Credere, Obbedire, Combattere


Aftenpostens Jan E. Hansen hoster opp en besynderlig kommentar her om dagen. Det var nesten det samme som å «forlese» seg på Giovanni Gentile sine tanker.

[Jan E. Hansen sin tekst er i kursiv]

Å forsvare europeiske verdier er umulig uten å stå fast ved en viss gresk-romersk og jødisk-kristen arv.

Rimelig opplagt. Europa er et resultat av dets historie. På godt og vondt. Det er dog ingen nyhet i seg selv, da alle samfunn er et resultat av de valg som ble tatt for 10, 100 og 1000 år siden. Det er ironisk dog at en del av den kristne høyrefløyen i de siste år (startet ikke før på 60-tallet dette fenomenet) har tatt med jødisk i jødiske-kristen arv. Det er selvsagt en god grunn for det, historien har fortalt hvor kjipt det kan bli å fornekte eller kjempe mot en historisk arv, som man selvsagt ikke kan gjøre noe med fra eller til.

Så du frykter en islamisering av Europa? Hvordan kan du da uttale deg så foraktfullt om middelalderens korstog som allerede den gang forhindret islamisering fra øst?

Tja. Forhindret man islamisering når man knuste den ortodokse staten i Anatolia? At korstogene også var en reaksjon (blant mange andre momenter) til islamsk eksansjon er ikke noe kontroversielt å hevde. Om man bærer seg over av stolthet for korstogene så er det ikke noe rart at muslimer og kristne i midtøsten synes at kristne europeere er noen tullete snålinger. Men hvis man ønsker å fremheve korstogene som et gode, uansett, ta nå virkelig med også en del av de andre historiene rundt korstogene. F.eks mars 1190 i York, England.

york-1190

Det var alltid et gode for korsfarerne (crucesignati – folk merket med kors) å starte treningen på hjemme bane, blodig flåsete sagt selvsagt men akk en historisk sannhet. Og det skal godt gjøres å sammenlignene hele korsfarerperioden som et forsvar av Europa mot islam. I så måte er man høyst svevende angående målene som inbefattet krig og forførlgelse mot; ikke-kristne slavere, ikke-kristne baltere, jøder, russisk ortodokse, gresk-ortodokse, mongoler, katarere, husittene, valdensere, gammelprøysserne og de østligortodokse kristne.

Jeg stilte spørsmålet til en norsk akademiker på visitt i Roma. Hun syntes dessuten at den fremmedkulturelle innvandringen til Norge var blitt et problem enda hun ikke var rasist. Det var nå bare slik at ingen taxisjåfør i Oslo lenger er etnisk norsk. Nei, svarte jeg, men hvorfor lar du da alle dine tre barn lose inn i høyere akademisk utdannelse? Hvorfor kan ikke noen av dem bli kokk, gartner eller trikkefører? Uvitenhet.

Ååååååh. Herligheden, som de sier litt sør i landet.
Hva nå denne bolken har med «forsvar av Europa» å gjøre vet jeg ei. Klassisk «bare jeg vet hvem som bør studere» er det dog. Men et forsvar av europas verdier er altså at man skal bli drosjesjåfør, eventuelt kokk (husk å hiv vekk potet, krydder og annet snadder) eller trikkefører. Gjerne med krusifikset hengende over når en arbeider.

Jeg møter ledere fra Norden som ikke vet at vårt alfabet er latinsk, men at vårt tallsystem er arabisk. Jeg møter høyt utdannede skandinaver, politiske ledere, som ikke vet at de ortodokse kirker ikke er katolske. Jeg møter ledere som ikke vet at Kristus var jøde, og at Luther var katolikk.

Ikke det at anektodiske bevis er noe å bygge videre på. Selv har jeg opplevd europeiske protestanter og katolikker i det «hellige land», fra østlig kristen side. Ikke et pent syn.

Men nå kalles vel tallsystemet ofte det indo-arabiske tallsystem. Så her isåfall er det jo en feil fra begge parter. Men det fortsetter. Alfabetet som brukes i dag, kan spores fra det latinske, til det greske, til det føniske osv osv. Alefbet, som mange av de semittiske språkene har, høres kjent ut med en gang for de fleste. Men selv om skrivemåten har et slektskap til midtøsten, så har vår gramatikk og uttale det ikke, hvis man da ikke inbefatter det som ligger betraktelig mer øst som midtøsten.

Jeg møter dem her i Roma hvor de følgelig ikke forstår noe særlig av alt det fantastiske de ser. De vet ikke at de er i den byen, midt i den romerske verden, hvor den jødisk-kristne impuls fra Jerusalem smeltet sammen med den politisk-akademiske arv fra Athen.

Tok du dem med på tur rundt en ghetto ved elven Tiberen og? Samtidig som du messet ut Cum nimis absurdum-dekret? Jeg antar ikke det iallefall.

Det er dette fenomenet som gjennom 2000 år har formet det vi kaller Europa eller den vestlige kulturkrets. Skal man vite hva Europa er og bør være, må man vite dette.

Absolutt.

Men det er altså de som ikke engang aner det, som skal styre Vesten gjennom finanskrisen, som skal bestyre vårt forhold til innvandring, islam, terrorisme, som skal ordne opp i Afghanistan. Lykkes de? Ingenting tyder på det.

Aaaaah. Herligheden, som de sier for andre gang.

De så ikke engang at finanskrisen måtte komme,

Inklusive deg selv?

de vet ingenting om religionsfrihet og kulturelle standarder, de har hatt sine styrker stående i Afghanistan og Irak det siste tiåret og skal fortsatt løse et problem som de ikke engang synes å kunne definere.

Så hva er nå problemet i Afghanistan? Det er nok mange som er lutter øre fra den siste som vet å forsvare europeisk heder og ære. Men at man har problemer i Afghanistan, hvor er da feilen hen? At man ikke forstår den vestlige kulturelle standard(er)? Eller at man ikke forstår den Afghanske kulturelle standard(er)?

En kineser sa: kjenn din fiende som du kjenner deg selv.

Disse lederne har gått på de samme typer offentlige skoler og universiteter i de vestlige land, de har studert statsvitenskap, økonomi, militærstrategi og jus.

En av styrkene til den vestlige verden, er nettopp universitetene. Bare pass deg for kineserne som kommer inn som rakett inn i den delen for tiden, hvis man tar et rimelig anektodisk bevis; forfattere av vitenskaplige bøker på berømte forlag (Springer, Routledge, Cambridge, Oxford og de hav av andre vitenskaplige presseforlag som finnes). Der tanker fra verden over, og til alle tider skal studeres, skjønnes, læres og utvilkes videre. Alt fra Sun Tzu, Belisarius til Sir Basil Henry Liddell Hart. Om man er i det militære yrke. Og det gjøres på de fleste krigsakadamier. Der leser man alt fra tap til seire, for nettopp å lære. Man spør altså ikke opprinnelsen på hvor man kan lære. Isåfall har man tapt neste slag. For å ta et eksempel av nyere dato, så bedriver både Israels IDF og Hezbollah å studerer hverandre. Lære av hverandre, slik at de neste kan kan kverke hverandre på mest finurlig måte enn det de klarte i 2006.

Men de har ikke lest Bibelen, de har ikke lest Odysseen av Homer, Aeniden av Vergil, Den guddommelige komedie av Dante, kanskje de eneste fire verker man trenger å lese for å forstå all annen vesterlandsk litteratur, for å forstå hva Europa er.

Det var da en høyst subjektiv mening.
Selv er jeg litt mer kvantitativ i min forståelse av bøker for å forstå et mangfoldig Europa. Fra øst til vest, fra nord til sør. F.eks om man vil forstå kristendommen i Europa så er det en del kirkefedre sine skriverier som må gå igjennom, for det skal hardt gjøres å dra ut kun fra bibelen doktriene til de forskjellige retningene i kristendommen.

Sekulariseringens velsignelse er deres mantra. Men de vet ikke at det vitenskapelige og demokratiske verdigrunnlag for Vestens verdslige statsdannelser er utenkelig uten kristendommen og Kirkens innstilling til menneskeverd og maktfordeling. De vet ikke at solidaritet, frihet, likhet, brorskap, toleranse og sivile rettigheter bare har kunnet oppstå i en kultur som var kristen. De vet således ikke at Olof Palme satte seg nøye inn i pave Leo XIIIs sosiale encyklika fra 1890-tallet da han studerte seg til sosialist.

Det finnes ingen Ibsen i India,

Opplagt, siden mannen er født i Norge. På samme måte som Norge ikke har en Rabindranath Tagore.

ingen Shakespeare i Kina,

Opplagt, like lite som UK flommer over av klassisk kinesisk opera.

ingen Strindberg i Saudi-Arabia.

Den skal du ha. KSA er ikke akkurat kjent for å være et fødested for mye kunst og kultur.
Rajaa Alsanea «Girls of Riyadh», ble kjapt forbudt i KSA, selv om den dukket opp på svartemarkedet og ble en bestselger der. Hun bor opplagt ikke i den religiøse staten.

Hvorfor finnes denne dramatiske litteraturen og lignende kunst og musikk bare i Europa og det europeisk inspirerte USA? Fordi kristendommen like frem til renessansen og reformasjonen hadde beredt grunnen for å erkjenne at alle mennesker er født frie. Derfor oppstår en Galileo, en Mozart, en H.C. Andersen.

Ojojoj. God litteratur kommer altså kun fra Europa. Vel, om man titter litt opp fra kartotekkortet «kun vest-europeiske forfattere» så finner man et hav av litteratur fra fjern og nær. At mennesker er født frie står da ikke i stil med kristendommens dogme. I kristendommen fødes man med en synd som andre har gjort (iallefall i de vestlige retningene). Og om man ønsker å finne et godt argument i Islam er det faktisk forkastelsen av begrepet «arvelig synd», ellers har islam, som sine søsterreligioner, lite å tilby opplagt nok. Og revolusjonene i Frankrike og Usa som kan best sies å forsvare individets rett var også et knakende hardt oppgjør med nettopp kristendommen.

Å isolere Israel, som man nå ser en stadig sterkere tendens til blant vestlige ledere, er en selvmordsaksjon for Europas del.

Israel er nå en del av midtøsten, ikke bare det opplagte geografiske plan. Men også lynne og teft for heftig politikk. Men det er jo en høyst personlig mening. Men kan undre hva forskjellen er når man ser fra parlamentet i Israel (Knesset,כנסת) eller parlamentet i Libanon (Majlis an-Nuwwab,مجلس النواب). Israel på godt og vondt er en blanding av de folk som er innbyggere i staten. Det være europere og midtøstenfolk.

Dog, Europa faller ikke om Israel faller. Like lite som Israel faller om Europa faller. Om man vil gå inn i en slik latterlig teit tankegang.

Det eneste fullt utviklede demokrati i Midtøsten, det jødiske folk som gjennom 2000 år har gitt så verdifulle bidrag til utviklingen av europeisk kultur og selvforståelse, har krav på Europas solidaritet. Å motvirke islamistisk terror uten å støtte Israel er meningsløst.

Eeerh. Dette er tatt rett ut fra Kissingers tanke om realpolitik. Vi ser nå hvor det har gått i Afghanistan når man tok den tankegangen. Tanken om dine fiender er mine venner. Høyst vanlig tanke i verden, så jeg ser jo at det ikke vil forandre seg de neste hundrede år. Men pent er det jo ikke.

Både palestinerne og israelerne vet utmerket godt hva som skal til for å få en fredelig sameksistens. To-stat-løsningen. Israelere og palestinerne ødelegger så godt de bare kan for den andre og seg selv, og religion er en stor del av den biten. Både galne islamister og deres brødre på den andre siden; harediene. Blir litt som å være på en fotballkamp mellom Beitar Jerusalem F.C. (מועדון כדורגל בית»ר ירושלים‎) Vs. Bnei Sakhnin F.C. (اتحاد أبناء سخنين‎,איחוד בני סכנין). Ikke et pent syn.

Våre ledere vet ikke forskjell på religionsfrihet og trosfrihet, de vet ikke at troen kan være en privatsak, men at religionsutøvelsen er en offentlig rett som staten skal garantere for, selv om religionen skal være uavhengig av statlige myndigheter.

Selv om jeg ikke har høye forhåpninger av våre politikere så er det da måte på å «idiotifisere» alle som ikke man er enig med. «Wall of seperation» kommer raskt i tankene dog. Men det er jo noen «skitne» sekulære tanker. Og det passer jo ikke ihop med et forsvar av kristlig europa.

Men jeg er jo helt enig. Stat og kirke må skille lag. Gjerne etter fransk,amerikansk eller tyrkisk modell.

Av alle rettigheter bryter de stadig den viktigste, retten til liv.

Noen som har telefonnummeret til Børre Knudsen?

Og det er disse lederne som skal ta ansvar for vårt helsestell,våre barns oppfostring,

Forventet levetid ved fødsel går nå stadig oppover i dette land.

og som vil forby religiøse symboler i sine offentlige rom. Skal de nordiske land også avskaffe sine nasjonale flagg?

Nå syntes jeg å høre noe snakk om religionsfrihet tidligere. Lucretius ville vært en bra start.

Selv om jeg lærte salmevers på løpende bånd i min klasse på barneskolen i 80-årene, så er jo ikke det statens oppgave å lære, om man ønsker religionsfrihet.

Denne aggressive verdsligheten må skyldes en angst for det som er større og mer krevende enn å regulere prisen på olje og utbetale pensjoner.Slik som hatet mot Kirken, eller hatet mot Israel, lyner av angst for en lengre tradisjon, en grunnleggende religiøs og kulturell arv som endog har gitt grobunn for demokratiske styresett.

gud

Hvorfor skal ikke Europa, som unektelig føler seg truet, vedkjenne seg sin gresk-romerske og jødisk-kristne arv når det er dette arvegodset som gjorde det mulig å skape det opplyste og siviliserte Europa?

Problemet er at det er så meget mer enn bare det du bruker som pilarer. Og hvis det er snakk om bibel, vel. Det er på tide å forlate den som rettesnor. Men du kan vel få en audiens av paven og spørre guds stedfortreder på jord hva den katolske kirke egentlig mener om jødene.

Våre ledere formidler en selvforakt av mangel på innsikt og kan følgelig ikke redde et Europa de ikke kjenner. På de skoler hvor de har gått, har de ikke lært at europeisk kolonialisme, brutal som den var, i sin tur skapte USA, den frieste forfatning verden har sett, og at områder i Østen og Afrika vant fremgang og goder i politisk, økonomisk og sosial utvikling nettopp i kraft av et europeisk nærvær. Hvorfor skulle Vesten ellers ha sine militære ungdommer stående i Afghanistan og Irak?

Nei hvorfor var inderne så dumme at de ville ha litt selvstendighet. Britene kjempet jo hardt mot kastesystemet.

Det er i utgangspunktet hverken amerikansk eller orientalsk kulturinnflytelse som har skapt det Europa som ble verdensledende i human retning. Det er omvendt. Heller ikke islam har bidratt til Europa med vesentlige verdier, selv om arabisk kultur har gjort det, enten den var islamsk eller ikke.

Hvis europeiske ledere ikke ser og sier dette, finnes det ikke noe Europa som er verd deres forsvar.

Innse det, ditt «forsvar» er ikke noe annet enn Ante Pavelić-light. I så måte sier jeg; nei takk. Det Europa du tegner er ikke det Europa jeg lever i.

Avslutning
Omar Khayyám deler samme skjebne som Charles Darwin. De religiøse hater dem egentlig, men kan intet gjøre fordi de er kjente og kjære for de fleste i befolkningen. Selv om man ikke har lest rubbel og bit av de. Det er evnen til å kritisere, stille spørsmål som har gjort Europa et godt sted å leve. Men samtidig har også Europa hadd dugelig med sine perioder der det heller så svart ut. Det var sakte men sikkert når man vristet den klamme kristne hånd over Europa at Europa begynte å ta sine steg ut av religion, og inn i tiden der man skulle stille spørsmål. Og det er problemet til de som vil forene kristendom og historie i Europa. For historien viser at med kristendommen som dominerende faktor var det ikke noe som het religionsfrihet av noen særlig grad. Og når religionsfriheten kom, så falt altså tallet på de religiøse og deres makt. Og den jordiske makt vil de gjerne ha tilbake.

Nei takk.

Tittelen står for: Tro, Adlyd, Kjemp. (Fascistsitat)

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: