Troen på likestillingens gunst

Maddam.no skribent og SV politiker Ingvild Reymert, skriver en anklagende og tåredryppende forsvar for kvinner ved å angripe Frp og H fordi de ikke har nok kvinner i kommunestyrene i dette land. Hun påpeker at 27% av Frp sine valgte kandidater er kvinner, mens 35% av Høyre sine valgte representanter er kvinner.
Dette er altså galt. Ifølge Reymert.
At teksten skrives i denne stund er jo høyst ironisk, der Reymert harselerer med ledelesen i Høyre Oslo, der to menn er på topp. Mens lederstriden i SV glimrer med sitt fravær av kvinner. Bortsett fra det, la oss nå ta titt på tall.

Storting for perioden 2009-2013
Her er kvinneandelen i % følgende;

  • Arbeiderparti – 50%
  • Frp – 24,4%
  • H – 30,0%
  • SV – 27,3%
  • SP – 63,6%
  • KRF – 40,0%
  • V – 100%
  • Totalt – 39,6%
  • Av 439 vararepresentanter er 205 kvinner, 46,7 %

Statistikken er herlig sarkastisk med tanke på det Reymert skriver.

Bent Høie (H) foreslår…….ingenting

Bent Høie (H) er igjen på krigsstien med ingen forslag til forbedringer overhode. Politisk svada og tåkeprat dog, for å sikre godvilje og et rykte som «slagkraftig» politiker som vet hva han prater om. Men, som skrevet før, det er langt fra virkligheten. Men han har forbedret seg iallefall på et punkt;

– Setter du deg på et fly stoler du på at dersom piloten svikter så slår andre systemer inn. Det samme skal skje når en lege svikter. Slik er det ikke i helsevesenet i dag, sier Bent Høie (H), leder for Stortingets helse- og omsorgskomité.

Vel, for ordensskyld så har Norge en havarikommisjon for luftfart, så det skjer nå feil der også. Og grunnen er kalt sveiserostmodellen (av James Reason;Managing the Risks of Organizational Accidents), som beskriver grafisk det på et veldig overordnet nivå. Helsevesenet har også dette. Men allikevel skjer det altså feil. Så Bent Høie, som vanlig, begynner i feil ende. En annen ting er det neste som sies;

Han mener det må lyttes til pasienten når de er redd for at det gjøres feil.

– Istedenfor har helsevesenet en ovenfra og ned-holdning til pasienter og pårørende, sier Høie.

Hør nå her, jeg har ingenting å tilføre faglig

At leger kan være noen store rasshøl, blant de største også, og sykepleiere kappstrides om å bli bedre rasshøl enn legene, så er det iallefall en ting som Bent Høie kan lære seg; når feil oppdages så er det dumt å dra inn pårørende under etterforskning. Og det er en veldig klar grunn til dette. For å sannferdig fortelle hva en selv har gjort, når utkomme er tragisk er faktisk å være i en situasjon der man ikke halshogges. Feil skjer, og grunnene til at de skjer er faktisk veldig sjeldent en overlagt handling. At pårørende og offer kan få innpass til sluttrapport og konklusjon, selvsagt. Men de har absolutt ingenting i kvalitetsprosessen sammen med helsepersonell å gjøre når man skal lære av feil. Her må det være vantette skott for å skille gjensidig påvirkning av helsevesen og pasient.

Både Høie og helsepolitisk talsmann i Fremskrittspartiet, Per Arne Olsen mener at det ansvaret må opp på ledelsens nivå ved hvert helseforetak.

– Det er i dag større krav til kvalitetssikring i pizzaproduksjon enn det er til pasientbehandling, sånn kan det ikke være, sier Høie.

At ledelsen har et usedvanlig ansvar som hviler på deres skuldre er selvsagt, men problemet er jo at til nå har man heller ikke hatt noe statistisk verktøy for å utføre arbeidet. Slikt ville heller ikke Bent Høie gi helsevesenet, da han rasende mente at regjeringen ikke «ansvarliggjorde» leger som gjorde feil når man flyttet meldeordningen fra helsetilsynet. Mens i artikkelen fra VG sier han at helsetilsynet ikke fungerer. Hva mener så Bent Høie? FlipFlop passer bedre her enn på de fleste. Bent Høie er flink til å referere til andre land, som har et bedre kvalitetssystem enn Norge, men han tar ikke med at de fleste har også anonymisert meldeordningen. Det holder ikke å si at kun få reaksjoner blir gitt. Det er trusselen om reaksjoner som gjør systemet sårbart. Det går selvsagt Høie forbi, fordi han da ser ut til å være handlekraftig. Han er langt i fra det.

For, i prinsippet skal en faktisk melde sine egne feil selv om man vet det vil koste en jobben. En kan gjerne tro at alle vil gjøre det når man vet utkomme. Men realiteten så skjer selvsagt ikke dette.

De tunge strukturelle grepene er faktisk tatt av regjeringen. Nå er det opp til politikere å se til at de gjennomføres av ledelsen.

Kunnskapssenteret melder 6 oktober 2011, om en frekvens på 14,5% skader i helsevesenet. 0.6% av dør. Tallene sier enda ingenting om skader kan forhindres eller at skade er uungåelig.

Høyre, Stavanger og bilfri dag

Høyre sine politikere i Stavanger fremviste stor tankekraft i dag søndag 4 september. Da fant man ut at man skulle stenge av de fleste store trafikknutepunkt i Stavanger sentrum. Dette hadde de lært når de var på en forurensingsfri tur til Brussel. Og siden det var et så vellykket arrangement oppfordrer jeg Høyre, og andre som tenker slike tanker;

Hva med en sykehusfri dag? Det vil bedre helsen og gjøre folk friske.

Forurensingsfri køkjøring på en søndag i Stavanger (4 september)

Kilder;
http://www.aftenbladet.no/lokalt/stavanger/Bilfri-dag-ga-kaos-p-veiene-2859830.html
http://www.rogalandsavis.no/motormagasinet/article5722288.ece

DLD vil ikke hjelpe på hundekriminalitet

RogAvis lar Bjørn Vidar Bollestad, seksjonsleder ved organisert kriminalitet i Rogaland politidistrikt komme til orde. Ganske så fritt selvsagt, som sedvanen er i norske medier.

– Bevismessig er dette av stor betydning. Dommer henviser ofte til trafikkdata for å understøtte hvem som har vært i kontakt med hvem og når i store krimsaker, sier Bjørn Vidar Bollestad, seksjonsleder ved organisert kriminalitet i Rogaland politidistrikt, til Rogalands Avis.

Og det er jo ikke så veldig uvanlig sagt av politiet. Og det er få som tenker over det. Rettsvesenet er avhengige av politiet sannsynliggjør at x har noe med en forbrytelse å gjøre. Og med DLD er sannsynliggjøringen defacto at din mobil var koblet til samme basestasjon på et gitt tidspunkt.

DLD vil ikke stoppe organisert kriminalitet, ei heller terrorisme. Det den vil gjøre i praksis med tiden er å ta folk som ringer prostituerte. Tvinge alle menn til å avgi DNA-prøve fordi det var en voldtekt som skjedde midt i byen kl 24.00 natt til søndag. Med slike hendelser vil DLD bli brukt til gangs. Men da kan politiet skryte av selv hvor flinke de er til å oppklare forbrytelser og hvor bra DLD er. Samtidig som 100 overgrepssaker ligger på vent på Oslo politikammer på grunn av bemanningssituasjonen som de kaller det.

Med tankene på historien til politiets innsats så skal vel det holde hardt at DLD vil kunne gi noe bedring;

(Side 12)
Da forsøkte hun og hennes mann å ringe politikammeret for å anmelde saken. Politiet
syntes ikke det var viktig nok, og var ikke interessert. Mandag morgen ringte mannen
hennes lensmannskontoret. De syntes heller ikke saken var viktig nok til å ta imot en
anmeldelse. De sa at de ville ringe tilbake, men det gjorde de ikke. Mannen hennes
ringte tilbake flere ganger, men det var ingen som hadde tid til å snakke med han. Ca kl
15 reiste han selv innom lensmannskontoret fordi han syntes hendelsen burde
anmeldes. Da hadde heller ikke politiet tid fordi de skulle hjem. De hadde heller ingen
interesse av å snakke med fornærmede.
To helger etter hendelsen hoppet deres lille valp gjennom hekken og på en dame i
nabohuset, mens vitnes datteren passet på den. Samme kveld fikk hun og familien
besøk av to uniformerte tjenestemenn som ba om å få snakke med vitne og skrev
anmeldelse i saken. Da hadde de tid. Dette var hennes første møte med politiet og det
opprørte henne og gjorde henne utrolig sint. Hun følte seg utsatt for en ekstrem
forskjellsbehandling. Etter dette var hun rasende på politiet og syntes at de gjorde en
slett jobb. «

Dette har med lommemannen å gjøre. DLD direktivet vil ikke hjelpe å holde kontroll på hunder. Som er beviselig det politiet fokuserer på.

Brev til Høyre og Arbeiderpartiet

Siden Høyre og Ap ble enige så er det på tide at går foran med godt eksempel. Dette er en mail jeg har tenkt å sende til enhver som er medlem i disse partiene;

Hei
Ettersom at du er medlem av et parti som gjør at DLD vil bli implementert vil jeg gjerne at du stiller opp som et godt eksempel for de undersåtter som vil leve med loven. Dette kan du da gjøre for de siste 6 måneder, eller de neste 6 månedene alt etter som;

Gi ut offentlig alle de du har ringt (fast, mobil og ip-telefoni) både privat- og i jobbsammenheng, varighet, og hvor du var når du ringte.

Gi ut offentlig alle de mail du har sendt både i privat- og jobbsammenheng, til hvem du sendte, når du sendte, og respektive IP-adresse du sendte ifra.

Oppfylle personlig DLD-direktivet slik det vil bli implementert.

Målet er at du, som et godt forbilde, gjør personlig det du foreskriver alle borgere av samfunnet. Ser dermed med glede frem til at du med stolthet ovenfor dine velgere og borgere hevder: Jeg har intet å skjule.

Ser med glede frem til svar.

Mvh
xx

Andre forslag og forbedringer mottas med takk.

PS! da var det sendt til enhver AP- og H-representant fra fylket jeg sokner til. Om det kommer svar er vel heller tvilsomt. Men det skal selvsagt sies ifra om det skulle gjøre det.

Rogaland Høyre – Overvåk dem

Følgende personer, som representerer Høyre Rogaland, bør settes under borgernes overvåkning. Formålet er selvsagt at korrupsjon og maktmisbruk er utbredt i det politiske miljø. Dermed har borgere av samfunnet et behov for å lagre disse personenes bevegelser, nettbruk, kontakter og oppførsel for fremtidig bruk.

Bent Høie Som etter 1,5 år stillhet på sin blogg, følte at han måtte blogge om DLD.

Siri A. Meling

Arve Kambe

Samtidig bør samtlige AP-representanter også overvåkes.

Hvorfor norske politikere faktisk er ok folk

Db.no tar opp en sak med vri angående det rikspolitiske Norge. Og artikkelen vitner om hvorfor vi også kan være stolte av de politikere vi har her i landet. Selv om en finner deres meninger riv ruskende idiotiske.

En skal applaudere Solberg skryt av Jagland;

– Jagland tok et oppgjør med ansiennitetskulturen i 1993, og snudde opp ned på hvem som fikk vervene. I dag er det veldig annerledes på Stortinget. Nå er det andre ting som er viktig, sier Erna Solberg.

En skal applaudere Sandbergs stadige forsvarer, Langeland. Som de to røverne de er ser det ut som de vet å ta seg en pjolter.

Da viser Solberg og Høyre sitt sanne ansikt

Vg.no. Solberg i spissen er villig til å fire på personvernet så lenge de får være med på styringa. Patetisk at de i det hele tatt beveger seg inn på denne banen.

– Hvilke krav vil Høyre stille?

– Dette er et spørsmål jeg ikke kommer til å besvare. Vi er i ferd med å gå inn i en prosess der vi etter hvert vil komme med krav som vi vil stille til Ap.

Her juger Solberg så fettet burde ha rent av henne på null komma niks. Om ikke Høyre har satt opp disse kravene allerede på landsstyremøte så kan man undre på hvor seriøse partiet Høyre er. Det de nå gjør er selvsagt å gå på akkord på sine egne krav fra den tiden. Ap må glise godt, når de ser hvor desperate Høyreledelsen er og hvor lite villige de er til å lytte til sin egen grasrot. Her gir Høyre masse ammunisjon til Ap ved neste stortingsvalg.

– Hvordan mener Høyre at man kan gå frem for å få et direktiv som samtidig ivaretar personvernet?

– Vi har blant annet vært opptatt av de tekniske tingene i dette, uten at jeg kan gå i detalj om det. Det er også viktig i hvilken grad politiet får adgang til dataene, og hvordan man sikrer seg mot an uvedkommende får tilgang.

De tekniske sidene er enkle. Lagringen vil bli misbrukt.

Jeg vil vite…

Jeg vil vite eksakt hvilke stortingsrepresentanter som stemmer ja eller nei til DLD. Slik at jeg i demokratiets navn kan ta en veloverveid stemmegivning neste gang. Det holder altså ikke å vite hvilke partier som stemmer ja/nei.

1,2,3,4

Dokumentet til EU som lekket i september angående effekten av direktivet; her.

Harselering av en impotent opposisjon

Siv Jensen m/følge er «rasende» over harselering fra talerstolen. Men hva kan man vente? Er det ikke rimelig harselas å stemme over et mistillitsforslag som man vet ikke går igjennom?

Les mer fra dette innlegget