DLD vil ikke hjelpe på hundekriminalitet

RogAvis lar Bjørn Vidar Bollestad, seksjonsleder ved organisert kriminalitet i Rogaland politidistrikt komme til orde. Ganske så fritt selvsagt, som sedvanen er i norske medier.

– Bevismessig er dette av stor betydning. Dommer henviser ofte til trafikkdata for å understøtte hvem som har vært i kontakt med hvem og når i store krimsaker, sier Bjørn Vidar Bollestad, seksjonsleder ved organisert kriminalitet i Rogaland politidistrikt, til Rogalands Avis.

Og det er jo ikke så veldig uvanlig sagt av politiet. Og det er få som tenker over det. Rettsvesenet er avhengige av politiet sannsynliggjør at x har noe med en forbrytelse å gjøre. Og med DLD er sannsynliggjøringen defacto at din mobil var koblet til samme basestasjon på et gitt tidspunkt.

DLD vil ikke stoppe organisert kriminalitet, ei heller terrorisme. Det den vil gjøre i praksis med tiden er å ta folk som ringer prostituerte. Tvinge alle menn til å avgi DNA-prøve fordi det var en voldtekt som skjedde midt i byen kl 24.00 natt til søndag. Med slike hendelser vil DLD bli brukt til gangs. Men da kan politiet skryte av selv hvor flinke de er til å oppklare forbrytelser og hvor bra DLD er. Samtidig som 100 overgrepssaker ligger på vent på Oslo politikammer på grunn av bemanningssituasjonen som de kaller det.

Med tankene på historien til politiets innsats så skal vel det holde hardt at DLD vil kunne gi noe bedring;

(Side 12)
Da forsøkte hun og hennes mann å ringe politikammeret for å anmelde saken. Politiet
syntes ikke det var viktig nok, og var ikke interessert. Mandag morgen ringte mannen
hennes lensmannskontoret. De syntes heller ikke saken var viktig nok til å ta imot en
anmeldelse. De sa at de ville ringe tilbake, men det gjorde de ikke. Mannen hennes
ringte tilbake flere ganger, men det var ingen som hadde tid til å snakke med han. Ca kl
15 reiste han selv innom lensmannskontoret fordi han syntes hendelsen burde
anmeldes. Da hadde heller ikke politiet tid fordi de skulle hjem. De hadde heller ingen
interesse av å snakke med fornærmede.
To helger etter hendelsen hoppet deres lille valp gjennom hekken og på en dame i
nabohuset, mens vitnes datteren passet på den. Samme kveld fikk hun og familien
besøk av to uniformerte tjenestemenn som ba om å få snakke med vitne og skrev
anmeldelse i saken. Da hadde de tid. Dette var hennes første møte med politiet og det
opprørte henne og gjorde henne utrolig sint. Hun følte seg utsatt for en ekstrem
forskjellsbehandling. Etter dette var hun rasende på politiet og syntes at de gjorde en
slett jobb. «

Dette har med lommemannen å gjøre. DLD direktivet vil ikke hjelpe å holde kontroll på hunder. Som er beviselig det politiet fokuserer på.