Gelius, du er den mannlige Jesabel


Vel, i følge de mer konservative folk innenfor religionen kristendommen er han det. Nå har jeg heller ikke lest boka til Gelius, så der jeg føler jeg må ha lest for å forstå kritikken til Ottesen vil jeg påpeke dette. Denne posten er ikke et forsvar av Gelius, presten Gelius bryr meg svært lite. Men det er et angrep på Ottesen som i verdidebatt.no/vl.no skriver følgende;

Gelius idylliserer overgrep
Innlegg
Publisert 30. oktober Innlegg

Med boken «Sex i Bibelen» har Einar Gelius gitt biskop Ole Christian Kvarme tre gode grunner for å fjerne ham som prest. Mest alvorlig er sokneprestens ekstreme bibeltolkninger.

Smak litt på ordet; ekstreme tolkninger. Det er selvsagt en taktikk for å sette merkelappen «kjetter» på en person som har en annen tolkning. For første bud, noe alle kristne vet om med tanke på historien, er at tolkningen og krigen om tolkningen (bokstavelig) av bibelen har eksistert så lenge boken har eksistert. Å være kjetter, vil blant de som er konservative, bety at man snakker usant om gud. Og som mange definerer heller vassent er jo bibelen skrevet av gud, ergo må man altså vite gud sin sanne tolkning.
Det skaper jo flotte dilemmaer for de som bruker 2 sekunder med tankekraft;

Hvis gud er allmektig, hvorfor skrive en tekst som åpner for tvil om mening.

Kanskje et trivielt spørsmål for de som ikke tror, inkludert meg, men det vil være et dypt alvorlig problem for en troende som hevder at han/hun vet hvordan en skal tolke. For spørsmålet som stilles er da; hva slags informasjon er det den troende har som ikke en troende har, eller en annerledestroende har?
Svaret som må avgis har fra den som mener å inneha den sanne tro, er at gud har en direktelinje til dem, og ikke de «andre».

Ergo har man noe som er kalt Jerusalemsyndromet.

Boken til Einar Gelius har skapt mye debatt, men de fleste har kommentert boken uten å ha lest den. Langt på vei er det Dagbladets presentasjon av boken, der mye handlet om sokneprestens ekstreme utlevering av eget sexliv, som har styrt ordskiftet. Gelius har forsvart seg selv med at boken handler mer om Bibelen enn egne erfaringer. Det gjør dessverre ikke boken mindre ekstrem.

Her er jeg forsåvidt enig med Ottesen. Med tanke på at Gelius ikke er den første til å legge merke til de mer suspekte versene så kan jeg kalle det ekstremt. Først og fremst ikke Gelius sin bruk av disse, men at de faktisk er å finne i en bok man mener er basis for «god moral».

Jeg vil gjerne at prester presenterer sex som noe positivt. Det er dypt problematisk hvis sex først og fremst forbindes med skam og skyld. Boken til Einar Gelius er imidlertid alt annet enn frigjørende. Etter å ha lest boken, har jeg tre tunge innvendinger som tilsier at Gelius bør slutte som prest:

Først en liten latter, så et litt alvorlig blikk som spør; «når har religion noen gang hatt et positivt syn på sex hvis det ikke var i forplantingsøyemed, og t.o.m hatt sterke meninger om hvordan det hele skulle te seg?»

For det første forkaster Einar Gelius kjernen i det kristne budskapet – budskapet om tilgivelse for synd. Han skriver mye om den svenske filmen «Så som i himlen», der en prestekone sier: «Gud tilgir ikke, for han har aldri fordømt». Gelius siterer begeistret uttalelsen.

Gelius beveger seg her selvsagt på linen for kjetteri, fordi det han gjør er å betvile at noen mennesker faktisk har kontakt med gud. Slikt kan selvsagt ikke foregå ustraffet fra de samme troende. Men ja, Gelius tar dermed opp noe som er det mest avskyelig med kristendommen spesielt. Evnen til å kaste skyld på alle andre/alt annet enn den som selv har utført en handling.

Prester i Den norske kirke lover å forkynne i pakt med Bibelen og den lutherske bekjennelse. Jeg er klar over at det er stor uenighet om hva dette innebærer i praksis. Men Gelius går lenger enn de fleste når han hevder at Bibelen først og fremst må leses som et kunstverk og inneholder flere motstridende teologier. Om kirkens bekjennelser sier han: «Er gamle bekjennelser egnet til å tolke dagens virkelighet? Jeg stiller meg sterkt tvilende til det».

At bibelen inneholder motstridende teologier er vel rimelig opplagt. Et titt på antall kristne foreninger og kirker stadfester det punktet. For å ikke gå totalt vekk i detaljer kan man kun se på de store retningene; romersk katolsk, protestantisme, gresk-ortodoks, orientalsk-ortodokse.

Disse fire har store teologiske forskjeller seg i mellom. F.eks synet på jesus. Var han gudommelig og menneske i ett? Ikke alle mener så.

Bekjennelsene, den lutherske, er ikke å finne i bibelen. Så Gelius tar opp et vesentlig moment som Ottesen finner hardt å svelge. DNK har fem bekjennelser;

– Den apostoliske
– Den nicenske
– Den athanasianske trosbekjennelse,
– Den augsburgske bekjennelse av 1530 (Confessio Augustana)
– Luthers lille katekisme.

Ingen av disse har noen referanse direkte fra bibelen.

For det andre idylliserer Einar Gelius seksuelle overgrep. Selv om han stempler noen tekster som er «reaksjonære», og tar eksplisitt avstand fra seksuell vold, dyresex og kvinneundertrykkelse, er han alt annet enn konsekvent. Gelius skriver for eksempel at det er helt greit å bli stimulert seksuelt av fortellingen fra Sodoma av Gomorra – en fortelling som altså handler om at en gruppe menn forlanger sex med gjestene til Lot.

Artig å nevne Sodoma og Gomrra, samtidig som man nevner at man forherliger overgrep, mens man glemmer «resten» av historien. Kristendommen fordømmer homofili herfra fordi Lot nekter menn å voldta sine gjester, så langt så godt, men at Lot mener de kan voldta døtrene går helt fint. Merkverdig ikke sant?

Første mosebok kap 194 Men før de hadde lagt seg, kom byens folk, mennene i Sodoma, unge og gamle, hver eneste mann, og omringet huset. 5 De ropte på Lot og sa til ham: «Hvor er de mennene som kom til deg i natt? La dem komme ut til oss, så vi kan få vår vilje med dem!»
6 Lot gikk da ut i døren til dem, stengte den etter seg 7 og sa: «Kjære brødre, gjør ikke en slik ugjerning! 8 Jeg har jo to døtre som ingen mann har vært nær. La meg sende dem ut til dere, så dere kan gjøre med dem som dere lyster. Men disse mennene må dere ikke gjøre noe, siden de har funnet ly under mitt tak!»

De jødiske tradisjoner, misjna, legger heller ikke vekt på voldtektsplanene, opplagt nok for voldtekt i seg selv anses ikke som galt, siden Lot mer enn gjerne lar døtrene bli voldtatt. Misjna fokuserer på gjestfriheten, eller mangel på sådann. Og andre tema som f.eks økonomiske synder, blasfemi, og årelating.

Særlig når Gelius snakker om kong David er han på ville veier. Det er ikke nødvendig med stor kulturell kompetanse for å forstå at Davids utroskap med Batseba handler om overgrep: En mektig konge befaler en gift kvinne om å komme til sitt palass. Dette er også perspektivet når Natan refser David (2 Samuel 12). For Gelius handler derimot fortellingen om «å bli forelsket i og kåt på en annen manns kvinne», og han påstår at de to har sex «med en gjensidig lidenskap». Selv er han visstnok blitt «forført av en moderne Batseba».

Fortellingen om Batseba, og Davids andre kvinnehistorier, bruker Gelius til å advare mot «å fordømme i møte med andre menneskers livsform og seksualitet». Oppfordringen er ubegripelig i lys av at Bibelen på det sterkeste fordømmer Davids utroskap. Men Gelius har latt seg pirre av Batseba, slik han også inspireres av haremet til perserkongen Xerxes. Han finner også polygamiet fascinerende. Vel kan sjalusi mellom hustruene kan være problematisk, men han peker også på fordeler ved en slik livsform, og mener alle mennesker muligens «er polygame av natur». Gelius mener også «seriemonogamiet som en livsform» bør drøftes som en mulighet.

Bibelen fordømmer David ved å drepe den ene sønnen til Batseba og David. Så mye for den. Det andre barnet til paret blir hvem i senere fortellinger? Salomo. Ikke akkurat en ikke-person i den bibelske fortelling. Og fordømmelsen, som skjer gjennom Natan, er ikke så hard, at ved Davids dødsleie så kommer Natan tilbake og forteller om Adonja (Davids fjerde sønn) sin konspirasjon, og at han dermed gjør Salomon til konge. Fordømmelsen er kortsiktig ser man.

Polygame av natur, er vel også noe Ottesen mener. Det kan man forsåvidt ta ut i fra synet om sex og ekteskap Ottesen innehar. Ottesen sitt syn på sex, er at det skal kun foregå i et ekteskap. Og ekteskapspakten er en monogamipakt. En kristen ektepakt blir rimelig unødvendig fra et seksuelt perspektiv hvis menneskene allerede er monogame.

Gelius radbrekker også andre bibelfortellinger. Når han etterlyser kristne som snakker «om seksuell lyst og glede», trekker han frem Potifars kone. Etter å ha mislyktes med å forføre Josef, beskylder hun ham for voldtekt og får ham fengslet. Istedenfor å ta avstand fra løgn og maktmisbruk, kaller Gelius kvinnen for «en sterk kvinne». Deretter siterer han den malende advarselen i Ordspråkene 7 mot en prostituert kvinne og mener teksten handler om «en kvinne som tar initiativ til sex».

Her mangler det antakelig en sammenheng Gelius skriver historien i. At historien om konen (mulig Zuleikha) til Potifar er av seksuell karakter er dog ikke vanskelig å se. Dama vil ha hankypanky, men får det ikke.

Bibelbruken til Einar Gelius er gjennomgående useriøs. Oppfordringen «Drikk av din egen brønn, rennende vann fra din egen kilde!» blir til «urinfetisjisme» – uten forbehold.

Her er hele forresten;

Hold deg unna annen manns kone!
5
Min sønn, gi akt på min visdom,
vend øret til den innsikt jeg har.
2 Så kan du ta vare på gode råd
og vokte på kunnskapen når du taler.
3 Fremmed kvinne har honning på leppen,
hennes tunge er glattere enn olje.
4 Men til sist blir hun besk som malurt
og kvass som et tveegget sverd.
5 Hennes fottrinn fører til døden,
til dødsriket går hennes skritt.
6 Hun akter ikke på livets vei,
hun går seg bort, men merker det ikke.
7 Så hør på meg, mine barn,
vik ikke av fra de ord jeg taler!
8 Hold deg unna annen manns kone,
kom ikke nær hennes dør!
9 Ellers må du gi
din ungdoms kraft til andre,
dine beste år til en nådeløs herre.
10 Andre får mette seg av det du eier,
det du vant med ditt strev,
går til fremmedes hus.
11 Da må du stønne i din siste stund,
når din kropp og ditt hold tæres bort,
12 og si: «Hvordan kunne jeg hate tukt
og ikke bry meg om å bli refset!
13 Jeg hørte ikke på dem som underviste meg,
lyttet ikke til mine læreres ord.
14 Det hadde nesten gått ille med meg
da folket var samlet til ting.»
15 Drikk av din egen brønn,
rennende vann fra din egen kilde!

16 La ikke dine kilder renne ut på gaten,
dine bekker flyte på plasser og torg!
17 Du skal ha dem helt for deg selv
og ikke dele dem med andre.
18 Da skal din kilde være velsignet.
Gled deg over din ungdoms hustru,
19 den elskelige hind, den yndige gasell!
Fryd deg alltid ved hennes barm,
la hennes kjærlighet stadig beruse deg!
20 Hvorfor, min sønn, vil du la deg beruse
av en annen manns kone,
hvorfor ta fremmed kvinne i favn?
21 Herren ser hvor mannen går,
gir akt på de spor han følger.
22 Den gudløse fanges av sin egen udåd,
hans synder holder ham fast som snarer.
23 Han må dø av mangel på tukt,
i sin store dårskap går han til grunne.

Dikt av seksuell karakter rimelig opplagt.

I 1 Mosebok 26,8 står det at Abimelek «fikk se at Isak kjærtegnet sin kone Rebekka». Det betyr visst at de to «tar seg tid til å elske sammen». Når Rut legger seg ved føttene til Boas, og får oppfordringen: «Bli bare liggende til i morgen tidlig!», leser Gelius setningen slik: «Her var det ingenting å vente på! Het og heftig sex ble praktisert lenge før ekteskapet var inngått mellom de to».

Kjærtegne er et definisjonsspørsmål. Mange tenker selvsagt på kos,klapp og klem. Men det kan selvsagt også bety det Gelius sikter til om man finner bruken av ord som pule og knulle litt vel saftige. Mange veier til Rom. Gelius har selvsagt heller ingen dekning for sin tolkning, like lite som Ottesen har. Det er en meningsforskjell altså. Og dermed, som alltid i religiøse miljøer, krangler man om hvem som har «mest kontakt med den rette tro, som gitt av gud».

For det tredje røper Einar Gelius at han selv velger å leve stikk i strid med kristen seksualmoral. Gelius er i dag ikke gift. Men i bokens innledning takker han en kvinne som han kaller «Solstrålen» for å ha gitt ham «verdens deiligste sex» i forbindelse med boken.

Og gud har ikke straffet ham enda Ottesen? Jeg antar at du er dypt skuffet.

I tillegg anbefaler han porno. Han skriver om gruppesex, og har ingen innvendinger så lenge «det opprinnelige parforholdet» ikke blir truet. Rådet hans er å invitere med en fremmed, for da blir det «gruppesex for sexens skyld alene». Når Gelius skriver om tradisjonell kristen seksualmoral, og kristne miljøer som anbefaler mennesker å vente med sex til ekteskapet, er han usedvanlig kritisk: «Jeg er ikke i tvil om at det er nettopp slike holdninger som skaper grobunn for den seksualiteten som blir forkludret, og som kan ende med overgrep og misbruk».

Nå er det nok rimelig klart for de som lever i denne verden at seksualitet ikke er bundet opp i en religiøs ektepakt. Om man tar en titt på seksuelt frustrerte menn i KSA kan man forstå at det synet må løsrives. Eventuelt «tilbakefallsprosenten» på de latterlige «vi venter til ekteskapet» som er populært i Usa. Det forkludrer mennesker, fordi mennesker er biologiske vesner med hormoner.

Jeg vet ikke om det er juridisk mulig å si opp Einar Gelius. Men biskop Ole Christian Kvarme bør i det minste oppfordre Gelius til å slutte som snarest prest. For hans siste bok er ikke annet enn et forvirrende og ekstremt angrep på kristen seksualetikk.

«Presten» Ottesen har selvsagt den korrekte. Artig med religiøse som hevder å sin direktelinje til forfatterene. Men man kan jo håpe at Ottesen engang, faktisk tør å diskutere Sodoma og Gomorra med en jødisk troende. Hvem har rett mon tro?

Men å sparke Gelius må da være den enkleste sak i verden, når man innehar den absolutte sannhet i tolkningen av tekst, siden man har direktekontakt med «sjefen».

Alle bibelsitater hentet fra bibel.no/siste versjon. Og allerede da har man nok teologiske forskjeller siden en del av den konservative typen ikke finner seg i den versjonen. Herlig suppe selvsagt.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: