Ny kommende voldsmåling i 2012 – garantert høye tall

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012 (pdf) gir i oppdrag at man skal måle voldstilfeller slik man gjorde i 2003,2005 og 2008. Og tallene som ble målt over en uke de tre andre årene vil igjen bli blåst opp som den store sannhet.

5. Voldsmåling 2012 (side 8 i pdf)

Som et ledd i å synliggjøre vold i nære relasjoner og sette
fokus på problematikken skal det gjennomføres en ny
«voldsmåling» i 2012 etter mønster av målingene i 2003,
2005 og 2008.

Ansvarlig: JD,BLD,HOD, KD

Bilder av kvinner med blått øye vil selvsagt være medfølgende. Barn, som kvinner er den beskyttende ovenfor, vil bli skyvet frem for å hindre vold mot kvinner. Det er altså ikke vold i seg selv som er problemet. Det er menns vold.

Men, realiteten er som oftest jevnt fordelt;

I 1998 BLE DET UTVIKLET en egen sinnemestringsmodell for menn ved avdeling Brøset ved St. Olavs Hospital i Trondheim. Men da Grete Ystgård og Anne Meisingset begynte å jobbe med gruppeterapi for menn for tre år siden, la de snart merke til et påfallende mønster:

I mange av samtalene kom det fram at volden i parforholdene gikk begge veier. Flere av de voldelige mennene fortalte at de hadde kvinnelige partnere som også slo.

Dette er noe «krisesenterens mor» Erin Pizzey allerede på tidlig 70-tall oppdaget da hun startet opp det aller første krisesenteret i 1971 (Chiswick Women’s Aid). For dette måtte hun bøte med drapstrusler fra den radikale feminismen. Hennes navn er selvsagt utelatt av den engelske versjonen av krisesenter, og den norske. Det er høyst ironisk å tenke over, at den radikale kvinnebevegelsen som elsker å hause opp personer som er kvinner, ikke hauser opp grunnleggeren av krisesenter.

Og hvorfor kan man anta at 2012-tallene blir like som de foregående, og i tråd med korrekt radikalfeministisk forståelse av vold? Enkelt å greit når handlingsplanen selv påpeker at menn er de som er voldlige (side 7, pdf);

Selv om det i hovedsak er menn som utøver den alvorlige volden mot kvinner, er barn utsatt for vold og overgrep også fra sine mødre.

Og hva er vold i følge krisesenteret mon tro? Slenge med døren? Jupp. Kjefte? Jupp. Heve stemmen? Jupp. Tallene for 2012 kommer selvsagt til å være skyhøye. Og ja, krisesenterene er en av hovedleverandørene for tallene bak de foregående voldsmålingstall.

Kilder:
Vredens fruer
Erin Pizzey del 1, del 2
Erin Pizzey ~ Prone To Violence (pdf) (boken som fikk feministbevegelsen til å bruke drapstrusler)
3000 på en uke ~artikkel i aftenposten 2005

Seksuelle sykdommer – en statistikk

Så hvordan står det til med statusen for seksuelle sykdommer pr dags dato i Kongeriket Norge.
Følgende grafer kan vise situasjonen, alle tall er hentet fra msis.no. For en sammenligning over til de gule og blå, så finnes statistikk her. Alle grafene er kun totalt antall meldt til folkehelseinstituttet, den sier ikke noe som helst om kjønn/seksuell orientering/smittet i Norge eller utland/etnisitet/lokasjon/alder osv. Data er pr 11 oktober 2011.

Nå er vel strengt tatt HepC ikke en lett SOI å få, men den kan smitte. Selv om de fleste som har den idag er sprøytenarkomane.

Juking the stats

For det som har sett The Wire 4 sesong vil kanskje huske Pryzbylewski sin reaksjon når han oppdager skolevesenet ikke var så forskjellig fra politiet;

Politi i Norge gjør vel ikke slikt mon tro, men Strand har et annet syn. Og man kan jo undre seg på hvorfor politi så hardt løper for å fange horekunder, står ved motorveien for å ta fartssyndere osv. Man får iallefall fin statistikk. Noe som også ble tatt opp i mai i vg.no