhet er her kan en jo undre seg over. For Norge er den der selvsagt, fordi en da kan si at Norge ikke forurenser. Elektrisk tap heller ikke tatt med tenker jeg.

Men RB kan jo støtte Norsk Hydro, de har tenkt miljø og bygget aluminiumsproduksjon i Qatar basert på olje/gasskraftverk. Hei og hå så onde LO er. Eller som Norsk Hydro sa det;

Qatar har overskudd av energi og blant de mest konkurransedyktige energiprisene i verden. Det var hovedkriteriet for at vi valgte å bygge anlegget her, sier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg i Hydro til Industrienergi.no.

Takket være Venstre, som ivrer for å fordyre strømmen, så har altså Hydro bygget 1/3 av norsk kapasitet i Qatar med oljedrevet produksjon av dette fantastiske metallet.

LO, og resten av arbeidstakerorganisasjonene har her gått i samarbeid med arbeidsgivere ved å vise det absurde i en slik situasjon. Men for RB er det jo viktigere å tenke «miljø», selv når realitetene viser at det er nettopp RB og hennes like som gjør at det forurenses mer. Sarkastisk latter, serveres best varmt.

Og så var det fagbevegelsens rolle i samfunnet. Ved stortingsvalget 2009 mottok Arbeiderpartiet 15 millioner kroner fra LO, Fagforbundet og Fellesforbundet. Under årets valg pøste Fagforbundet ut over 16 millioner kroner til egen valgkamp. Tenk deg det: En fagforening med større valgkampbudsjett enn partiene! Når organisasjoner gir så storstilt pengestøtte, betyr jo det i realitet at de prøver å kjøpe seg politisk gjennomslag for sine interesser. Jeg fatter ikke at dette godtas i en nasjon som ellers er så opptatt av åpenhet og demokratiske prinsipper.

Jeg fatter heller ikke at LO-medlemmer finner seg i at deres kontingent havner i valgkampkassen til utvalgte partier. Dagens arbeidstagere utgjør et mangfold av interesser og politiske syn. Men det gjør ikke LO. De er ikke en arbeidstagerorganisasjon for alle, rett og slett.

Ja tenk det. Var det ikke organisasjonsfrihet Venstre og RB var opptatt av? Om den enkelte som er medlem i en organisasjon som gir politiske bidrag, og som medlemmet personlig ikke stemmer på, eller er uenig at organisasjonen skal gi bidrag har følgende muligheter;
– holde kjeft
– si ifra at man er uenig, men fremdeles medlem
– si ifra at man er uenig, og så jobbe for å forandre
– si ifra at man er uenig samtidig man sier opp sitt medlemsskap

At Fagforbundet kastet vekk 16 mill bør RB være glad over. Hvem er så tullete å bruke 16 mill på et lokalvalg? Null verdi forsåvidt. Men ellers er det ingen fare. Arbeiderstemmene går ikke til Venstre selv om RB prøver seg på å fiske etter dem, de som ikke går til AP havner hos FRP i stor grad. Så lykke til i kampen om arbeiderstemmer med FRP. Det blir hinsides artig i fremtiden om dette er stien Venstre prøver seg på. Og grunnen er at de arbeidstakere som er misfornøyd med AP, er misfornøyd med AP på saker som Venstre ikke gavner, dvs miljø,innvandring,kriminalpolitikk. Så, i spåkulen, Venstre blir igjen et mikroparti på riksplan.

Men RB har rett. Penger er makt, ingen tvil. Men for en arbeidstaker er penger som maktmiddel kun mulig ved å samle seg i en gruppe. En arbeidstaker er ikke f.eks Rimi-Hagen som slakter selskaper for å kunne gi politiske partier støtte.

Jeg kritiserer LO først og fremst som arbeidstager, deretter som lokalt folkevalgt for Venstre som er opptatt av enkeltmenneskets rettigheter. Som ansatt vil jeg gjerne være solidarisk med mine kolleger og slutte opp om arbeidstagerinteressene. Men dette ønsket er uforenlig med motstanden mot å støtte et fagforeningssystem som gjør seg til nasjonens største bremsekloss og til venstresidens joker i det politiske maktspillet.

Jeg vet at jeg er langt fra alene om å boikotte LO, og jeg tror organisasjonen gradvis vil miste legitimitet om de fortsetter i samme spor. LO har gått fra å være en radikal samfunnskraft til å bli reaksjonær i kantene. Med dagens profil og politikk representerer de på mange måter fortiden, ikke fremtiden.

Som arbeidstaker? En liten ond latter her selvsagt. Som en ideologisk lort derimot.

Dumhetens teater – Venstre inntar manesjen

Trine Skei Grande er på sitt hyklerske ritt mot regjeringen i saken om ny 420kV-linje i Hardanger. Denne gangen mener hun at en tredje part må inn for å vurdere saken, selvsagt vitende om at en tredjepart allerede har vært inne i saken. Multiconsult har på bakgrunn av NVE, kommuner og andre utarbeidet tredjepartsutredninger (pdf,9.8MB). Eller som de selv sier det;

I brev av 17. november 2006 ber Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Statnett
om tilleggsutredninger/-opplysninger før de kan avslutte konsesjonsbehandlingen av
omsøkt ny 420 kV-ledning fra Sima til Samnanger. Kravene direktoratet stiller er basert
på innspill fra kommunene, organisasjoner og grunneiere samt andre myndigheter.

Videre, skriver Multiconsult om landskapspåvirkninger;

Landskap
Kraftledningen vil påvirke landskapsrommet omkring Longvotni. Sett fra vannet vil
den bli eksponert over en lang strekning og få stor fjernvirkning i fjellterrenget.
Traséen vil ikke bli særlig eksponert fra hyttebebyggelsen i nordre dalside ettersom
terrenget er slakt og små terrengformer og vegetasjon vil skjerme.
Ved Furedalen vil den nye ledningen parallellføres med 132 kV ledningen og bli synlig
over en lang strekning. Alternativ 1.0 må krysse 300 kV-ledningen som krysser dalen.
Ved Eikedalsvatnet vil ny kraftledning fremdeles parallellføres. De to ledningene vil
bli svært eksponert både mot hyttebebyggelsen ved vannet, mot riksveien og mot
området med alpinanlegg nord for vannet. Ledningen vil trolig få en annen rytme enn
eksisterende og ledningene vil samlet sett framtre som et uryddig linjeformet inngrep.
Konsekvensene av ledningen for landskapet på Kvamskogen vurderes som moderate.

En tredjepart kan kun altså forandre om konsekvensene er moderate, sterke eller små. Og det er nettopp det som diskuteres nå i offentlighet. Eneste grunnen til at Skei Grande vil ha en ny utredning er fordi hun vet like godt som mange andre i offentlig forvaltning og politikken/næringslivet at det ikke er noe mer nyttig enn 400-siders rapport som konkluderer at konsekvensene er store. Fordi ingen gidder å lese resten.

I tillegg uttaler Grande seg hårreisende med denne uttalelsen;
– Spørsmålet om pris handler ikke bare om kroner og øre. I tillegg til sjøkabel har man flere alternative traseer hvor en kraftlinje kan gå i luftspenn. Den er ikke nødt til å gå over Hardangerfjorden, i et landskap som er unikt i verdenssammenheng, sier Skei Grande.

For en effektiv forståelse av hvor tullete dette utsagnet er, ta en tur hit og test dine geografikunnskaper.