Hva hendte – noen gjetninger

Regjeringskvartalet har altså fått seg en smekk. Og de første bildene viser vel at her må det har gått noen liv, uansett grunnlag til eksplosjon. Her er det altså vill spekulasjon som forekommer.

Grubbegata, sett mot Grensen/Karl Johan

Rød pil: Veltet skilt viser retning der eksplosjonstrykket må altså ha kommet mot.
Grønn pil: Vinduramme trykket inn.
Blå pil: Brann i hjørnet av bygg. Vitner om eksplosjon har vært i nærheten, eller at brann har forekommet/forekommer.

Tidslogg:
1. Lagt ut innlegg 17.02

Styrken vitner til å være «liten» i den forstand at intet av fasadene eller strukturene på Olje og energidep har falt sammen. Dessuten, er det vanskelig enda å kunne se noen svimerker som det sannsynlig ville ha blitt hvis det var en stor bilbombe (da ville også bilen blitt pulverisert i stor grad)

Sett motsatt vei i forhold til det første bildet

Tidslogg
2. Lagt til 17.20

Grunnlaget til at jeg vil hevde det er en «liten» bombe, mhp energiutladning er følgende bilde;

Nærbilde av olje- og energidep

Gul pil: Murstein til venstre blåst vekk, murstein til høyre for hjørne er på plass.
Oransj pil: Vinduramme trykket godt inn i forhold til andre rammer andre steder på bygget.
Lilla pil: Nesten inntakte vindusrammer.

Dette betyr, tror jeg, at eksplosjonen skjedde like til høyre for hjørnet, der trykkbølgen fikk tak kanten og rev murstein av på venstre side, mens den trykket murstein til høyre inn i bygget, og der betongen støttet opp slik at den ikke falt. Og en grunn til at den ikke falt kan være at bombeenergien er liten.

Tidslogg:
Lagt til 17:30

Kan det være personer som har båret bombe?

Nærbilde av hele hjørnet inkludert gateplan

Kan ikke se noen rester av bil. Dvs motorblokk, eller akslinger. Hvis dette hadde vært en stor bombe ville bilen vært «borte», men da hadde skadene på bygget vært høyere. Kan det da være en selvmordsbomber? Dog da ville nok ladningen vært vel stor for en enkelt person. Kanskje en sykkel? Moped? Eller en liten personbil? Dog ingen svimerker på gateplan, eller grop.

Tidslogg
Lagt til kl 17:42

Noen er iallefall uenig med min første tanke. Større skader på SMK i underetasjene. Kan det ha vært to eller flere bomber?

Tidslogg
Lagt til 17:52

Bilen virker som å ha blitt kastet fra SMK-bygget (i pilens retning). Men vekk fra hjørnet på R4-bygget (olje- og energidep). Bilen kan ikke være bombebil, da skadene på bil opp imot bygg ikke står i stil til hverandre.

Skadet bil

Tidslogg
Lagt til 18:12

Annet bilde av bilen, som gjør at jeg stusser litt. Hvis det er en bombe, den ved Olje- og energidep (i retning sort pil) så virker det som om denne bilen har blitt kastet på en merkelig måte. Kan jo være at den ha blitt kastet bakover og så tippet. Eller at en eksplosjon nr 2 ved SMK-bygget som er det grå bygget i bakgrunnen

Tidslogg
Lagt til 18:26

Skadene på byggene: hjørnet av R4 – Oljedep, og midten av høyblokka.

Skadene på bygg (ikke medregnet kun vinduglass)

Bilde av høyblokka viser skadene der. Som en ser er det begrenset skade. Dvs rundt rød ring.

SMK - Høyblokka - Regjeringskontorer

Tidslogg
Lagt til 18:51

Hvis bil, og kun en eksplosjon bør den altså ha eksplodert nærmere SMK-bygget. Slik at trykk ble fokusert mot to retninger; mot SMK-bygget og mot oljedep (se rød dobbelpil på kart), slik at bilen ovenfor kan ha blitt kastet slik den ligger. Hvis bilen kom nordfra så bør altså motorblokken være ved eller i kantina som ligger ved SMK, eller i den retningen.

Tidslogg
Lagt til 18:57

Hvis Utøya og bomben har sammenheng er det vel samtlige scenarior som kommer til;
1. Lokal hillbilly vil hevne seg på AP/AUF for «inntak av muslimer», mens bomben er av andre.
2. Lokalnasjonal terror. I.e etnisk norske.
3. Islam.

Tidslogg
Lagt til 19:06

Får håpe han på Utøya ikke skyter seg selv, eller at han må drepes. Verdifull informant hvis det er sammenheng. Som høres sannsynlig ut.

Tidslogg
Lagt til 19:12

Nå ser det ut som det sannsynlige stedet for detonasjonen er ved kantinebygget. Restene av bilen kan ses i ringen, og murveggen som er bøy (pil) kan vel strengt tatt bøyes om eksplosjonen skjedde i nærheten.

Stedet for detonasjon

Tidslogg
Lagt til 21.54

Hvorfor Lofoten vil åpnes – Uansett

TU.no kommer med en artikkel som bør få miljøbevegelsen til å riste litt i buksene. Europas økende bekymring for forsyningssikkerheten. SV vil f.eks få store problemer når Tyskland og UK (som er de største forbrukerne) kommer til Oslo for å lure på; «hvorfor bygger dere ikke ut?» Men Gassco er på saken allerede ved å nærme seg Lofoten. Som om man trodde noe annet egentlig.

Vi bygger ikke ut, fordi vi vil ha turister fra dere i stedet!

For mer energi i Europa; 1,2,3,Energy infrastructure priorities for 2020 and beyond (pdf)

Europas energiproblem

EU har før jul kommet med en energiplan som ser frem til 2020 og fremover. Og det er ikke lystig lesning om en også har i bakhodet at oljeproduksjon faller, og dermed må mer av våres energi over på elektrisitet.

Elektrisk produksjon i Europa basert på total produksjon og produksjon fra fornybare ressurser

Laget raskt fra tallene herfra (excel).

Man har altså ca 3.000.000 GWh som produseres av atomkraft,gasskraft,kull og andre ikkefornybare energiformer idag. Dermed må en være rimelig klar over at dette er ikke noe en kan spare seg ut av. Det er ikke mulig med dagens samfunn å effektivisere så mye, samtidig som man presses fra et annet hold. Miljø. Uansett om man mener CO2 er noe tull så medfører forbrenning av hydrokarboner et vidt forskjellige utfordringer miljømessig. Det er mange gifter som frigjøres. Utvinning er ikke bare bare uten komplikasjoner. Effektiviteten til gassturbiner ligger på selve turbinen på 40%. Med utnyttelse av spillvarme så øker man den % mye.

Samtidig så vet en at oljeproduksjonen vil falle, og om produksjon ikke faller fordi en finner og utvinner de enorme mengdene av oljesand så er det noe som er fallende uansett; antall fat olje utvinnet pr enhet energi brukt. Det vil altså koste oss energimessig mer å hente ut den oljen som skal drive samfunnet. De lette oljefeltene er funnet og satt i drift for lenge siden.

Dermed må altså man om 50-100 år, også tidligere enn som så, mer av energien vi bruker over på elektrisitet. Det er ingen vei utenom. Dette medfører at man altså må bygge ut produksjonkapasitet for elektrisitetsproduksjon, og transport av denne energien.

Fremtiden ser lys ut for kraftbransjen. Som den har gjort i over 150 år allerede.

Ny kraft til BKK-området

Endelig fikk regjeringen fingeren ut og kom til en beslutning angående ny kraftlinje til Bergensområde. Et godt valg etter min mening.

Les mer fra dette innlegget