Selvskrevne til betegnelsen årets nordmann – Geir Furuseth og «Kongen»

En kan lure på hvor sjefen til E-tjenesten, Kjell Grandhagen, er hen når han er på jobb. Innfødte som jobber for utenlandske militære styrker, uansett valør og farge, risikerer enormt ved den jobben de gjør. Om man da har innfødte som utfører glimrende arbeid for norske styrker og organisasjoner, og som en følge av denne jobben trues på livet bør den norske stat være forpliktet til å beskytte med alle mulige midler.

Dette er av særs viktighet. Renomê som tilsier at de som hjelper Norge beskyttes av Norge, uansett. Et slikt renome må aldri falle. Det vil kun slå tilbake på oss selv. Men, med denne saken viser det seg at enhver person som har noe med Norge å gjøre bør tenke seg om både tre og tusen ganger. For forlatt, det vil du med all sannsynlighet bli.

All ære til «kongen» som med fare for sitt liv har hjulpet Norge, og Geir Furuseth som varsler. En stor «dra til hælvete» til Kjell Grandhagen er også viktig å få fremført.

Ære være Geir i sin kamp for "kongen" og normal folkeskikk

Forsyning av energi til Europa

Iran-Irak-Syria har blitt enige om å bygge en ny gassledning som skal gå igjennom de tre landene, og samtidig forsyne Libanon. Samtidig med at Syria sikkert skal forsynes så skal altså også Europa få en ny linje inn og dermed øke robustheten i forsyningssikkerheten ved at man gjør seg litt mindre avhengig av Russland. Muligheten for opplinking til NABUCCO skal også være der.

Oversikt over linjene fra øst til vest i de nordlige områder

Andre kilder:
Ahram,TradeArabia,AlBawaba,WSJ

Og for å dra en link inn til ABB, der han mener å arbeide for Armenias sak mot muslimene. Iran og Armenia er gode kompiser historisk. Og historie bryter man ikke lett opp. Dessuten er gasslinjene mellom Iran og Armenia allerede bygget og i drift, og man vil bygge mer.