Nei!


68-erne. Både en hedersbetegnelse og ukvemsord. Selv anser jeg 68-erne i sin samtid som en av de mektigste revolusjonære i sin samtid. I tiden etter andre verdenskrig var vesten samlet i et patrikalsk og uliberalt samfunn. Du skulle vite din plass, du skulle te deg sømmelig. Individuell frihet skulle ikke forekomme. Begge deler, på det patrikalske og seksuelle planet skjedde det massive omveltninger etter perioden som går som 68-opprøret. Denne posten tar for seg det seksuelle. Og ikke minst forræderiet som dagens «feminister» utøver (ekstreme venstreradikale såkalte feminister).

I Stavanger rundt årsskiftet ble det lagt inn en søknad for å åpne en Hootersresturant i Stavanger. Nå er det dette selvsagt ikke i ekstremistfeministene alene sin skyld, mediene visste hvem de skulle gå til. Men det som ble sagt fra Anne Kalvig m/gjengen vitner selvsagt om hvilket idioti som disse fanatikerene hviler på. Det vi definerer som dårlig, må forbys, helst også medføre kastrering på menn (alltid menn må du skjønne).

Aftenbladet 07.01.2010 08.01.2010 13.01.2010 13.010.2010 01.03.2010

– I USA er kjeden kjent som en familierestaurant, på tross av lettkledde servitører. Hadde konseptet vært omvendt, altså lettkledde menn som serverte, hadde ikke folk reagert på samme måte, sier Meyers.

Så sant så sant. Men ekstremfeministene sitt svar på dette er at 1) Meyers ikke vet sitt beste, og at hun har blitt (ubevisst) hjernevasket og 2) en mann slår henne hjemme til å mene dette. Listen kan selvsagt gjøres lengre enn dette på hva disse ekstremfeministene måtte finne på av unnskyldninger for at en kvinne kan mene noe slikt. Men det viser at kvinner kan faktisk utøve selvstendige tanker, noe som selvsagt er en opplagthet for de fleste med en smule omløp i toppen.

«Hooters gir mer voldtekt»
Slik skriver Ottar på sine nettsider;

Innlegg i Stavanger aftenblad av Randi Mobæk, 16. januar 2010Politikerne sier nei til etablering av Hooters i Stavanger fordi de vil opprettholde skjenkeringen. For en pysete holdning! Betyr dette at dersom en annen restaurant vil etablere konseptet med nesten- toppløsservering innenfor skjenkeringen, så er det greit?Ottar forventer faktisk at byens politikere sier tydelig i fra at de ikke aksepter at kvinnekroppen blir brukt som blikkfang og metode for å selge mer øl, og slik øke fortjenesten til pengetørste næringsfolk. Vi forventer at bystyret prinsippielt sier nei til alle former for sexisme, enten det gjelder seksualisert reklame, strippeshow, puppebarer, pornobutikker og dets like. For, det som skjer i det offentlige byrommet angår oss alle og ikke bare de som besøker slike opplegg. Diskusjonen for eller imot Hooters er et godt eksempel på det. Debatten har engasjert mange i byen, og påvirker hvilke holdninger både unge og eldre framover vil ha til objektgjøring av kjønn. Det påvirker verdivalg og holdninger både mellom kjønn og generasjoner og den kulturen vi lever i.

Vi har en situasjon i byen der unge jenter nesten er fritt vilt for overfallsvoldtekter. I denne situasjonen trenger vi tiltak for å øke gutters respekt for jenters grenser og handlingsrom. Holdningene bak Hooters står for det motsatte, nemlig at lettkledde, unge jenter skal være blikkfang og oppkvikkende sexobjekter for å selge øl med litt attåt. Omkostningene med et slikt budskap bærer jenter og kvinner som blir utsatt for menn sine feiloppfatninger om seksualitet.

Noen påstår at maten på Hooters skal være så liddelig god. Da er det merkelig at Tore Lie og co ikke informerer oss om de gode menyene, innholdet i maten, hvilke kokker som han tenkte skulle lage de lekre rettene. Neida, han er befriende klar på at det er kvinnekroppen som er hovedretten i dette konseptet. Kvinnegruppa Ottar er like klar på at vi aldri aksepterer at slike opplegg får etablere seg i Stavanger.

De fleste ler av noe slikt selvsagt. Selv om man liker maten, konseptet eller utseende, eller ei.

Porno gir ikke mer voldtekt. Den viser faktisk at det er en tendens til færre seksualiserte voldshandlinger i liberale samfunn enn samfunn der porno/seksualitet er strengt regulert.

Rett før innlegget av Mobæk, var Anne Kalvig på farten;

Innlegg i Stavanger Aftenblad av Anne Kalvig, 1. februar 2010Menns vold mot kvinner figurerer stadig i media. Selvsagt ikke i så stor grad som volden faktisk forekommer, men noe rapporteres jo. Media viser noen trevler av en himmelropende urettferdig vev av voldshandlinger, der kvinner og barn er ofre. Guttebarn som har blitt slått eller sett far slå, ender kanskje opp med å gjøre det samme, jentebarn oppvokst med mishandling, havner ofte i mishandlingsforhold i voksen alder.1 Eller kvinner erfarer volden først som voksne, i det de blir overfallsvoldtatt av en ikke-etnisk-norsk mann, eller, statistisk langt mer sannsynlig, blir voldtatt på fest eller i hverdagen, av en bekjent, kjæreste eller ektemann. I egenskap av å være etnisk så vel som ikke-etnisk norske kvinner, altså.

Vi som mener at dette problemet er av vanvittige dimensjoner, har FNs tidligere generalsekretær Kofi Annan med oss, som har uttalt at menns vold mot kvinner er verdens største menneskerettighetsbrudd, og det største hinder for utvikling og fremgang globalt. Andre mener at menns vold er situasjons- og kulturbetinget, og ikke et strukturelt trekk ved de aller fleste samfunn i verden. Samtidig hevdes det at kvinner må ta sin del av skylden, og norske kvinneaktivister blir i dette perspektivet kanskje de mest skyldige for menns vold mot kvinner, i alle fall for den volden som blir begått av ikke-vestlige menn i Norge. I grunn støtter vi all vold mot kvinner i resten av den ikke-vestlige verden, for vi er uintelligente kulturrelativister, i følge dette synet.2

En del nettdebattanter, fåtallige, men dominerende og gjengangere i mange debatter, mener at en radikal kvinnegruppe som Ottar, hindrer likestilling og likeverd, og at vi sprer både manns- og kvinnehat.3 Ikke bare det, vi synes mørke, muslimske menn er så stilige, at de selvsagt må få fortsette å denge sine egne kvinner, i tillegg til å voldta våre ektenorske søstre. Samtidig som vi bærer på et uforløst begjær til våre nye landsmenn, er vi så pripne at vi nekter ekte, norske mannfolk og deres ekte kvinnfolk av noen partnere, å la seg berike av kulturopplevelsen det er å bli servert fastfood med pupper som attraksjon, på en restaurant ved navn Hooters. Disse nettdebattholdningene er altså reelle uttrykk for noens refleksjonsnivå i dag. Gjennom å utøse harme og haltende sarkasmer i avisenes nettdebatter, uten respekt for nettdebattregler4, bidrar de til at mange ikke orker eller ser vitsen med å delta. Disse debattantenes syn, blir av og til reflektert på avisenes mer kultiverte arenaer, i innlegg og kronikker. Som ved KrF’er Kjetil Clemetsen, som i et innlegg hevder at slagordet om at kvinner skal kunne ferdes fritt, er malplassert og forfeilet, og at vi burde fokusere på muslimske menns hang til å voldta kvinner, og at disse må oppdras til norsk folkeskikk, lov og rett. Dette innlegget sto interessant nok på trykk samme dag som Bernt Erik Rød rapporterte fra Uganda i helgemagasinet Pluss. I møtet med den utilslørte volden mot afrikanske kvinner, fant han det rett å hylle bl.a. pioneren Elise Ottesen Jensen (kalt Ottar, og som Kvinnegruppa Ottar er oppkalt etter), å etterlyse rødstrømper i utviklingsland, og å innrømme at hånfliret mot hans eget lands rødstrømper, var erstattet med takknemlighet. Disse to ytringene fra mannlige skribenter, viser hvor ulik forståelsen deres er, av internasjonal solidaritet og kvinnekamp, og av hva det vil si å forstå menns vold som et strukturelt problem.

Det blir altså påstått at Ottar svikter muslimske kvinner, for vi fokuserer ikke på den kvinneundertrykkende religionen islam, eller på kriminelle, mannlige asylsøkere som får komme her og voldta. Bortsett fra at det er en løgnaktig framstilling av vårt arbeid, avslører påstanden en rasistisk grunnholdning. Ikke fordi den tar utgangspunkt i at overfallsvoldtekter er dominert av ikke-vestlige menn, det er de jo. Men fordi den implisitt hevder at når Ottar skriver, taler og aksjonerer mot menns vold, så henvender vi oss kun til etnisk norske menn. Slik må logikken være, for ingen kan påstå at vi ikke roper høyt om voldsproblematikken. Men noen ser ut til å tenke at menn, som vi vitterlig omtaler, det er norske menn, mens voldtektsmenn og muslimer, det er noe annet. Slik tenker ikke vi. En kvinneundertrykkende kulturell bakgrunn koblet med en vanskelig sosial situasjon kan være et bakgrunnsteppe for å forstå overfallsvoldtektene – men hvordan skal vi forstå alle de menn som voldtar sine nærmeste, da? Fellestrekk er at det dreier seg om menns vold og brudd på kvinners menneskeretter! Når en asylsøker fra Somalia kan bli tilkjent erstatning for oversoning, mistenkt for overfall på kvinner (og observert i akten), så strider dette mot både sunn fornuft og rettsfølelsen til mange av oss. Når en ikke-muslim skamslår ei kone som vil skilles, og blir ilagt besøksforbud i stedet for fengsel eller fotlenke, strider det også mot sunn fornuft og rettsfølelsen til mange av oss. Men sistnevnte tilfelle når sjeldnere avisspaltene, med mindre bruddet på besøksforbud toppes med drap på samme ekskone. Dette skjer jo spesielt ofte her til lands.5

Fellesorganisasjonens nestleder, Kjetil Ostling, forsøkte å bidra i voldsdebatten med en kronikk han sendte til manneblader som FHM og Vi Menn. Han ble kjapt avvist, en tekst om at menn må ta ansvar for å gjøre noe med menns vold, passet ikke på disse maskuline arenaene. Ostling når i stedet, og heldigvis, ut til 100 000 fagorganiserte industriarbeidere gjennom neste nummer av Fellesforbundet fagblad, Magasinet for fagorganiserte.6

Det er å håpe at han og andre menn som kommer på banen, blir lyttet til, som nødvendige stemmer som kanskje også når dem som harmdirrende nekter å høre på kvinners mas.

1. Her viser Kalvig sin kjønnsrasisme (tåpelig ord jeg vet), ved at gutter som ser foreldrene slå (det er faktisk begge kjønn som er del av den statistikken) så blir gutter automatisk overgriper i senere liv, mens hvis ei jente ser det samme blir hun automatisk offer senere i livet. En hinsides logikk selvsagt. Dette kunne kun vært forfattet fra en kjønnsrasist.

2. God selvinnsikt fra Kalvig her. Dog, en smule ironisk er selvsagt det som skjer i praksis. Hvem er det som gir mest røde kinn på Kalvig av a) Dette eller b) dette.

3. Jeg tviler på at det er så faktisk. Med tanke på at det ville vært flere kvinnelige ansatte på Hooters i Norge enn medlemmer i Ottar. Vel og merke om de hadde fått lov til å etablere seg.

4. Vi skal gjøre det litt ubehagelig for dem. Vi blir en fin gjeng og håper flere stiller på lørdag. Alle er velkommen til å demonstrere. Skulle like å hørt hva Anne Kalvig hadde sagt om gubben hadde sagt om de skulle se på en pornofilm av Hartley (ett bra intervju av Hartley).

5. Det meste ovenfor er selvsagt en forsvarstale for ekstremfeministene fordi det selvsagt ikke er mannens skyld om han er muslim og voldtar, men vesten som har porno som en lovlig vare. Ja, det finnes menn av alle valører som banker skiten ut av sine kjærester, barn eller andre. Men i vesten så anses det faktisk som en umoralsk handling. Motsatt er det en annen historie.

6. Selvsagt. Det er menn sin skyld at en mann ikke fikk sitt innlegg i en publikasjon. Ironisk nok er den heller ikke å finne på Ottar sine sider. Jeg applauderer over din harme Kalvig.

Ekstremfeministene redder prostituerte fra deres liv.
Disse statsansatte ekstremfeministene har fått fotfeste på UiS, feministisk nettverk, og de har jo mange gode formal om man tar denne artikkelen til grunn i Rogalands Avis.

La oss nå se hva målet med dette var;
Målgruppe:
Personer som har avsluttet prostitusjon, men som allikevel trenger støtte i fra hjelpeapparatet.Aktiviteter:
Del 1
Dannet en gruppe, og knyttet kontakter.

Del 2
Studietur til København, for å se hvordan Reden jobber med denne problemstillingen.

Del 3
Planlegger seminar i begynnelsen av 2009.

Jeg antar mange prostituerte fikk hjelp av alle disse virkemidlene.

Dagens feminister er ikke i noen partier, eller ekstremfeminister i Ottar. De er å finne blant disse kvinnene (eksempler);

caroline_andersenAylar_lie

Hvorfor? Kan du forsåvidt spørre. For begge disse kvinnene setter samfunnet sin puritanske holdning på prøve, ved hvordan samfunnet behandler disse kvinnene i ettertiden. Og hvem er de som står først og er villig til å kaste den første kampestein?

Ottar selvsagt.

Hvem husker ikke Dina Jewel-saken i Sverige? Der har du en ekte feminist.

Som en ironisk avslutning;

For å understreke poenget;
This is a man’s world, this is a man’s world
But it wouldn’t be nothing, nothing without a woman or a girl

You see, man made the cars to take us over the road
Man made the trains to carry heavy loads
Man made electric light to take us out of the dark
Man made the boat for the water, like Noah made the ark

This is a man’s, a man’s, a man’s world
But it wouldn’t be nothing, nothing without a woman or a girl

Man thinks about a little baby girls and a baby boys
Man makes then happy ’cause man makes them toys
And after man has made everything, everything he can
You know that man makes money to buy from other man

This is a man’s world
But it wouldn’t be nothing, nothing without a woman or a girl

He’s lost in the wilderness
He’s lost in bitterness

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: