SV og KRF kutter mest i sosialhjelp

Avstanden mellom liv og lære er ofte stor. For oss alle. Men stor blir den først når man virkelig går ut på barrikadene og bygger opp sin makt ved å ønske en forskjell til andre. Det er ens lovnader om fokus på spesielle områder som gjør at en selv får makt. En kan selvsagt tilgi, og godta at alt ikke går som det ble lovet. Men det er noen hellige kuer som en bør holde fingrene unna.

F.eks lovnaden om fattigdom, og det gjelder da spesielt (ikke bare de) SV og KRF.

I praksis viser det seg at SV gir blaffen, og KRF er som deres religion der belønningen kommer kun når man er seks fot under.

Tatt fra denne pdf (side 20);

SV kutter oftest i sosialhjelpen
hvis ungene dine tjener penger.
– Mangel på politisk innlevelse,
forklarer Georg Rønning i Fattignorge.
– Ingen av partiene er i stand til å lage et
system tilpasset brukerne, for politikerne
har ikke vært der selv. Når man er god
og mett og har hytte og bil, er man ikke i
stand til å forestille seg hvordan det er å
lure på om du har nok mat, sier styreleder
Georg Rønning i Foreningen Fattignorge.

Ikke innfridd
SV- og Krf-styrte kommuner overrasker
ved at de oftere enn andre kommuner
kutter sosialhjelpen til familier hvor
ungene tjener noen kroner ved siden av
skolen.

Seks kommuner fikk SV-ordfører ved
lokalvalgene i 2007. Har de seks innfridd
løftene om å dele godene og vise solidaritet
med de vanskeligstilte? Fontene
har gått gjennom statistikk fra SV-kommunene
Tynset, Vinje og Beiarn, Nesodden,
Osen og Namsskogan og sjekket
hvem som kutter i sosialhjelpen til barnefamiliene:

•50% (Namsskogan, Vinje og Tynset)
kutter sosialhjelpen til dem som mottar
barnetrygd.

•50% (Tynset, Vinje og Beiarn) kutter sosialhjelpen
hvis ungene har inntekt.

•66% (Tynset, Vinje, Beiarn og Namsskogan)
kutter sosialhjelpen til familier
som mottar kontantstøtte.

– Endringer i sosialhjelpen skjer ofte fra
rådmannskontoret, uten at verken ordføreren
eller de andre politikerne vet om det,
påpeker Georg Rønning.

– Hvordan skal velgerne ha noen innvirkning
da?
– Gjennom å påvirke. Møt opp i kommunestyret,
delta i debattene, gå og
fortell politikerne hvordan det er. Alene
kan du pirke svakt i en politiker, men
hvis tjue gjør det, merker hun det, sier
Rønning.

På Fontene.no finner du en utvidet versjon
av denne saken. Der kan du se hvordan
kommuner styrt av andre partier har
kuttet i sosialhjelpen de siste fire åra.

Da er det bare å vente på «julebudskapene» til nevnte partier. Kjøpepressprat og at man må tenke på andre er å forvente.

Harselering av en impotent opposisjon

Siv Jensen m/følge er «rasende» over harselering fra talerstolen. Men hva kan man vente? Er det ikke rimelig harselas å stemme over et mistillitsforslag som man vet ikke går igjennom?

Les mer fra dette innlegget