Hvordan ser et rasshøl ut?

Klassekampen er et surrealistisk intervju av Vigdis Hjort. Som den fyllekjøreren hun er, så klager hun på janteloven i fengselet. Og grunnen til det? Hun kjente flere personer på tv`en, men hun nevnte ikke til de andre at hun gjorde det.

Fengslets jantelov
Ifølge Hjorth var det heller ikke vanlig å snakke om si egen fortid bak murene, og det er heller ingen som spør hva du driver med. I tillegg hersker det en tone i fengselet som forfatteren heller ikke er like innforlivet med.

– Det eksisterer helt klart et fengselsspråk. Det viktige er at du ikke skal tro at du er noe. I fengselet hersker de mislyktes regime. De innsatte tar avstand fra det de ikke behersker, derfor unngikk jeg å bruke fremmedord.

Hjorth forteller også hvordan hun unngikk å sette seg utenfor fellesskapet i fengselet.

– Når vi satt og så på tv, hendte det flere ganger at jeg så folk jeg kjente på skjermen, men jeg holdt klokelig kjeft, og sa ingenting om det til de andre. Det ville bare skapt avstand mellom dem og meg.

Det norske straffesystemet går under det velklingende navnet «kriminalomsorgen», men dette er omsorg med visse forbehold, om vi skal tro Vigdis Hjorth.

– Det var en rar øvelse å sone, og det var svært provoserende del av straffen at det ikke fantes noen former for intellektuelt stimuli. De kunne ha brukt meg til å holde skrivekurs, eller lesesirkler, men det er kanskje slik at det å passivisere de innsatte er selve meningen med straffen. Det er irriterende for de innsatte. De representerer tross alt en stor menneskelig ressurs som kunne bidra hvis forholdene ble lagt til rette.

Fengslet framstår heller ikke som en plass for bot og bedring, sier Hjorth.

Man får heller ingen perspektiver på det man har gjort når man sitter i fengsel, ifølge forfatteren.

– Man føler ingen skam over handlingen som er begått. Det eksisterer en demoraliserende kultur innenfor fengselsmurene. Det er faktisk mer vanlig å skryte av handlingen som er begått enn å vise skam og anger. Blant mange av mine medfanger er det helt vanlig å kjøre i fylla, sier hun.

Ja, det er virkelig synd at de andre ikke så intellektet til Vigdis Hjort, man ville sikkert bli veldig imponert over at VH kjente x på tv. Da ville man flokket seg rundt henne for å suge til seg all den arrogansen VH er ekspert på. For en skal høre på et arrogant rasshøl når det uttaler seg. Da vet man iallefall hvordan skit ser ut som.

Og med det abnorme intellektet VH besitter skulle det vel man tro at skamfølelsen skulle være like abnorm som intellektet. For, hvem skryter av intellekt og så utfører en kriminell handling. Stoppet intellektet i øyeblikket? Og skryte….det kan Vigdis Hjort alt om, det legges ikke under en stol iallefall.

Et smilende rasshøl

Reklamer

Ytringsfrihet og privatlivets fred

Åsne Seierstad har blitt dømt i første instans. Dommen vil selvsagt bli anket. Men dommen, om den er rett eller ei, tar opp et spennende tema. Kan man ytre alt som blir sagt av det som sies innenfor de fire vegger? Rent prinsippielt må det være slik. Men det er også lov å bruke hodet, noe de fleste også gjør hver eneste dag. De fleste ytrer ikke hva kompiser,venner,samboer,barn,etc sier eller kommer av halvtanker. Og de som gjør det, kan vel tenke seg reaksjonene blir. Jeg vil hevde det har noe med folkeskikk å gjøre.

Les mer fra dette innlegget