22 november, Libanons uavhengighetsdag

Det er altså den 68`nde dagen, en dag som markerer 22 november 1943.