Dumhetens teater – Venstre inntar manesjen


Trine Skei Grande er på sitt hyklerske ritt mot regjeringen i saken om ny 420kV-linje i Hardanger. Denne gangen mener hun at en tredje part må inn for å vurdere saken, selvsagt vitende om at en tredjepart allerede har vært inne i saken. Multiconsult har på bakgrunn av NVE, kommuner og andre utarbeidet tredjepartsutredninger (pdf,9.8MB). Eller som de selv sier det;

I brev av 17. november 2006 ber Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Statnett
om tilleggsutredninger/-opplysninger før de kan avslutte konsesjonsbehandlingen av
omsøkt ny 420 kV-ledning fra Sima til Samnanger. Kravene direktoratet stiller er basert
på innspill fra kommunene, organisasjoner og grunneiere samt andre myndigheter.

Videre, skriver Multiconsult om landskapspåvirkninger;

Landskap
Kraftledningen vil påvirke landskapsrommet omkring Longvotni. Sett fra vannet vil
den bli eksponert over en lang strekning og få stor fjernvirkning i fjellterrenget.
Traséen vil ikke bli særlig eksponert fra hyttebebyggelsen i nordre dalside ettersom
terrenget er slakt og små terrengformer og vegetasjon vil skjerme.
Ved Furedalen vil den nye ledningen parallellføres med 132 kV ledningen og bli synlig
over en lang strekning. Alternativ 1.0 må krysse 300 kV-ledningen som krysser dalen.
Ved Eikedalsvatnet vil ny kraftledning fremdeles parallellføres. De to ledningene vil
bli svært eksponert både mot hyttebebyggelsen ved vannet, mot riksveien og mot
området med alpinanlegg nord for vannet. Ledningen vil trolig få en annen rytme enn
eksisterende og ledningene vil samlet sett framtre som et uryddig linjeformet inngrep.
Konsekvensene av ledningen for landskapet på Kvamskogen vurderes som moderate.

En tredjepart kan kun altså forandre om konsekvensene er moderate, sterke eller små. Og det er nettopp det som diskuteres nå i offentlighet. Eneste grunnen til at Skei Grande vil ha en ny utredning er fordi hun vet like godt som mange andre i offentlig forvaltning og politikken/næringslivet at det ikke er noe mer nyttig enn 400-siders rapport som konkluderer at konsekvensene er store. Fordi ingen gidder å lese resten.

I tillegg uttaler Grande seg hårreisende med denne uttalelsen;
– Spørsmålet om pris handler ikke bare om kroner og øre. I tillegg til sjøkabel har man flere alternative traseer hvor en kraftlinje kan gå i luftspenn. Den er ikke nødt til å gå over Hardangerfjorden, i et landskap som er unikt i verdenssammenheng, sier Skei Grande.

For en effektiv forståelse av hvor tullete dette utsagnet er, ta en tur hit og test dine geografikunnskaper.

Reklamer

2 Responses to Dumhetens teater – Venstre inntar manesjen

 1. placebo says:

  Jeg synes fremdeles at problemstillingen må sees fra de berørte parters ståsted.

  Det er to berørte parter her: de som er avhengige av stabil kraftforsyning i Bergen, og de som bor i området mastene og ledningene fysisk skal stå. At dette eventuelt går ut over hva Statkraft kan betale ut i utbytte til eierne neste år, er for meg bortimot irrelevant. De som bor i Hardanger vil ikke ha mastene. Med et direktiv fra staten, innskrenker man klart og tydelig innbyggernes frihet. På den andre siden, vil man innskrenke bergenserens frihet dersom man ikke gjør noe med energisikkerheten.

  Slik jeg har oppfattet diskusjonen, vil en sjøkabel maksimere alles frihet. Den vil koste mer, javel, men energisikkerheten blir mer enn god nok i Bergensområdet, og den vil ikke oppfattes som frihetsberøvende av de som bor i Hardanger.

  At det finnes master fra før, eller at energisikkerheten vil bli enda bedre med lufttrekk holder ikke som argument, spør du meg.

  Arrester meg gjerne dersom det er slik at energisikkerheten med sjøkabel ikke vil være god nok…

  • norskgoy says:

   Men bro vil de ha? Kraftverket vil de ha, eksisterende master og linjer vil de ha.

   Sjøkabel må enten være AC eller DC, og DC bør være ute av dansen allerede fordi den er god og effektiv når det er snakk om store mengder energi over lange avstander (dermed er gnålinga om kabler over nordsjøen rimelig dødfødt). Dermed står man igjen med en AC kabel som vil være isolert med olje i kabelen, ergo må man ha et pumpeanlegg midt på. Men for all del, kabel er mulig, det blir dyrt og det er forsåvidt det som står på spill. Ikke bare i Hardanger, men også f.eks ved Ålesund.
   http://www.statnett.no/no/Prosjekter/Orskog-Fardal/

   Fra link;
   Likestrøm dårlig egnet for Ørskog-Fardal
   Det er her viktig å skille mellom vekselstrøm og likestrøm. Det norske kraftsystemet drives med vekselstrøm. Likestrøm brukes for overføring fra punkt til punkt over store avstander der vekselstrøm av ulike årsaker ikke egner seg. Vekselstrøm kan for eksempel ikke benyttes for overføring av strøm gjennom sjø- eller landkabler over lange avstander. Det vil da bygge seg opp såkalte ladestrømmer i kablene som begrenser overføringene i kablene. For en løsning med sjøkabel på hele strekningen Ørskog – Fardal (ca 400 km) er etter vår vurdering bruk av likestrøm det eneste alternativet. Dette både fordi slik teknologi er utprøvd på så store avstander og fordi likestrøm da blir langt rimeligere enn kabling med vekselstrøm. En slik likestrømsløsning ble i 2007 beregnet til å koste ca 7 milliarder kroner. En slik løsning vil imidlertid være en ”by pass” av Sogn og Fjordane og man får ikke utnyttet anlegget til å bedre forsyningssikkerheten i dette fylket, og til å få ny fornybar energi inn på nettet og frem til forbrukerne. Resultatet ville da bli at man må bygge nye kraftledninger og stasjonre på land i tillegg til kabelanlegget Ørskog-Fardal. De planlagte saneringene av ca 110 km av eksisterende kraftledninger, som også er en del av prosjektet Ørskog-Fardal, vil da neppe la seg gjennomføre. Som kjent er dagens nett i denne regionen altfor svakt til å kunne ta hånd om planlagt ny kraftproduksjon.

   Likestrøm brukes ikke på korte overføringer, fordi vekselstrøm da er langt rimeligere og en enklere løsning. Årsaken til at likestrøm blir forholdsmessig kostbar over korte avstander er startkostnader på ca 2 milliarder kroner for å omforme strømmen mellom vekselstrøm og likestrøm i begge endene av et slikt innskutt likestrømsanlegg. Et likestrømssystem er også langt mer komplisert enn vekselstrøm, og egner seg ikke som ryggraden i kraftsystemet, og spesielt ikke når det er behov for stasjoner underveis på en slik forbindelse. Det finnes ulike former for likestrømsteknologi. Hovedforskjellen ligger i hvilken type omformerteknologi som brukes mellom vekselstrøm og likestrøm. Den nyeste teknologien, såkalt VSC, åpner for bruk av en noe lettere kabeltype enn tradisjonell teknologi, men endrer ikke vesentlig på de grunnleggende forhold som er nevnt foran. Selve kabelanlegget er imidlertid rimeligere for likestrøm enn for vekselstrøm. Et likestrømsanlegg for en overføringskapasitet på 1000-1400 MW vil ha 2 kabler, mens et vekselstrømsanlegg for Ørskog-Fardal sin del vil måtte ha 6 kabler for å dekke overføringsbehovet på denne strekningen. Overføringskapasiteten på et slikt kabelanlegg vil være ca 2000 MW. Planlagt 420 kV kraftledning i luft vil bli bygget for ca 2500 MW.

   Jeg finner det faktisk veldig merkelig at det ikke er en fagperson innen kraftoverføring som har sagt noe om den tekniske løsningen. Alt går altså på hva øye mener. Og det synet er høyst subjektivt i Hardanger med tanke på hva annet som allerede eksisterer rundt fjorden.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: