Problemet med +-*/


Igjen strides politikerne om nivået på norske elever. Det er snakk om eliteskoler for de flinkeste fra høyresiden (ispedd litt innvandrerdebatt fra enkelte) til venstresiden sitt ønske om å heve de svakeste. Det artige er at ingen dem har rett, etter min mening selvsagt.

Det er nivået på barneskolen som er det store problemet. Nivået ligger rett og slett så lavt at ungene aldri klarer å ta igjen det tapte når de kommer videre i utdanningssystemet. Når ungdom går ut av ungdomsskolen så klarer de ikke elementær matte. Slik som +-*/. Da går det galt.

Når et barn forlater barneskolen bør +-*/ sitte som et skudd. Det bør være minstekravet. Andre land klarer dette utmerket. Så hvorfor klarer ikke Norge dette? Det er like enkelt som amen i kirka. I mange år gikk lærere på lærerhøgskolen der man kunne bli lærer i matte selv om man selv ikke kunne +-*/.

Kompetansemål etter 7. årssteget

Tal og algebra
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
• beskrive plassverdisystemet for desimaltal, rekne med positive og negative heile tal, desimaltal, brøkar og prosent, og plassere dei på tallinja
• finne samnemnar (bm.: fellesnevner) og utføre addisjon, subtraksjon og multiplikasjon av brøkar
• utvikle og bruke metodar for hovudrekning, overslagsrekning og skriftleg rekning, og bruke lommereknar i berekningar
• beskrive referansesystemet og notasjonen som blir nytta for formlar i eit rekneark, og bruke rekneark til å utføre og presentere enkle berekningar
• stille opp og forklare berekningar og framgangsmåtar, og argumentere for løysingsmetodar
• utforske og beskrive strukturar og forandringar i enkle geometriske mønster og talmønster

Geometri
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
• analysere eigenskapar ved to- og tredimensjonale figurar og beskrive fysiske gjenstandar innanfor teknologi og daglegliv ved hjelp av geometriske omgrep
• byggje tredimensjonale modellar og teikne perspektiv med eitt forsvinningspunkt
• beskrive og gjennomføre spegling, rotasjon og parallellforskyving
• bruke koordinatar til å beskrive plassering og rørsle i eit koordinatsystem, på papiret og digitalt
• bruke koordinatar til å berekne avstandar parallelt med aksane i eit koordinatsystem
Måling
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
• velje høvelege målereiskapar og gjere praktiske målingar i samband med daglegliv og teknologi, og vurdere resultata ut frå presisjon og måleusikkerheit
• gjere overslag over og måle storleikar for lengd, areal, masse, volum, vinkel og tid, og bruke tidspunkt og tidsintervall i enkle berekningar
• velje høvelege måleiningar og rekne om mellom ulike måleiningar
• forklare oppbygginga av mål for areal og volum og berekne omkrins og areal, overflate og volum av enkle to- og tredimensjonale figurar
• bruke målestokk til å berekne avstandar og lage enkle kart og arbeidsteikningar
• bruke forhold i praktiske samanhengar, rekne med fart og rekne om mellom valutaer

Statistikk og sannsyn
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
• planleggje og samle inn data i samband med observasjonar, spørjeundersøkingar og eksperiment
• representere data i tabellar og diagram som er framstilte digitalt og manuelt, og lese, tolke og vurdere kor nyttige dei er
• finne median, typetal og gjennomsnitt av enkle datasett og vurdere dei i høve til kvarandre
• vurdere sjansar i daglegdagse samanhengar, spel og eksperiment og berekne sannsyn i enkle situasjonar

Er det rart Norge er blitt sinker?

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: