Humor: Kikkoman- og sushimanko

Kikkomanmangel i Tel Aviv fryktes

Resturanter frykter for sine vareleveranser. Ynet melder om frykt i resturantverden i Tel Aviv. Risen er dog sikret. Den kommer fra Kalifornia.

Humor på øverste nivå!