Langelands forræderi mot sine egne


Hallgeir H. Langeland har igjen vært ute med pennen i et forsvar for diktatur og religiøse mordere. Det er selvsagt snakk om Afghanistan, merkelig stille angående Irak fra mannen forståelig nok og andre plasser som religiøse fundementalister blir sinte av. At mannen pisser på ryggen til sine politiske kollegaer i de fleste land er ikke et tema her, kun hans nokså spesielle syn på Afghanistan sett igjennom Langelands prismer.

Kommentaren fra Langeland var publisert 28-07-2010 i papiravisen, og er å finne på nett her. Langelands kommentar vil være i kursiv.

Kritikk av Langelands syn på voldsmakten.

Dersom en pasient etter snart 10 års medisinering bare blir verre, skal legen da fortsette å gi mer av en åpenbart feil medisin fordi USA og Nato sier at den kommer til å gjøre pasienten frisk?

Langeland åpner selvsagt med et rop til følelser, forsåvidt greit. Synd er det dog at medisinen til Langeland innbefatter at et ønske om Taliban ny reise til makt over et samfunn, selv om han babler om støtte til demokratiske bevegelser. Man kan spørre seg hvordan 10 års Talibanmedisin opp imot 10 års Natomedisin har noen forskjeller. De er vidttrekkende etter min mening og synet på «medisinene» sier noe også om et ståsted på makt, herunder militærmakt evnentuelt voldsmakt.

Hva med å lære av de sovjetrussiske erfaringene? Norske soldater og Nato må ut av Afghanistan dersom det skal bli fred i landet, og dersom internasjonal terror skal bekjempes.

Selvsagt skal man lære av russerne. Man bør ikke ha en ideologisk vrangvilje av å lære, spørsmålet er om Langeland kan lære av Nato/amerikanerne. Man kan jo lære av hvordan russerne gjorde det når de trakk seg ut. Der knuste de det meste som var i veien. Men hvordan internasjonal terrorisme skal bekjempes sier Langeland dog intet om. Er selvsagt et kalkulert trekk av Langeland. For en kommer ikke bort fra at internasjonal terrorisme også må bekjempes med vold. Fattigdomsargumentet, som er godt likt i Sv, faller som sten når man ser både på hvem som melder seg til tjeneste til slike organisasjoner og hva slags midler de rår over. De fattige i Afghanistan (statistisk, hazarene) ble jaktet på av Taliban, og slaktet ned når anledningen bød seg. Nå er det riktig at Nato ikke angrep Taliban for å hjelpe hazarene, men det skal hardt gjøres for Langeland i sin «humanisme» å kunne påpeke at Nato har noe som helst ønske å gjenoppta Talibans praksis på dette feltet. Det er også å lære av historien.

Hva har Nato som mål;

 • Knuse mulighetene for at Afghanistan kan gjenoppstå som base for internasjonal terrorisme.
 • Bygge opp Afghanistan sivile strukturer.
 • Bygge opp Afghanistans sikkerhetsstyrker, her inbefattet militær kapasitet.

Det siste er faktisk en smule viktig. Da det faktisk betyr at støtten til militærmakt vil vedvare lenge etter Nato har trukket seg ut. Om en da ikke vil stikke de Afghanere som absolutt ikke har noe ønske om at Taliban (med Pakistan hakk i hæl) skal ha noe å si i Afghanistan.

I Afghanistan blir alt stort sett verre. Rekordstore militære og sivile tap, økt korrupsjon og organisert kriminalitet og økt oppslutning om Taliban. Afghanistan står for eksempel for 90 prosent av verdens opiumsproduksjon. Med Natos beskyttelse har aldri denne organiserte kriminelle aktiviteten vært større, og derved går også antallet som blir avhengig eller dør av heroin i Europa opp. Og den rådende Nato-strategien i Afghanistan gjør det sannsynligvis enda vanskeligere for afghanerne selv å løse sin interne krise. Likevel forsetter USA og Nato krigen som før. I Norge forsøker svært mange å definere seg bort fra at dette er en krig, til tross for at for eksempel 9 norske og over 1000 amerikanske soldater har falt i denne «krigslignende tilstanden». Dette gjør at flere bør spørre seg om vi skal fortsette med en medisin som gjør pasienten Afghanistan verre, eller om vi må skifte ut både legen og den medisinen som brukes der?

Skal være enig med Langeland her på ett punkt. Og det er opiumsproduksjonen. Det hadde skadet Taliban meget hvis Vesten hadde kjøpt opium av bøndene i Afghanistan, idag betaler vi tyrkere til å dyrke det samme for medisinsk bruk. Det har dog ingen sammenheng med valget å støtte motstanden mot Taliban og økning i opiumsproduksjonen. Det vil være tåpelig av Langeland å hevde at Taliban er mot opium med påfølgende underbygging av argumentet at det var lite opiumsdyrking under Talibans styre. For det første er ikke Taliban noe ideologisk mot opium, siden det er her store inntekter kommer til Taliban for nuet, og for det andre sier det ingenting om ens motstand mot den ideologi Taliban utøver fordi bekjempet opium i sin tid. I tillegg var ikke akkurat bøndene sin posisjon under Taliban bedre pga dette synet. Langelands syn på dette er selvsagt de umoralske Natostyrkene. Beleilig.

25. desember 1979 gikk Sovjet inn i Afghanistan. Invasjonsstyrkene var angivelig invitert av en vennligsinnet president (Babrak Karmal). Sannheten var vel mer at Sovjet hadde bidratt til at Karmal gjennom kupp ble president. I februar 1989, altså 10 år senere, trakk Sovjet sine styrker ut. Over 15.000 sovjetrussiske soldater falt i krigen og 53.753 ble skadd. I disse krigsårene hadde Taliban med støtte fra USA styrket seg, og tok etter hvert over makten i Kabul med sitt vanstyre. Osama bin Laden og hans parti, Maktab al Khadamat (MAK), sto helt sentralt, og var etter blant annet 10 års god krigstrening, våpenstøtte og rettledning av USA den sterkeste makten i området. Det er denne bin Laden USA for snart 10 år siden invaderte Afghanistan for å ta. Amerikanske sikkerhetsoffiserer påstås å ha ønsket en invasjon av Afghanistan fra Sovjet på slutten av 70-tallet, slik at sovjetrusserne kunne få smake The Afghan-trap. For den kalde krigen som vi hadde da, var det gunstig å få Sovjet ut i en hengemyr. Nå er USA, Norge og Nato i Sovjets posisjon – The Afghan trap 2. Og når nå tre personer er arrestert mistenkt for å planlegge terrorangrep i Norge, vil terrorfaren i Norge minske eller øke ved vår deltakelse i Natos aktiviteter i Afghanistan?

En kan snakke meget om Usas støtte til Afghanistan under Sovjet-Afghanistankrigen. Dog, det meste gikk gjennom det Pakistanske ISI, du vet de som fremdeles ser Afghanistan som sitt område. Det var ikke for noe at en av de største selvmordsaksjonene i Afghanistan etter invasjonen fra Nato skjedde mot den nyåpnede indiske ambassaden, med påfølgende aksjoner i 2009 og 2010.

Så en kan spørre seg om Langeland ønsker seg heksedoktormedisin ala Taliban, eller faktisk stå opp for noe som også må medføre at heksedoktoren må betale dyrt for sine ønsker om makt. Hans påstand (som ligger rimelig klart for dagen) at terrorfaren øker ved å være i Afghanistan viter om Langelands totale mangel på å forståelse hva fundementalistisk islam er i øynene på våre fiender. Al-Qaida nærer også hat til de land som støttet Øst-Timors løsrivelse (gjennom deres manifest, og senere påpekninger), jeg håper og antar at Langeland ikke finner Øst-Timors gjenopprettelse som en dum ting. Disse religiøse galningene er sinte uansett om vi er i Afghanistan eller ei. En skal huske at disse har som ideologi at de selv kan f.eks bestemme hvem som er rette muslimer og dermed har plikt til å drepe de som ikke er rette etter deres øyne. Noe slikt kan neppe Nato anklages for. Og hvem skal man da støtte? Demokratiske krefter i Afghanistan, nærmere beskrevet klarer ikke Langeland dog. Igjen, meget beleilig for Langeland.

USAs invasjon og Sovjets har åpenbare likheter. Karzai-regimet må sies å være innsatt av USAs krigsmakt, og opprettholdt gjennom to valg med innrømmet valgfusk. Taliban styrker seg i Afghanistan og antallet vestlige soldater som blir drept øker. Juni 2010 var den verste for Nato så langt! Men det er en viktig forskjell: USAs invasjon ble «legitimert» av Sikkerhetsrådet i FN i etterkant med russisk støtte, og da som «ikke internasjonal væpnet konflikt» fordi Afghanistan ligger i krig med seg selv. Og språkbruken er at USA/Nato og Norge er i landet for å hjelpe de gode kreftene, selv om det er åpenbart at mange og et økende antall, ser på vår tilstedeværelse som en vestlig okkupasjon. Poenget er at hadde vi fortsatt hatt kald krig, hadde ikke denne «godkjenningen» skjedd. Det er forskjellen på Sovjets invasjon. Det var kald krig og Sovjet skulle motarbeides med alle midler, også med amerikansk støtte til Taliban og bin Laden. I dag samarbeider foreløpig Russland, selv om de også nå klager på den organiserte kriminaliteten som Nato beskytter, og som fører til et sterkt økende antall heroinmisbrukere i landet. Dessuten kan Russland gjennom denne godkjennelsen legitimere rå maktbruk mot egne grupper som de kan definere som terrorister.

Kan sies å være innsatt av Usa? Merkverdig av Langeland å glemme bonnavtalen så enkelt, overvåket av FN (hele teksten her, og de påfølgende FN resolusjonene her og her). Dessuten at Karzai var i Quetta, Pakistan da amerikanerne sammen med nordalliansen knuste Taliban, er også lett å glemme.

Angående språkbruk så er den veldig særegen land som er mot krigen. Amerikanerne selv bruker ordet krig. Så det må Langelands parti selv ta sin store skyld for. Krig er det, krig mot en ideologi som ser Langeland død. Og argumentet om at så lenge Nato forsvinner ut av Afghanistan så vil Russland slutte å være et forfeilet land? Vel, den «salven» bringer garantert en lang latterkule i Medvedev og Putins datsjaer. Selv om man ser stadig rivalisering mellom Medvedevs leir og Putins leir så har det ingenverdens ting med Afghanistan å gjøre. Selv Russland ønsker Taliban til heden nettopp fordi støtter grupper som er nærmere Russland. Men Nato ut av Afghanistan, så vil disse gruppene slutte å plage russiske interesser? Neppe.

Kort tid etter fire tyske menn i april i år ble drept, skiftet den tyske forsvarsministeren ut ord som «krigslignende tilstander» og «væpnet konflikt» med det ordet som beskriver virkeligheten: KRIG. Han var ærlig. Tyskerne har mistet 43 soldater og 3 politifolk i krigen. Jeg tror folk flest oppfatter at Norge er i krig. Spørsmålet vi må stille oss er om det kan finnes en medisin i Afghanistan som virker? USA, Norge og Nato har nå en krigsstrategi, som tidvis har noen lyspunkter, men som i sum gjør pasienten verre. Vi ser at Sovjet og nå Natoss nokså like metoder ikke fungerer eller fungerer mot sin hensikt. Så lenge våre vestlige soldater oppfattes som okkupanter, sikres det stadig ny rekruttering til de som er mot denne okkupasjonen.

Om vestlige soldater oppfattes som okkupanter så er vel første «medisin» å forandre denne oppfattelsen? Første bud i medisin er ikke å hugge av hode, når en ibux vil fungere.

Hva må gjøres? Opplagt må krigsstrategien skrinlegges og USA, Norge og Nato trekke sine styrker ut, og det må brukes fredelige metoder i FN-regi i samarbeid med land som ikke oppfattes som vestlige. Vi må slutte å støtte et korrupt regime, og samarbeide med alle grupperinger for å fremme demokratiet, og det sivile samfunn må bygges. Hus, skoler, veier, vannforsyning og så videre er avgjørende. Til de som hevder at dette er naivt og umulig, blir da spørsmålet: Vil du fortsette å krige i 10 år til og bruke en medisin som forverrer situasjonen for pasienten, Afghanistan, samt sender enda flere norske soldater hjem i kiste? Det er et ubehagelig spørsmål, men det er denne sannheten krigen i Afghanistan dreier seg om. The Afghan-trap 2?

Og hvilke grupper er dette? Og det store 1000-kroners spørsmålet er om Langeland mener Taliban lar slike grupper bygge veier, skoler, hus og vannforsyning. Til det må Langeland svare nei, om han skal bruke historien som bevis.

Dermed blir Langeland sitt egentlig mål kun å oppnå mer makt selv om han vil se Afghanistan igjen falle under Talibans favn (som er defacto resultatet av hans politikk). Da kan man undre om det er i «humanismens» ånd. Men så lenge ikke Usa er med så duger det sikkert for Langelands sadomasochisme. Bare husk at Langeland er sadisten. Hva f.eks de sosialistiske partier og kollegaer kjemper imot i disse landene der religiøse tullinger har fotfeste feies raskt under teppe. Derfor er også Langeland klar for å ofre disse på sitt alter for å tekke sitt hat mot Usa. Man skal også bemerke at Norges bidrag i Tsjad i Darfurkonflikten gjør Al-Qaida sure. Og vi skal jo ikke gjøre dem sure, for da blir det jo større terrorfare her i landet.

Dessuten, de radikale og idealister er faktisk de som melder seg frivillig til å kjempe i Afghanistan. De konservative er folk som Langeland.

2 Responses to Langelands forræderi mot sine egne

 1. placebo says:

  Som vanlig et velbegrunnet og saklig innlegg!

  Jeg er selv veldig i tvil om denne problemstillingen. Det er vel ingen tvil om at Taliban / røverstyre er det verste alternativet for vesten. For lokalbefolkningen er svaret mer nyansert. I de sentrale delene av landet er Taliban helt klart noe av det råtneste man kan forestille seg, mens det for de allerede som bor i «Taliban-land» nok ville blitt bedre med vestlige makter ute av landet (de lever allerede under Talibans skrekkregime, og må finne seg i vestlige bomber og mitraljøser i tillegg…).

  Selv tror jeg at man kanskje må slutte å til stadighet velge «det minste av to onder». Bekjemp totalitære strukturer, korrupsjon og maktmisbruk uansett hvem som er din fiendes fiende.

  • norskgoy says:

   Man kan mene så mangt om både Afghanistan og Irak, men det værste synes jeg fra Sv siden (og store deler av Ap forsåvidt) er deres totale mangel på innsikt av hva søsterpartiene selv har kjempet for i mange tiår allerede. F.eks PUK i Irak (Kurdistan, Puk er også med i internasjonale sosialister; sosialdemokratiske partier) der lederen Talibani har vært president av Irak (skal gå av nå så fort man finner ut av rotet etter valget), som kjempet mot Saddam helt siden Saddam kom til makten. Og så klarer man å hevde at det var feil å felle Saddam.

   Dette er etter min mening det beste eksemplet på at Langeland er mot det meste fordi Usa er en del av likningen. Og slikt kaller jeg forræderi mot sine egne.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: