Rogaland Høyre – Overvåk dem

Følgende personer, som representerer Høyre Rogaland, bør settes under borgernes overvåkning. Formålet er selvsagt at korrupsjon og maktmisbruk er utbredt i det politiske miljø. Dermed har borgere av samfunnet et behov for å lagre disse personenes bevegelser, nettbruk, kontakter og oppførsel for fremtidig bruk.

Bent Høie Som etter 1,5 år stillhet på sin blogg, følte at han måtte blogge om DLD.

Siri A. Meling

Arve Kambe

Samtidig bør samtlige AP-representanter også overvåkes.

De sakkyndige – Stanghelle Vs Qvigstad

Stanghelle i Aftenposten skriver i en meningskommentar at sakkyndige er ikke noen guder i en rettssal, uten at de kan møtes med kritikk. Både av dommer, aktor og forsvar. En forsåvidt helt grei kommentar fra Stanghelle der han problematiserer et vesentlig moment i rettsvesenet og en gruppes makt under en sak.

Statsadvokat Qvigstad kommer da med en oppfølgingskommentar som totalt overser hele poenget med Stanghelles kronikk. Ikke et eneste sted tar han opp de momentene som er av prinsipiell art. Men et moment som har personlig interesse for Qvigstad selv. Ja det er verdig et tilsvar, spesielt når Qvigstad forsikrer oss at aktoratet var i full tiltro til de sakkyndige.

Deretter ble samtlige sakkyndige for lagmannsretten også gjenoppnevnt for Høyesterett. La meg for ordens skyld understreke at påtalemyndigheten var av den oppfatning at alle de sakkyndige hadde bidratt til sakens opplysning på en saklig og nyansert måte under behandlingen i lagmannsretten.

La meg gjette, uten å vite, de var oppnevnt av påtalemyndigheten?

Lars Weisæth får gjennomgå i Aftenposten, og ut ifra det jeg selv har opplevd fra den mannen gjennom kun en gjesteforelesning innen katastrofeplanlegging (i vid forstand) så har jeg en viss forståelse for det. Det var en selsom opplevelse. Han sa iallefall da at han jobbet mye med luftforsvaret på den tiden.

– Er du partisk?

– Jeg er det i den forstand at jeg snakker ut fra den medisinske skolen jeg står i. Jeg er trygg på at forskningen jeg bygger mine standpunkter på, er den korrekte. Jeg mener det er galt å si at jeg støtter den sterke part ensidig, sier Weisæth.

Han mener for eksempel at det blant andre sakkyndige er gått inflasjon i bruken av posttraumatisk stresslidelse. Og at han derfor ender opp med å være uenig med dem.

Her sier egentlig Weisæth at han mener andre har feil, mennesker som angivelig skal ha den samme kvalifikasjon som han selv. Det blir jo spesielt. Det er klart det eksisterer forskjellige faglige oppfatninger, men den kampen skal en ikke ta i retten. Med dette, virker det som målet er å få faglig anerkjennelse gjennom rettsoppgjør. Det som skal gjøres av sakkyndige er å følge de kriterier som er anerkjent som PTSD.

Den «artigste» konklusjonen til Weisæth var i forbindelse med KatoAir-hendelsen der det konkluderes fra Weisæth sin side at det var pga at det var en nordlending ombord at alle andre levde. Du verden, for en konklusjon. Var det mange nordlendinger ombord UAF93? Men hvis det hadde vært så hadde de altså klart seg.

Flere har hatt problemer med den mannen.