Stavanger kommune sponser husspekulantene i kommunale prosjekter

Stavanger kommune har husbyggerordning for unge personer der kommunen sponser store summer i tomt og byggekostnader. En må også selv arbeide på prosjektet (egeninnsats).

Søra Bråde del 2 ble utlyst for noe over ett år siden. Det første feltet ble ikke for mange måneder ferdigstilt. De boligene kostet 2.243.299 kr (Hustype IV). Nå selges den første der taksten er 4.090.000 kr.

Oppdatering;
Rogalands avis skriver om saken. Det bevitner hvor snøblinde Stavanger kommune er.

Hey! Se på meg. Jeg tjener 2 mill ved å utnytte ordninger for ungdom.

Søra Bråde 2, Stavanger Kommune.