All makt i denne sal


Angående pensjonssaken for stortingsrepresentanter og den påfølgende rettssak så er det underlig å se kommentarene til politikere som har vært innkalt som vitner. Carl I Hagen har i aftenposten.no noen underfundige poenger;

Jeg hadde ingenting med den å gjøre, og jeg hadde ikke med enkeltsaker å gjøre, før denne saken dukket opp.

Nå satt han dog i presidentskapet. Som var ansvarlig for driften av ordningen. Skulle likt å se NAV-direktør prøve seg på en liknende manøver, noe han/hun sikkert prøver seg på titt og ofte, men det hjelper svært lite av den grunn. Øverste ansvarlig, er ansvarlig for det som skjer under en.

– Dette var av de tingene som jeg forutsatte at var i orden, sa Hagen, som før rettsmøtet også understreket at han hadde vært på Stortingen for å drive politikk, og ikke pensjonslovgiving for seg og sine.

Politikk, stortingets rolle innen politikk og lover er hva?

Den norske grunnlov er som regel et godt sted å begynne;

§ 75.

Det tilkommer Storthinget:
a. at give og ophæve Love; at paalægge Skatter, Afgifter, Told og andre offentlige Byrder, som dog ikke gjælde udover 31te December i det næst paafølgende Aar, medmindre de af et nyt Storthing udtrykkelig fornyes;
b. at aabne Laan paa Rigets Kredit;
c. at føre Opsyn over Rigets Pengevæsen;
d. at bevilge de til Statsudgifterne fornødne Pengesummer;
e. at bestemme, hvor meget aarlig skal udbetales Kongen til hans Hofstat, og at fastsætte den kongelige Families Apanage, som dog ikke maa bestaa i faste Eiendomme;
f. at lade sig forelægge Statsraadets Protokoller og alle offentlige Indberetninger og Papirer;
g. at lade sig meddele de Forbund og Traktater, som Kongen paa Statens Vegne har indgaaet med fremmede Magter;
h. at kunne fordre Enhver til at møde for sig i Statssager, Kongen og den kongelige Familie undtagen; dog gjælder denne Undtagelse ikke for de kongelige Prinser, forsaavidt de maatte beklæde Embeder;
i. at revidere midlertidige Gage- og Pensionslister og deri gjøre de Forandringer, det finder fornødne;
k. at udnævne fem Revisorer, der aarligen skulle gjennemse Statens Regnskaber og bekjendtgjøre Extrakter af samme ved Trykken, hvilke Regnskaber derfor skulle tilstilles disse Revisorer inden sex Maaneder efter Udgangen af det Aar, for hvilket Storthingets Bevilgninger ere givne, samt at træffe Bestemmelser angaaende Ordningen af Decisionsmyndigheden overfor Statens Regnskabsbetjente;
l. at udnævne en Person, der ikke er Medlem af Storthinget, til, paa en Maade som er nærmere bestemt i Lov, at have Indseende med den offentlige Forvaltning og alle som virke i dens Tjeneste, for at søge at sikre at der ikke øves Uret mod den enkelte Borger;
m. at naturalisere Fremmede.

Som Sverdrup sa det en gang i tiden; All makt i denne sal

I vg.no er Hagen en angrende synder selvsagt;

– Vi burde sikkert gjort mer for å finne ut for å avdekke uklarheter rundt praktiseringen av pensjonsordningen, men vi forutsatte at dette var på plass. Jeg angrer i dag bittert på at jeg ikke gjorde mer for å sette meg inn i ordningen, sa Hagen.

Men det er ikke bare Hagen som ønsker å skyve vekk saken. Jagland skal selvsagt ikke være noe dårligere;

– Jeg fikk et helt klart bilde av kriteriene i ordningen, men skjønte etter hvert at det ikke var så enkelt, sa Jagland.

Jagland forklarte at han som stortingsrepresentant ikke hadde stor kjennskap til ordningen, eller «interesse for den». Han fikk imidlertid større interesse for den på grunn av den tilbakevendende debatten om ordningen.

Fantastisk!

Asbjørn Kjønstad sier det elegant og enkelt:

– Det ville jo vært svært spesielt om det skulle være uavklarte spørsmål knyttet til dette. Når vi kommer til grenselandet mellom kapitalinntekt og lønnsinntekt, kan man begynne å lure litt. Men hovedprinsippene var det liten tvil om. Vi mener i det store og det hele at all inntekt som knytter seg til arbeidsinnsats, enten den kommer fra det offentlige, private, inn- eller utland, er inntekt.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: