Den feministiske løgn ala 2012 – Det absurde i Norge

Da Lysbakken måtte gå pga sin korrupsjon, kom de radikale feministene på banen med sin kjente klagesang. Refom fikk mer penger «samlet enn feministiske organisasjoner tilsammen». Selvsagt er det ren løgn.

For det første har ikke Reform noe som helst med menn å gjøre. Men en radikal feministisk organisasjon som er til for å redusere menn til de radikale feministenes slave. Men la oss, for artighetens skyld anta at Reform er en organisasjon som kjemper for menn. Etter at Lysbakken selv gikk av styret i Reform fikk organisasjonen 4.0 mill pr år. Tilsammen 13.5 mill.

Påstanden er dermed;
Mannsorganisasjonen Reform fikk nesten dobbelt så mye i driftsstøtte som alle feministiske organisasjoner til sammen i 2010.

La oss enkelt teste denne påstanden, sett opp mot at Reform ikke jobber for Torild Skard, der de drar rundt å forherliger genuspedagogikken i norske kommuner. Ikke akkurat en mannesak, for å si det mildt. 4.0 mill er altså den magiske grensen. Alle tall som er funnet er tatt i «beste mening», dvs til Torild Skard sin påstand sin gunst. F.eks er ikke prosjektmidler tatt med til enhver søknad tatt med. Eller lønn til personene, f.eks Kalvig i Ottar som jobber heltid på Universitetet i Stavanger med sine hatkampanjer mot menn. Slike «unøyaktigheter» vil selvsagt være negativt for påstanden til Skard.

Mirasenteret; 1.291.000
JURK; 3.493.290
Ottar 227.000
Kvinnefronten 175.000
Norsk Kvinnesaksforening 65.000
Likestillingssenteret 2.652.000
Krisesenter rundt omkring i landet 14.980.978

Hvorfor ta med krisesenter mon tro? Enkelt greit fordi en tar hva det overordnede målet til krisesenterbevegelsen, som er; «Vi ønsker å angripe et hvert forhold i samfunnet som legitimerer, underbygger og opprettholder vold mot kvinner. I dette arbeidet er vi partipolitisk nøytrale.»

Så f.eks ved å bare å holde krisesenterene utenfor er man oppe i 6.5 mill i driftsstøtte til de få utvalgte organisasjonene. Så bare der beviser det at Torild Skard farer med løgn, og at hun med vitende og vilje faktisk må være klar over dette. Men for den radikalfeministiske bevegelse er det selvsagt ikke noe problem med løgn så lenge en selv kan få mer penger, som er hele bakgrunnen til bevegelsen.

Et annet artig eksempel er SMI Vs SMM, som er sentre for incestofre. SMI er kun for kvinner og barn, og SMM er for menn (selvsagt uten barn, siden fedre ikke kan ta hånd om barn);
Støttesenter mot incest, SMI, Oslo kommune 10 451 993
Incestsenteret for menn, SSMM, Oslo kommune 1 696 000

Tall er hentet fra årsrapportene til organisasjonene og/eller BLD oversikt over tilskudd.

Torild Skard,radikal feminist, beviser at kvinner faktisk ikke kan regne.

Reklamer