Advokaten til ABB, Geir Lippestad

For de som så pressekonferansen med Geir Lippestad tidligere idag bør være obs på at sannsynlighvis har gått opp for ham hvor tullete ABB er, om enn så profesjonell han er så har altså ABB en plan for han. Og den viser vel egentlig rablende idiot ABB er. Følgende momenter mener ABB at en advokat må ha (side 1111->);

  • Må støtte ABB med logistikk (her kommer uniformer inn)
  • Må støtte ABB med ideologi (lese fra manifestet)
  • Må støtte ABB til å bygge en sak mot staten

Og da kan man vel si at ABB sannsynlig valgte feil advokat. Og jeg gleder meg til staten v/riksadvokat skal overgi seg til ABB etter at ABB har argumentert for sin sak.

ABB sitt manifest, del 1

Dermed er min gjennomgang av manifestet, nå for denne gang kun innledningen (til side 10), igang og man kan starte med den grandiose egentanken ABB hadde om seg selv, og hans tanke om hvem han representerte og «tenkte» for (all utheving i sitater er min egen);

(Side 4)
Much of the information presented in this compendium (3 books) has been deliberately
kept away from the European peoples by our governments and the politically correct
mainstream media (MSM). More than 90% of the EU and national parliamentarians and
more than 95% of journalists are supporters of European multiculturalism
and therefore
supporters of the ongoing Islamic colonisation of Europe; yet, they DO NOT have the
permission of the European peoples to implement these doctrines.

En tro på at en selv representerer alle, er en tro som er besnærende å ta. Litt som «folk flest»-tankegang som ikke bare Frp tar, men også SV i sine perioder. Dog det er forskjell. For Frp og ideologier på den siden av politikken linkes «folk flest»-tankegang opp mot nasjon, historie og kultur for å gjøre den mer kraftfull. For nasjonen, historie og kultur skal være under angrep. En vil altså forhøye sin egen politiske overbevisning til noe som er høyere enn seg selv. Noe som ikke kan angripes uten at det vil få store konsekvenser for den som ytrer angrepet. For hvem vil gå i mot «folk flest» og ens nasjon, historie og kultur?

(Side 8 )
Sacrifices made when creating the compendium
I’ve spent a total of 9 years of my life working on this project. The first five years were
spent studying and creating a financial base, and the last three years was spent working
full time with research, compilation and writing. Creating this compendium has personally
cost me a total of 317 000 Euros (130 000 Euros spent from my own pocket and 187 500
Euros for loss of income during three years). All that, however, is barely noticeable
compared to the sacrifices
made in relation to the distribution of this book, the actual
marketing operation;)
The importance of spreading the truth and distribute sound strategies cannot be
underestimated as it is at the very core of our current resistance efforts. I do hope you
take the time to read it. Several aspects of the work is truly unique and no similar
compendium exists today. Don’t let the topics discussed in the books startle you too
much. Many of the topics may seem completely absurd or too radical today, but in a
couple of decades, you will start to understand its relevancy to our struggle.
Nevertheless, if the content freaks you out too much, to a degree where you want to
delete it, I would highly recommend you rather save it on a USB flash drive (small
memory chip) and place the chip in a safe location. Because it is likely that you will want
to read it at some point in time. After all, we can only ignore central aspects of reality for
so long.

Viser at spredningen av manifestet er viktig for ABB, dog spredningen er også ment for en liten kjerne. De likesinnede, de 95% som er «kulturmarxister» er ikke med. De kan like godt død. Derfor er jeg også i den formening at manifestet til ABB bør offentliggjøres. Slik at vi onde «kulturmarxister» kan se hvilken skrudd ideologiverden denne personen har vært en del av.

(Side 9)
Time is of the essence. We have only a few decades to consolidate a sufficient level of
resistance before our major cities are completely demographically overwhelmed by
Muslims. Ensuring the successful distribution of this compendium to as many Europeans
as humanly possible will significantly contribute to our success. It may be the only way to
avoid our present and future dhimmitude (enslavement) under Islamic majority rule in
our own countries.

5-på-tolv-ideologi. Hvis ikke, så går alt til hælvete. Men hælvete kan unngåes om vi bare følger x.

I essens er tanken lik enhver religion. Bare tro på «oss» så vil du få evig og godt liv i «paradis». Hvis ikke, da kan du råtne i hælvete. Og for å oppnå denne frelsen er alle midler lovlige.

Men videre viser det seg at uansett hva slags ideologi en måtte inneha er det alltid elementer som kan trekkes ut, forsterkes mens andre elementer lukes ut eller forsvakes. Et teoretisk eksempel er skatt og stemmegivning. Det finnes tanker om at stemmegivning må være basert på om en har betalt skatt. En tanke som i seg selv ikke er noe farlig, men den kan trekkes ut, forsterkes og vris på. For hvis de som ikke betaler skatt, og ikke kan stemme, hvorfor skal de ha rett til å bestemme over sine liv? De kan like godt inngå i arbeidsbataljoner, da de ikke har noen verdi for samfunnet. Viljen til å understreke at det er faktisk mulig, uansett hvor usannsynlig og utrolig det måtte høres ut som; alle retninger av filosofi, politikk, religioner har potensial under visse forutsetninger til bli uhyrlige.

Det er selvransakelsen, eller selvkritikken, som har reddet europa fra de enorme ødeleggelsen som preget kontinentet i historien. Nå må også høyresiden av det politiske liv, i hele Europa, også ta inn over seg at blant deres tilhengere er det mennesker som er villig til å bruke ekstreme metoder for å nå sine bisarre mål. Og ikke gå i fallgropen, som mang en venstrepolitiker har prøvd seg på, med følgende utsagn: «det var ikke vi, de har pervertert vårt syn, etc etc».

I forbindelse med islamistisk terror skorter det aldrig på opfordringer til selvransagelse fra højrefløjen.

Nu må stærkt indvandringskritiske debattører og politikere også se sig selv i spejlet og gøre deres for at stoppe de vrangforestillinger, der præger hadets nye ansigter.

Så det værste som kan nå skje, er om høyresiden skulle forkaste den tanke at det var her rugekassen var og ikke se seg selv i speilet. Om man er villig til å forkaste at en selv også kan være delaktig i den prosess en slik person reiser på, kan man spørre seg om man er villig til å lukke øyne for annet.

Men det finnes stemmer som står med klar røst i det norske politiske landskap, og med velskrevne og dyptfølende kommentarer (selv om man ikke er enige i hver eneste setning);
Per Aage Pleym Christensen @ Liberaleren
Nils August Andresen @ Minerva

Anders Behring Breivik – Manifest

Er å laste ned her (pdf). 1500 sider med smørje.

2083 – A European Declaration of Independence

Edit;
En del blogger tar vekk manifestet pga ABB beskriver detaljert hvordan han bygger bomben sin. Et legalt moment å tenke på. Dog, noe spesielt siden det ikke stoppet 22 juli, vuderer det viktigere å få en innsikt i tankegodset som ABB har. Vurderer videre om pdf taes ned.