Iran, hvordan religion ødelegger et land

Vg.no bringer offentligheten et viktig bilde. Ikke fordi at det er en nordmann som har opplevd det, eller kanskje. Jo, det er viktig at nordmenn som har opplevd deler sine vonde opplevelser. Det vil kanskje få en del av apologetene i norsk samfunnsliv til å se på regimet i Iran som hva det er; et barbarisk diktatur.

En skal også være oppmerksom på at Basjimilitsen i dag er full av arabere, mange hentet fra shiabefolkningen i Libanon. Som har blitt slaver av de islamske diktatorene. De tjener sin herre utmerket, i en blodrus av vold og faenskap. Måtte de selvsagt pines i det eneste livet de har.

Iran minskede pengestøtte til Hezbollah kan ha en uant effekt. Nemlig at Hezbollah kanskje sender færre slaver til diktatorene i Iran. Det ville være en god ting.

Utsagn av «lars»
– Det er så mange ubesvarte spørsmål. Hva får mennesker til å gjøre slike grusomme handlinger? Og hvordan kan jeg leve med å ha sett det, men ikke ha gjort noe for å stoppe det? Selv om jeg vet at jeg ikke ville sittet her i dag om jeg hadde forsøkt.

Muslimer må ta oppgjør med Iran
Av Mahmood Amiry-Moghaddam

Muhammed-tegningene. Det er forståelig at muslimer blir såret, skuffet og sinte når de opplever at deres profet blir latterliggjort. De fleste iranere (alle jeg har snakket med) tar likevel avstand fra slike voldelige handlinger som vi har vært vitner til de siste dagene. Men opptøyene i Teheran er velorganiserte og politisk motiverte aksjoner fra grupper med tilknytning til regimet i en periode hvor det er snakk om å sende Irans atomprogram til FNs sikkerhetsråd.Det er vel de færreste som tror at ledere for regimer som det iranske, egentlig bryr seg om hvem som fornærmer Profeten. Dette minner sterkt om ayatollah Khomeinis fatwa (religiøse dom) mot Salman Rushdies «Sataniske vers». Boken ble utgitt i sommeren 1988, fatwaen kom seks måneder senere, i en periode hvor – i fravær av krigen mot Irak – Khomeini trengte noe annet å avlede oppmerksomheten med. Fatwaen ble som kjent uoffisielt trukket tilbake for å få forbedret de økonomiske forbindelsene til EU.

Et annet oppgjør.
Debatten om hvem som fornærmer og vanærer Profeten kan brukes på en mer konstruktiv måte. Kanskje det er på tide at muslimer i hele verden bruker denne anledningen til å ta et oppgjør med dem som i årevis har vanæret Profeten og hans lærdom. I 1988 utstedte Khomeini, i Guds og Profetens navn, en fatwa som gikk ut på at alle politiske fanger, uansett dom, som fortsatt sto på sin mening, skulle henrettes. I fengsler over hele Iran skulle det dannes komitéer bestående av tre menn (en dommer, en fra fengselets ledelse og en fra etterretningstjenesten) som skulle bestemme hvilke av fangene som skulle dø. Alle fangene fikk besøksforbud.

Tusener henrettet.
I løpet av få måneder ble flere tusen fanger henrettet etter å ha vært gjennom korte intervjuer. Det finnes en liste over 4481 mennesker, de fleste i 20-årene, men også flere tenåringer og eldre, som ble henrettet som direkte følge av fatwaen. Det egentlige tallet er langt høyere, og ifølge opposisjonen kan det være snakk om opp til 30.000 mennesker. De ble begravd i massegraver i utkanten av byene, og først da fikk familiene deres beskjed om henrettelsen.Noen år tidligere hadde en av Khomeinis nærmeste utstedt en fatwa om å gifte bort unge kvinnelige politiske fanger natten før de skulle henrettes. Dette var fordi unge jenter som fortsatt var jomfru, kom til himmelen dersom de ble henrettet. For å forhindre dette måtte de derfor miste sin jomfrudom. I praksis betydde dette at jentene ble voldtatt av bødlene sine natten før henrettelsen. Også dette ble gjort i Guds og Profetens navn.

16-åring hengt.
Atefe Rajabi, en 16 år gammel jente som hadde blitt seksuelt misbrukt av eldre menn, ble hengt i sentrum av byen Neka i det nordlige Iran i august 2004 pga. umoralske handlinger. Også dette skjedde i Guds og Profetens navn. Kroppen hennes ble fjernet fra graven dagen etter begravelsen, trolig for å skjule eventuelle bevis på ugjerningen.Spørsmålet er hva som er mer blasfemisk enn at voldtekt av unge jenter, henrettelse av uskyldige mennesker og mange andre umenneskelige forbrytelser begås i Guds og Profetens navn.Det er på tide at alle muslimer engasjerer seg i kampen mot det iranske regimet og alle dem som i Guds og Profetens navn begår forbrytelser mot menneskeheten.

basij_savak

Ressurser:
Amnesty
AmnestyLars
Amnestyrapport (pdf)
BBC
VideoArab
Blog

Reklamer